Sayıştay Başkanı Akyel:

Sayıştay Başkanı Akyel:
Sayıştay Başkanı Akyel:
- "Bilhassa kamu adına, kamunun kaynakları ve kamunun yetkisini kullanarak hizmet veren büyük örgütler, kurumlar, şirketler yaptıkları işlerin gerekçelerini açıklamalılar, aynı zamanda açık ve saydam olmalılar. Bir işi nasıl yaptıklarını herkes görmeli" - "Gerçekten de kurumlar yaptıkları işlerde ne kadar hukuka uygun hareket etmek zorundalarsa aynı şekilde de verimli, ekonomik ve etkili hareket etmeliler"

ADANA (AA) - Sayıştay Başkanı Recai Akyel, "Bilhassa kamu adına, kamunun kaynakları ve kamunun yetkisini kullanarak hizmet veren büyük örgütler, kurumlar, şirketler yaptıkları işlerin gerekçelerini açıklamalılar, aynı zamanda açık ve saydam olmalılar. Bir işi nasıl yaptıklarını herkes görmeli" dedi.

Akyel, Çukurova Üniversitesinin akademik yıl açılışı nedeniyle Mithat Özsan Amfisi'nde düzenlenen törende "Kurumların kaliteli hizmet sunumları için temel gereklilikler" dersi verdi.

Denetim ve yargının kalite kontrol ve güvence fonksiyonu gördüğüne dikkati çeken Akyel, "Gerek özel, gerek kamu kurumları olsun aslında üretimlerinin doğru yapılıp yapılmadığı ve doğru yapılması amacıyla hem kontrol sistemi hem güvence sistemi kurmaları gerekmektedir" dedi.

Akyel, her kuruluşun yetki ve sorumluluklarının kaynağı ile sınırlarını kanunların belirlediğini vurgulayarak, kurumların hesap verme zorunluluğu ve saydamlık çerçevesinde çalışması gerektiğini ifade etti.

Kurumların yaptıkları işin nasıl ve niçin yapıldığını gerekçesiyle açıklayabilmesi, hesabını verebilmesi gerektiğini vurgulayan Akyel, "Bilhassa kamu adına, kamunun kaynakları ve kamunun yetkisini kullanarak hizmet veren büyük örgütler, kurumlar, şirketler yaptıkları işlerin gerekçelerini açıklamalılar, aynı zamanda açık ve saydam olmalılar. Bir işi nasıl yaptıklarını herkes görmeli" diye konuştu.

Akyel, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nda tüm kamu kaynağı kullanan kurumların hem hesap verme zorunluluğu taşımaları hem de saydam olmalarının öngörüldüğünü anımsattı.

- Kaynakların kullanımı

Akyel, kurumların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun çalışması gerektiğini vurguladı.

İlgili kanunların ülkedeki kurumların çalışmalarında etkili, ekonomik ve verimli olmayı hukuka uygun olmak kadar önemli kabul ettiğine dikkati çeken Akyel, şunları söyledi:

"Gerçekten de kurumlar yaptıkları işlerde ne kadar hukuka uygun hareket etmek zorundalarsa aynı şekilde de verimli, ekonomik ve etkili hareket etmeliler. Nasıl üretiyorsunuz ekonomik mi. 5 liraya mal edilen bir malı 3 liraya mı, 10 liraya mı mal ediyorsunuz. Başkaları saat başında 20 birim üretirken siz 10 mu, 30 birim mi üretiyorsunuz. Çünkü vatandaşa daha fazla hizmet etmek için kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak kullanılması gerekmektedir."

- "Denetimsizlik bir risktir"

Akyel, denetim hakkında daha fazla açıklama yapmayı bir sosyal sorumluluk olarak gördüğünü belirterek, denetimin şahıslar, özel ve kamu sektörü ayrımı olmaksızın herkes için faydalı olduğunu dile getirdi.

Denetimin çok önemli olduğuna işaret eden Akyel, şunları kaydetti:

"Birisine 'Şunu yap' diyorsunuz. Onu kontrol etmeden onun doğru yapıldığının veya yapılmadığını anlayabilir misiniz?  Denetim olması gerekiyor. Denetim, yapılan işlerin kaliteye uygun yapılıp yapılmadığı konusunda bir kalite kontrol, aynı zamanda da kalite güvence aracıdır. Kurumlar 'İşimizi doğru yaptık' diyorlar. Ama gerçekten kurumların o işlerini doğru yapıp yapmadıklarının tarafsız, bağımsız bir kurul tarafından denetlenmesi gerekiyor. Denetimsizlik bir risktir fakat denetimin de doğru yapılması gerekiyor çünkü denetimin de amacı, hedefleri, yöntemi ve sınırları var."


  ETİKETLER:

  Adana

  ,

  Kamu

  ,

  denetim

  ,

  sosyal

  ,

  açıklama

  ,

  hizmet