4. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı

4. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı
4. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı
- Kamu kaynaklarıyla desteklenen bilimsel yayın ve verilere dijital arşivler aracılığıyla herkesin ücretsiz olarak erişebilmesini sağlamak için gereken uygulamalar çalıştayda tartışıldı - TÜBİTAK Başkanı Ergin: - "Kullanıcıların bilimsel araştırmalara engelsiz ve ücretsiz erişiminin sağlanması düşünceleri açık erişim ve açık bilim hareketlerini doğurdu"

ANKARA (AA) ? Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS), Hacettepe Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) birliği ile yürüttüğü 4. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı başladı.

TÜBİTAK Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayda, kamu kaynaklarıyla desteklenen bilimsel yayın ve verilere dijital arşivler aracılığıyla herkesin ücretsiz olarak erişebilmesini sağlamak ve açık erişim uygulamaları için gereken politika , strateji, mevzuat, standart ve yazılım alt yapılarının tartışılması amaçlandı.

Çalıştayda konuşan TÜBİTAK Başkanı Arif Ergin, teknolojide yaşanan dijital devrimin hayata yaklaşımımızı, işlerimizi yapış tarzımızı değiştirdiğini vurgulayarak, dijital teknolojilerin özellikle akademik yayıncılıkta meydana getirdiği değişikliklere dikkati çekti.

Ergin, bilimsel araştırmaların uluslararası standartlar çerçevesinde kayda geçmesi, kullanıcıların bilimsel araştırmalara engelsiz ve ücretsiz erişiminin sağlanması, şeffaflaşma ve engelsiz  erişim ile beraber araştırma kalitesinin yükseltilmesi ve araştırma sonuçlarının hızlı ve ekonomik bir biçimde bilim dünyası ile paylaşılması düşüncelerinin açık erişim ve açık bilim hareketlerini doğurduğunu söyledi.

Akademik yayıncılıkta içeriklerin gerek maliyet, gerekse süreçler açısından çok daha verimli olarak kullanılmasının ve yayınlanmasının dijital devrim ile mümkün olduğunu belirten Ergin şu değerlendirmelerde bulundu:

"İnternet öncesinde başlamış bir endüstrinin, eski dönemde gayet verimli olarak sağladığı editöryal destek, dergi basımı ve derginin yaygın bir dağıtım ağıyla dağıtılması gibi hizmetlere binaen, aynı modelde çalışmaya devam etmesi giderek anlamını yitirmektedir. Artık akademik yayıncılık, bilginin yayılmasında önemli bir rol üstlenen bir aktör, hatta bir paydaş olmaktan çıkıp, bilimsel bilginin internet üzerinden yaygın erişimini telif hakları, lisanslar ve abonelik bedelleri ile engellemeye çalışan, bilgiyi en ücra köşelere ulaştırmak yerine duvarlarla çepeçevre sarıp saklamaya çalışan bir görüntü arz etmeye başlamıştır. Son yıllarda hızla artan bilimsel yayın performansı, bilgiye erişmek için ödenen yüksek abonelik bedelleri ve bilim insanlarının araştırma sonuçlarını duyurma isteği ile buna bağlı kazanımların etkisi tüm dünyada açık erişim konusunun önemini giderek artırmaktadır."

Çalıştay 21 Ekim'e kadar TÜBİTAK'ın ev sahipliğinde devam edecek.