1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: - "1 Mayıs Emek ve Dayanıs¸ma Gu¨nu¨'nu¨n, provokasyonlardan uzak, s¸enlik havasında gec¸mesini, gerc¸ekles¸tirilecek etkinliklerin barıs¸ın, kardes¸lig?in ve dayanıs¸manın gu¨c¸lenmesine vesile olmasını diliyorum"

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , 1 Mayıs Emek ve Dayanıs¸ma Gu¨nu¨'nu¨n, provokasyonlardan uzak, s¸enlik havasında gec¸mesini, gerc¸ekles¸tirilecek etkinliklerin barıs¸ın, kardes¸lig?in ve dayanıs¸manın gu¨c¸lenmesine vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1 Mayıs Emek ve Dayanıs¸ma Gu¨nu¨" dolayısıyla mesaj yayımladı.

I·s¸c¸iler ve emekc¸ilerin, u¨lkenin bu¨yu¨mesi ve istikrar ic¸inde gelis¸mesi, belirlenen hedeflere ulas¸ması su¨recinde o¨nemli role sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, is¸c¸i ve emekc¸ilerin c¸alıs¸ma kos¸ullarının iyiles¸tirilmesi ve haklarına sahip c¸ıkılmasının devletin her zaman o¨ncelikli konuları arasında yer aldığını bildirdi.

Tu¨m du¨nyada, is¸c¸i ve emekc¸iler tarafından "birlik, dayanıs¸ma ve haksızlıklarla mu¨cadele gu¨nu¨" olarak kutlanan 1 Mayıs'ın, c¸alıs¸anların sorunlarının dile getirilmesine, c¸o¨zu¨m yollarına ilis¸kin go¨ru¨s¸lerin tartıs¸ılmasına vesile olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Devletimizin c¸alıs¸anlarımız, sendikalarımız ve sivil toplum o¨rgu¨tlerimizle is¸ birlig?i ic¸inde yu¨ru¨ttu¨g?u¨ c¸alıs¸malar, u¨lkemizin daha parlak bir geleceg?e yu¨ru¨yu¨s¸u¨nde bu¨yu¨k o¨nem tas¸ımaktadır.

Emekleri ve alın terleriyle u¨lkemizin refah du¨zeyinin yu¨kselmesinde bu¨yu¨k pay sahibi olan c¸alıs¸anlarımızın, u¨retimden gelen gu¨c¸lerini kullanarak haklarını ararken, tu¨m toplumun desteg?ini almaya, birlik ve beraberlik ic¸inde su¨rdu¨ru¨lecek c¸alıs¸malara o¨ncu¨lu¨k etmeye de o¨zen go¨stereceklerine inanıyorum.

1 Mayıs Emek ve Dayanıs¸ma Gu¨nu¨'nu¨n, provokasyonlardan uzak, s¸enlik havasında gec¸mesini, gerc¸ekles¸tirilecek etkinliklerin barıs¸ın, kardes¸lig?in ve dayanıs¸manın gu¨c¸lenmesine vesile olmasını diliyorum.

Bu anlayıs¸la, is¸c¸i ve emekc¸i kardes¸lerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanıs¸ma Gu¨nu¨'nu¨ kutluyor, tu¨m vatandas¸larımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."