Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Basa:

Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Basa:
Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Basa:
- "Birinci basamak sağlık çalışanları, cumartesi günü fazla çalışmaya kaynaklık eden yasal düzenlemelerin ve iş güvencesini tamamen ortadan kaldıran, çalışma koşullarını ağırlaştıran, tahammülsüz kılan ödeme ve sözleşme yönetmeliğinin tamamen geri çekilmesi talebiyle 20-21-22 Mayıs günleri iş üretmeyecek"

ANKARA (AA) - Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Ebru Basa, "Birinci basamak sağlık çalışanları, cumartesi günü fazla çalışmaya kaynaklık eden yasal düzenlemelerin ve güvencesini tamamen ortadan kaldıran, çalışma koşullarını ağırlaştıran, tahammülsüz kılan ödeme ve sözleşme yönetmeliğinin tamamen geri çekilmesi talebiyle 20-21-22 Mayıs günleri iş üretmeyecek" dedi.

Basa, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu önünde yaptığı basın açıklamasında, 1 Ocak 2015'ten bu yana Aile Sağlığı Merkezi sağlık çalışanlarının cumartesi günleri de nöbet usulüyle çalışması uygulamasını protesto ettiklerini belirterek, bu kapsamda Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) görev yapan bazı sağlık çalışanlarının cumartesi günleri merkezleri açmadığını ifade etti. 

Bakanlık tarafından 16 Nisan 2015 tarihinde yayımlanan Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'ne "çalışma saatlerinin arttığı" gerekçesiyle karşı çıktıklarını dile getiren Basa, şunları kaydetti:

"Birinci basamak sağlık çalışanları, cumartesi günü fazla çalışmaya kaynaklık eden yasal düzenlemelerin ve iş güvencesini tamamen ortadan kaldıran, çalışma koşullarını ağırlaştıran, tahammülsüz kılan ödeme ve sözleşme yönetmeliğinin tamamen geri çekilmesi talebiyle 20-21-22 Mayıs günleri iş üretmeyecek.

Çalışanlar, cumartesi günleri ASM'leri açmayarak direnişlerini devam ettirecek, talepleri kabul görene dek eylem ve etkinliklerini kararlılıkla sürdürecektir."