"Ceza Adaletinde Mağdurlara Yeni Yaklaşım" paneli

"Ceza Adaletinde Mağdurlara Yeni Yaklaşım" paneli
"Ceza Adaletinde Mağdurlara Yeni Yaklaşım" paneli
- Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Öztürkmen: - ''Düzenlenecek panel ve devamında gerçekleştirilecek çalıştay ile ülkemiz için uygulanabilir örnek bir tazminat modelinin ortaya konulmasına katkı sunulması amaçlanmakta'' - Adana Valisi Büyük: - "Devlet yönetim sorumluluğunu almış bizler, toplumun genel huzuru, sükunu ve asayişini sağlama noktasında sorumluluk altındayız. Bu noktada başarılı olabilmek için yargı sistemimiz toplumu memnun etmeli"

ADANA (AA) - Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Daire Başkanlığı ve Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğü işbirliğiyle ''Ceza Adaletinde Mağdurlara Yeni Yaklaşım'' konulu panel düzenlendi.

Adalet Bakanlığı Ceza işleri Genel Müdürü Yardımcısı Ali Öztürkmen, Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, yeni ceza mevzuatında hakim kılınmak istenen anlayışta artık mağdur ya da daha suçtan zarar gören kişilerin, ceza adalet sürecinde unutulan, dışlanan, yok sayılan özneler olmaktan çıkarılarak hak ettikleri konuma getirilmelerinin amaçlandığını söyledi.

Bu anlayışın bir yansıması olarak mağdur hakları alanında yapılan değişik inceleme raporlarıyla da tespit edilen eksiklikleri giderecek çalışmalara öncelikle başlamayı amaçladıklarını anlatan Öztürkmen, şunları söyledi: 

''Mağdurlarla birlikte ceza adalet süreçlerinde yer alan tüm süjeleri tatmin edecek bir sisteme kavuşturmak amacıyla Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2013 yılında Mağdur Hakları Daire Başkanlığı kurulmuştur. Başkanlığını öncelikli hedefi, ülkemizdeki suç mağdurlarının temel haklarına sunulacak destek ve hizmetler ile bu hizmetlerin hangi birimler tarafından yerine getirileceğine dair hususları düzenleyen temel bir mağdur hakları kanunun hazırlanması ve buna ilişkin idari yapının oluşturulmasıdır. Düzenlenecek panel ve devamında gerçekleştirilecek çalıştay ile ülkemiz için uygulanabilir örnek bir tazminat modelinin ortaya konulmasına katkı sunulması amaçlanmakta.'' 

- "Yargı sistemimiz toplumu memnun etmeli" 

Adana Valisi Mustafa Büyük da Adana'nın coğrafi ve insani yapısı itibariyle suç, ceza, asayiş gibi kavramların çok öne çıktığı şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Özellikle son dönemde yaşanan terör olayları nedeniyle toplumun hemen hemen her kesiminin mağdur konumuna geldiğini anlatan Vali Büyük, şöyle konuştu:

''Taraflardan birisi olan devlet yönetim sorumluluğunu almış bizler, toplumun genel huzuru, sükunu ve asayişini sağlama noktasında sorumluluk altındayız. Bu noktada başarılı olabilmek için yargı sistemimiz toplumu memnun etmeli. Hem bu sistemin başarılı olması hem de toplumda doğru algılanması gerekiyor. Çok iyi şeyler yaparsınız ama iyi anlatamazsanız toplumda hakların hukukun yeteri kadar bilinmemesi halinde de maalesef olumlu neticeler elde edilemiyor. Bu çalışmalarla aslında topluma bir şekilde haklarını hatırlatmış ve bilgilendirmiş oluyoruz. Her yönüyle önemli bu toplantını başarılı geçmesini diliyorum.''

- "Mağdurların hakları artık koruma altına alınacak"

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Türkiye 'de hızlı kentleşme sosyal ve çevresel etmenler, eğitim ve istihdam olanakları ile internet ve sanal medyanın geldiği noktanın sosyal hayatı etkilediğini, bununla doğru orantılı olarak suç potansiyelinin yükseldiğini ifade etti.

Özellikle aile içi şiddet, çocuk istismarı ile uyuşturucu madde bağımlılığı konularında yaşanan olaylardan etkilenen ve mağduriyeti bulunan kişi sayısının ülke genelinde azımsanmayacak miktarda olduğunu vurgulayan Yeldan, şöyle dedi:

''Bu veriler ışığında harekete geçen Adalet Bakanlığımız bir ilke imza atarken yaklaşık 2 yıl önce hak kaybına uğrayan mağdurların yanında olmak manevi ve maddi kayıplarının karşılanmasını sağlamak amacıyla Mağdur Hakları Daire Başkanlığını kurmuştur. Bu kurumun hayata geçmesiyle birlikte fiziksel ruhsal, ve manevi yönden etkilenen, ekonomik kayba uğrayan ve temel hakları esaslı biçimde zarar gören mağdurların hakları artık koruma altına alınacak.''

Yeldan, oluşturulacak sistemde alternatif uyuşmazlık çözüm yollarında mağduru ve onun maddi manevi tatminini öngören uzlaşma ile ara buluculuk gibi müesseselerin yanında, mağduru koruyacak yeni kurumların kısa zamanda iç hukukta yer almasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veli Özer Özbek'in yaptığı panelde, Mağdur Hakları Daire Başkanı Muhittin Özer ''Suç mağdurlarına yardım için yeni bir başlangıç'', Adana Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cumali Tülü ''Hukuki açıdan çocuklar'', Çukurova Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı Prof. Dr. Gülseren Ağrıdağ ''Mağduriyet ve kadın hakları'', Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof Dr. Mustafa Tevfik Odman ''Ceza Muhakemesi Hukuku'nda mağdurun yeri'' ve Adana Barosu'ndan Veysel Tuncil de ''Mağdurlara yardımda avukatın'' rolü konularında sunum yaptı.

Etkinliğe sosyal çalışmacı, psikolog, polis, sosyolog ve öğretmenler de katıldı.