Asgari İşçilik Çalıştayı

Asgari İşçilik Çalıştayı
Asgari İşçilik Çalıştayı
- SGK Başkanı İlhan: - "Cezalandırma yerine, rehberlik ve teftiş edici bir anlayışı getirmeye çalışıyoruz"

ANKARA (AA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Yadigar Gökalp İlhan, "Cezalandırma yerine, rehberlik ve teftiş edici bir anlayışı getirmeye çalışıyoruz" dedi.

İlhan, SGK tarafından Holiday Inn Otel'de düzenlenen "Asgari İşçilik Çalıştayı"nın açılış, kayıt dışı istihdamın sadece SGK'nın sorunu olmadığını, söz konusu sorunun yürütülen çalışmalar neticesinde belli bir düzeye indirildiğini vurguladı.

Bugün yüzde 32 seviyesinde olan kayıt dışı istihdam oranını, 2023'te yüzde 15 seviyesine indirmeyi amaçladıklarını vurgulayan İlhan, şöyle konuştu:

"SGK olarak cezalandırma yerine, rehberlik ve teftiş edici bir anlayışı getirmeye çalışıyoruz. Bütün genel müdürlüklerimizin altında, risk analizi daire başkanlıkları kurduk. Bunları kurmamızın temel sebebi, 'Sınırlı sayıdaki imkanlarımızla bu denetimleri daha etkin bir şekilde nasıl gerçekleştirebiliriz ve denetimler sırasında da nasıl rehberlik sağlayabiliriz?' sorusuna cevap aramak. Ceza bizim temel önceliğimiz olmamalı. Biz bütün eğitimlerimizde hem teftiş elemanlarımıza hem de denetim elemanlarımıza bunu anlatmaya çalıyoruz."

İlhan, asgari işçilik uygulamasının geçmişte kaldırıldığını, oluşan boşluk nedeniyle tekrar uygulamaya sokulduğunu anımsattı. İlhan, SGK olarak teknik personel sıkıntısı yaşamaları nedeniyle asgari işçiliğin uygulaması konusunda eksikliklerin yaşanabildiğini, düzenlenen çalıştay ile bu eksiklerin giderilmesinin hedeflendiğini söyledi.

- "Asgari işçiliğin her alanda gelişmesi önemli"

Türk-İş Endüstri İlişkileri Uzmanı Barış İyiaydın da asgari işçilik uygulamasının sosyal güvenlik literatüründe önleyici denetimlere örnek oluşturduğunu belirtti.

"Asgari işçilik mekanizmasının gelişerek, iş gücü piyasasının her alanda etkin bir şekilde uygulanması büyük önem taşımaktadır" diye İyiaydın, asgari işçilik uygulamasının 725 yerde tatbikini çalışanlar açısından olumlu bulduklarını söyledi.

TOBB Başkanlık Özel Müşaviri Ahmet Şağar ise kayıt dışının asıl nedeninin tespit edilerek bu sorunun irdelenmesi gerektiğini savunarak, kayıt dışıyla mücadelenin buradan çıkacak sonuçlara göre yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Asgari işçilik uygulamasının bazı alanlarda haksızlıklara yol açtığını ifade eden Şağar, teknolojinin ve veri alt yapısının geliştiği bugünün ortamında asgari işçiliğin kurgusallık yerine gerçekler üzerinden yürütülmesi gerektiğini dile getirdi.