Hassas tarım çiftçiye kazandırıyor

Hassas tarım çiftçiye kazandırıyor
Hassas tarım çiftçiye kazandırıyor
- Adana Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Söğüt: - "Hassas tarım teknolojileri sayesinde, tarladaki ürünün ihtiyacına göre kimi yere daha az kimi yere daha fazla gübre ve ilaç atarak hem tasarruf hem de daha çevreci bir tarım yapılmış olacaktır. Böylece karlılık oranlarını arttırarak tarımsal ekonomiye artı değer kazandıracaklardır" - Türk Traktör Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özdemir: "Hassas tarım, gerek hava koşulları ve çevresel faktörlerin olumsuzluklarını gerekse operatör hatalarını minimize etmeyi amaçlıyor. Bu unsurlardan kaynaklanan sapmaları minimize ederek üretimi ve kazançlarını artırmayı sağlıyor" - Merkez Seyhan Ziraat Odası başkanı Girmen: "Hassas tarım için arazi toplulaştırılmasına hız verilmesi gerek. Toplulaştırma bittikten sonra son derece faydalı olabilecek bir uygulama"

ADANA (AA) - ÖMER FANSA - Türkiye'de özellikle büyük arazilerde yapılan tarımsal üretimde hassas tarım uygulamasının, tasarruflu ve çevreci bir üretime yol açacağı bildirildi.

Hassas tarım, yenilikçi bir anlayışla, tarım faaliyetinde maliyeti düşürmek kadar çevreye; dolaylı olarak canlıların sağlığına da en az olumsuz etkide bulunmayı amaçlıyor. Uygulama, tarımsal üretimde gübre, kimyasal ilaç gibi tarımsal girdilerin daha az ama etkin şekilde kullanılmasını hedefliyor. Başta ABD ve Avrupa ülkelerinde büyük arazilerde yaygın olarak kullanılan sistemde, tarlanın sürümünden hasadına kadar tüm faaliyetlerin, teknolojik imkanlarla elde edilen somut doneler ışığında planlanarak yapılması öngörülüyor. 

Tarlaya, tarım araçlarına yerleştirilen sensör ve cihazlar vasıtasıyla toprağın havanın nemi anlık olarak ölçülüp sulama veya ilaçlama faaliyeti doğru zamanda doğru miktarda yapılabildiği gibi tarla sürülme veya hasat faaliyetleri uydudan otomatik dümenleme vasıtasıyla neredeyse 2,5 santimetre hassasiyetle gerçekleşerek tarım arazisinden maksimum faydalanılması sağlanıyor. Hasat sırasında da etkisini hissettiren sistemde tarlanın hangi alanından ne kadar ürün alındığı, elde edilen ürünün içerik analizleri yapılarak, o bölgeye gelecek yıllarda yapılacak tarımsal faaliyetin sağlıklı planlanması için kullanıcıya somut veriler sunuyor.

Adana Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Söğüt, AA muhabirine, sistemin teknolojiyi etkin şekilde kullandığını, coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama teknolojileri, elektronik ölçüm ve kontrol sistemleri, küresel konumlama sistemleri gibi birçok teknolojiyi bir arada barındırdığını söyledi.

Türkiye'de hassas tarım ile ilgili ilk uygulamanın 2006 yılında Adana'da yapıldığını anlatan Söğüt, "Bu uygulama ile Çukurova çiftçisi, uydu kontrollü biçerdöverle yapılan buğday hasadı ile tanışmıştır. Önder çiftçimizin 400 dönümlük tarlasında yapılan bu çalışma ile üretimdeki girdilerde yüzde 40'a varan tasarruf sağlandığı görülmüştür" dedi.

Söğüt, tarımsal girdilerin maliyet ve çevreye olan etkilerinin azaltılması yönündeki baskıların gittikçe arttığı günümüzde gelişen teknolojinin de kullanıldığı uygulamanın yaygınlaştırılmasının büyük önem kazandığını belirtti.

Adana'da gerçekleştirilen hassas tarım uygulamalarını anlatan Söğüt, şunları söyledi:

"Adana'da 3 farklı lokasyonda 3 biçerdöver verim haritalama sistemi ve nem sensörü ile donatıldı. Bu sistemlere ilave olarak 2013 yılında biçerdöverlerden birine de protein ve yağ sensörü takıldı. Bu sayede biçerdöver, özellikle buğdayda yüksek protein içeriğine sahip ürünü düşük proteinli ürünlerden ayırarak çiftçinin daha fazla kazanç elde etmesine olanak sağlayabiliyor. 2014 hasat döneminde de 30'un üzerinde otomatik dümenleme sistemi, çiftçilerin traktörlerine takıldı ve kullanımına sunuldu. Hassas tarım teknolojileri sayesinde, tarladaki ürünün ihtiyacına göre kimi yere daha az kimi yere daha fazla gübre ve ilaç atarak hem tasarruf hem de daha çevreci bir tarım yapılmış olacaktır. Böylece karlılık oranlarını arttırarak tarımsal ekonomiye artı değer kazandıracaklardır."

- Rekabet için de öneriliyor

Türk Traktör Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Özdemir de çiftçilik faaliyetinde üreticinin ürün satış fiyatını ve akaryakıt gibi girdi maliyetlerini kendisinin belirleyemediğini, belirleyebildiği tek şeyin üretim tekniği olduğunu, çiftçinin tercih edeceği üretim tekniğine göre verimliliği dolayısıyla kazancının artıp azalacağını kaydetti.

Türkiye'nin 62 milyar dolarlık tarımsal hasılayla Avrupa'da birinci, dünyada 7'inci büyük tarımsal ekonomi iken çiftçi başına düşen tarımsal hasılaya bakıldığında Avrupa ve ABD'nin çok gerisinde olunduğunu ifade eden Özdemir, türk çiftçisinin Avrupalı ve ABD'li çiftçilerle rekabet edebilmesi için bilgi ve teknolojinin imkanlarından maksimum faydalanması gerektiğine dikkati çekti.

Dünyada yeni dönem tarımsal faaliyetlerin "Hassas tarım" kavramıyla gerçekleştirilmesine doğru hızlı bir süreç yaşandığını anlatan Özdemir, şunları söyledi:

"Hassas tarım, gerek hava koşulları ve çevresel faktörlerin olumsuzluklarını gerekse operatör hatalarını minimize etmeyi amaçlıyor. Bu unsurlardan kaynaklanan sapmaları minimize ederek üretimi ve kazançlarını artırmayı sağlıyor. Hassas tarımda sensör teknolojisi kullanılıyor. Belli sensörleri tarlaya yerleştirerek rüzgar, hava sıcaklığı, toprak ve havadaki nem, toprağın altındaki su seviyesi takip edilebiliyor. Bunlar takip edilerek de gerek akıllı telefon üzerinden gerek bilgisayar üzerinden bu veriler kontrol edilerek tarımsal faaliyetler yapılıyor. İlaçlama ne zaman yapılacak rüzgarın olmadığı, nemin belli bir seviyede olduğu zaman. Toprağın altında 30-120 santimetre derinlikte nem seviyesini ölçerek yine sulamanın ne zaman yapılması gerektiği bilgisini veriyor. Toprak sürüm ve hasat işleminde uzaktan otomatik dümenleme yoluyla traktör kullanılarak çizgide sapmalar olmadan 2,5 santimetre hassasiyette toprak işleme yapılabiliyor."

- Küçük arazi handikap

Merkez Seyhan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Girmen de özellikle büyük arazi sahiplerinin hassas tarımın getirdiği avantajları kullanabileceğini söyledi.

Hassas tarım için ülkede en büyük handikabın küçük arazi olduğuna dikkati çeken Girmen, gerek Bakanlığın "toplulaştırma" çalışmaları, gerekse miras kanununda yapılan değişikliklerin son derece olumlu olduğunu kaydetti.

Girmen, "Çok küçük ve parçalı tarım arazisine sahibiz. Bu küçük arazi alanlarında bizim hassas tarım uygulayabilmemiz çok mümkün gözükmüyor. Ama gerekli olduğuna inanıyoruz. Hassas tarım için arazi toplulaştırılmasına hız verilmesi gerek. Toplulaştırma bittikten sonra son derece faydalı olabilecek bir uygulama" diye konuştu.