Adanalı sanayici "teşvik" istiyor

Adanalı sanayici "teşvik" istiyor
Adanalı sanayici "teşvik" istiyor
- Adanalı sanayici ve iş adamları teşvik konusunda kente yeni avantajlar sağlanmasını bekliyor - ATO Başkanı Menevşe: "Adana'nın teşviklerden yararlanması lazım ki sanayisi gelişsin. Adana sanayisi gelişirse üretim artarsa işsizlik problemi ortadan kalkacak, Adana daha çok zenginleşecek" - ADASO Başkanı Kıvanç: "Marmara Bölgesi'ne alternatif üretim merkezleri oluşturulmalı. Teşvik mevzuatı bu kapsamda yeniden masaya yatırılmalı, il ve ilçe bazında değerlendirme yapılmalıdır. Adana gibi stratejik kentlere uygulanacak teşvikler yeniden gözden geçirilmeli"

ADANA (AA) - İSMAİL İÇER - Adanalı sanayici ve adamları, teşvik konusunda kente yeni avantajlar sağlanmasını istiyor.

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte üretimin artıp, işsizlik probleminin ortadan kalkmasının sanayinin gelişmesine bağlı olduğunu belirterek sanayinin gelişmesi için Adana'nın teşviklerden yararlanması gerektiğini söyledi. Adana'nın nitelikli iş gücü göçü verdiğini bunun karşılığında niteliksiz göç aldığını kaydeden Menevşe, sanayi sektörünün kentte istenilen düzeyde gelişemediğini vurguladı. 

Adana ve Mersin'i kapsayan TR62 bölgesi verilerinde her iki şehrin yarattığı katma değerin  Türkiye  ortalamasının altında kaldığına dikkati çeken Menevşe, "Adana'nın rakamlarında hizmet sektörünün daha öne çıktığını, tarım sektörünün tam sınırda olduğunu, sanayide ise maalesef gerileme olduğunu görüyoruz. Belki ticaretin daha çok geliştiğini söyleyebiliriz. Ancak, bunun sonucunda yani sanayinin yeterince gelişmemesi noktasında, istihdamda problemler çıkıyor. İşsizlik oranındaki yükseklik de bunun sonucudur" diye konuştu.

Kentin sanayi sektöründeki beklenilen atağı yapamamasının sebepleri arasında teşvik sisteminin oynadığı role işaret eden Menevşe "Adana'nın teşviklerden yararlanması lazım ki sanayisi gelişsin. Adana sanayisi gelişirse üretim artarsa işsizlik problemi ortadan kalkacak Adana daha çok zenginleşecek" diye konuştu.

- "Marmara Bölgesi'ne alternatif üretim merkezleri oluşturulmalı" 

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adana ve bölgesinin Ortadoğu , Asya ve Afrika pazarlarına yakınlığı, tarıma elverişli toprakları, uygun yatırım ortamı, güçlü sanayisi, yetişmiş insan gücü ve kurulu alt yapısıyla, yatırım ve üretim açısından büyük avantajları bünyesinde bulundurduğunu ancak teşvik sisteminden yeteri kadar faydalanamadığını söyledi.

Adana'nın, doğru stratejilerle hareket edilmesi durumunda, Mersin, Osmaniye ve İskenderun'u kapsayan Doğu Akdeniz Bölgesi ile Türkiye'nin ikinci büyük yatırım ve üretim merkezi olabileceğini kaydeden Kıvanç,  sözlerini şöyle tamamladı:

"Marmara Bölgesi'ne alternatif üretim merkezleri oluşturulmalı. Teşvik mevzuatı bu kapsamda yeniden masaya yatırılmalı, il ve ilçe bazında değerlendirme yapılmalıdır. Adana gibi stratejik kentlere uygulanacak teşvikler yeniden gözden geçirilmeli. Bu anlamda özellikle Ceyhan Enerji Endüstri İhtisas Bölgesi gibi makro anlamda bölgemize ve ülkemize büyük katkı sağlama potansiyeline sahip stratejik yatırımlar için özel teşvik mekanizmaları geliştirilmelidir."