1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
- Türk-İş, DİSK, KESK, TTB ve TMMOB öncülüğünde Ankara'daki Sıhhiye Meydanı'nda düzenlenen kutlamalara yaklaşık 15 bin kişi katıldı - Kutlamalarda güvenliği yaklaşık 2 bin polis sağladı

ANKARA (AA) - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Türk-İş, DİSK, KESK, TTB ve TMMOB öncülüğünde Sıhhiye Meydanı'nda düzenlenen kutlamalar, bazı siyasi partiler, meslek ve demokratik kitle örgütleri üyelerinin katılımıyla yapıldı.

Ankara Garı'nda toplanan gruplar, çeşitli pankartlar açarak, taleplerini içeren sloganlarla Sıhhiye Meydanı'na yürüdü. Grupların polis noktasından geçerek alana girmesinin ardından kutlamalar, Türkçe ve Kürtçe açılış konuşmalarıyla başladı.

Kutlama tertip komitesince hazırlanan ortak metni okuyan KESK Ankara Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Özgür Bozdoğan, 1 Mayıs'ın dünyada işçiler ve ezilen halkların eşitlik, özgürlük, kardeşlik ve insanca yaşam talebiyle harekete geçtiği ve mücadele kararlılıklarını alanlara yansıttığı gün olduğunu söyledi.

İşçi ve emekçilerin yapay ayrımlar üzerinden birbirlerine karşı kışkırtılıp, düzenin güçlerinin etkisine girmesinin hedeflendiğini öne süren Bozdoğan, çalışanların sınıf çıkarları etrafında birleşmesi ve birlikte hareket edilmesinin engellendiğini söyledi.

İktidarın "İç Güvenlik Yasası"nı baskı ve şiddet politikalarını güvence altına almak ve kendisini korumak için çıkardığını ileri süren Bozdoğan, şunları kaydetti:

"Zaten sınırlı özgürlükleri kısıtlamayı hedefleyen 'İç Güvenlik Yasası' ile devlet şiddetine yasal kılıf hazırlamak ve sıkıyönetim uygulamalarını olağan hale getirmek hedefleniyor. Bir taraftan kamuda esnek çalışma, angarya ve taşeronlaşma uygulamaları ile güvencesiz istihdam uygulamaları artarken, diğer taraftan da eğitim ve sağlık gibi en temel sağlık hizmetleri hızla piyasa ilişkileri içine çekildi.

Kamuda esnek, kuralsız ve güvencesiz çalışma uygulamalarının yaygınlaşması, iş güvencemiz başta olmak üzere en temel özlük haklarımızın elimizden alınmak istenmesi, zorunlu rotasyon başta olmak üzere çalışma ve yaşam koşullarımızı zorlaştıran uygulamalar karşısında susmamız, geleceğimizi ipotek altın alan yasal düzenlemelere ve fiili uygulamalara daha fazla seyirci kalmamız mümkün değil."

İşçi ve emekçilerin sorunlarıyla yıllardır ezilen, yok sayılan, ötekileştirilen halkların sorunlarının, demokrasi, barış ve özgürlük taleplerinin iç içe geçtiğini ifade eden Bozdoğan, bu sebeple 1 Mayıs'ın, Türkiye 'nin temel sorunlarının kalıcı çözülmesi talebinin öne çıktığı "mücadele günü" görülmesi gerektiğini söyledi.

DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Remzi Çalışkan da işçi ve emekçilerin haklarına, işlerine, ekmeklerine ve örgütlü mücadelelerine karşı yoğun saldırıların sürdüğünü ifade ederek, "Yer altı ve üstü zenginliklerimizin özelleştirilmek istenmesi, çalışma ve yaşam koşullarımızın ağırlaşması, kentsel dönüşüm, nükleer santral ve HES'lerle yaşam alanlarımızın talan edilmesi, iş cinayetlerinin giderek artması ve sermayenin saldırganlığına karşı tek çıkış yolu birlik, dayanışma ve mücadele olmalıdır" dedi.

Konuşmaların ardından, alandakiler halay çekti.

Sıhhiye Meydanı'ndaki kutlamalara  CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, CHP Milletvekilleri Hüseyin Aygün, Attila Kart ve İzzet Çetin, HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile çeşitli siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

- Notlar 

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Sıhhiye Meydanı'nda gerçekleştirilen, yaklaşık 2 saat süren etkinliklere 15 bin civarında katılım oldu. Polisin yaptığı kontrolde suç unsuruna rastlanmadığı ve gözaltı işlemi yapılmadığı kaydedildi. 

Mitingde konuşmaların ardından bir süre şarkılar eşliğinde halaylar çekildi. Bazı kişilerin köprü korkuluklarına çeşitli pankartlar astıkları, yol ortasındaki cam bariyerlere yazı yazdıkları, bazı kişilerin de Sıhhiye Meydanı'ndaki anıtın üzerine çıkarak etkinliği izledikleri gözlendi. 

Etkinliğin sona ermesiyle önce polis bariyerleri kaldırıldı, daha sonra belediye ekiplerince temizlenen alan araç trafiğine açıldı. 

Güvenliği 2 bin polisin sağladığı miting, sorunsuz sona erdi.