Bakanlar icraatlarını değerlendirdi

Bakanlar icraatlarını değerlendirdi
Bakanlar icraatlarını değerlendirdi
-Maliye Bakanı Şimşek: - "En önemli başarılarımızın başında mali disiplin geliyor" - "Mali disiplin sayesinde memleketi borç ve faiz yükünden kurtardık. Kalkınma için, yatırım için daha fazla kaynağı milletimizin hizmetine sunduk" - "Eskiden faize ve savunma harcamalarına giden kaynaklar eğitime, sağlığa, sosyal harcamalara ve yatırıma yönlendirildi" - "Son 12 yılda kayıt dışı ekonomi ile mücadelede önemli mesafe aldık. Kayıt dışı istihdam 2002'de yüzde 52,1 iken bu yılın şubat ayında yüzde 31,7'ye düştü" - "2007 yılında 6,6 milyar lira olan sosyal harcamaları 32,9 milyar liraya çıkardık"

ANKARA (AA) - RECEP DEMİR - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mali disiplinin sağlanmasının ekonomi yönetiminin en önemli başarılarından biri olduğunu belirterek, "Mali disiplin sayesinde memleketi borç ve faiz yükünden kurtardık. Kalkınma için, yatırım için daha fazla kaynağı milletimizin hizmetine sunduk" dedi. 

Şimşek, bakanlığı dönemindeki icraatlarını AA muhabirine değerlendirdi.

AK Parti hükümetlerinin tamamında ve kendi bakanlığı döneminde elde edilen en önemli başarının mali disiplinin sağlanması olduğunu vurgulayan Şimşek, bu sayede ülkeyi borç ve faiz yükünden kurtardıklarının altını çizdi. Mali disiplin sayesinde, kalkınma ve yatırım için daha fazla kaynağı milletin hizmetine sunduklarını anlatan Şimşek, makroekonomik istikrarın sağlanmasında, eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada, sosyal politikalarda ve gelir dağılımının iyileştirilmesi gibi pek çok alanda elde edilen başarıda mali disiplinin rolünün büyük olduğunu ifade etti. 

Bakan Şimşek, 2004 yılından bu yana borç stoku açısından Maastricht Kriterini karşıladıklarına işaret ederek, AB tanımlı genel devlet borç stokunun milli gelire oranını son 12 yılda 40 puan azaltarak yüzde 33,5'e kadar düşürdüklerini bildirdi. Borç stokunun milli gelire oranını 2015 yılında yüzde 31,8 olarak öngördüklerini aktaran Şimşek, Türkiye 'nin söz konusu borç oranının 2014 yılında Avro Bölgesi ortalamasının üçte biri kadar, OECD ortalamasının ise üçte birinden az olduğunu kaydetti. 

Şimşek, "Ayrıca 14 Mayıs 2013 tarihi itibarıyla IMF'ye olan borçlarımızı tamamen ödedik. Böylece 19 yıl sonra ilk defa IMF ile borçsuz bir döneme adım attık. 2002 yılından bu yana kamu net dış borç stokunun GSYH'ye oranını da yüzde 25,2'den eksi yüzde 4,7'ye düşürüp kamu sektörünü dış alemden net alacaklı konuma getirdik" diye konuştu.

- "Faiz bütçelerinden yatırım ve hizmet bütçelerine geçiş yaptık" 

AK Parti hükümetlerinin faiz yükünü ciddi oranda düşürdüğünü dile getiren Şimşek, 2002 yılında toplanan her 100 liralık vergi gelirinin yaklaşık 86 lirasının faize gittiğini, 2014 yılında ise bu rakamın 14,2'ye düşürüldüğünü söyledi. 

Bakan Mehmet Şimşek, gerçekleştirdikleri yapısal reformlar, mali disiplin ve ekonomideki istikrarın sonucu olarak Türkiye'nin risk primi ve reel faiz oranlarını hızla düşürdüklerini belirterek, 2002 yılında yüzde 25,4 olan reel faiz oranının, bu yılın nisan ayında yüzde 2,6 düzeyinde bulunduğunu bildirdi. 

Bütçedeki faiz yükünü azaltarak, vatandaşlara hizmet götürmek için daha fazla kaynak sağladıklarının altını çizen Şimşek, şöyle konuştu:

"Eskiden faize ve savunma harcamalarına giden kaynaklar eğitime, sağlığa, sosyal harcamalara ve yatırıma yönlendirildi. AK Parti hükümetleri olarak en büyük yatırımı eğitime, yani beşeri sermayemize yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. 2015 yılı bütçesinde de yine en yüksek payı eğitime tahsis ettik. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin barınma, ulaşım ve kitap ihtiyaçları için 2015 yılı bütçesinde 3,5 milyar lira kaynak ayırdık. Eğitimde kaliteyi artırmak için uyguladığımız FATİH Projesine 2015 yılında 1,4 milyar lira kaynak tahsis ettik. Yükseköğrenimde öğrenci harçlarını kaldırdık, öğrenci burslarını 7 kat arttırdık." 

- "Sağlık göstergelerinde önemli iyileşmeler sağladık" 

Önemli reform projeleri ile sağlıkta dönüşümü gerçekleştirdiklerini belirten Şimşek, eğitimden sonraki ikinci büyük payı sağlığa ayırdıklarını anlattı.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sosyal Güvenlik Kurumunun bu yıl yapacağı harcamalar da dahil olmak üzere toplam kamu sağlık harcamaları için 80,9 milyar lira kaynak tahsis ettiklerini ifade etti. 

Aile hekimliği sistemini 81 ile yaygınlaştırdıklarını anımsatan Şimşek, söz konusu uygulama için bu yıl bütçeden 4,8 milyar lira kaynak ayırdıklarını kaydetti. Şimşek, "Sağlığa verdiğimiz önem ve halkın her kesimine kaliteli sağlık hizmeti sunmamızın sonucu olarak sağlık göstergelerinde önemli iyileşmeler sağladık" dedi. 

Gelir politikaları kapsamında da bugüne kadar çok önemli adımlar attıklarını belirten Şimşek, vergi mevzuatını modern ve adil bir yapıya kavuşturmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Vergi mevzuatının sadeleştirilmesi ve mükellef uyumunun artırılması için sayısı 100'ü aşan KDV tebliğlerini tek bir tebliğde birleştirerek, mevzuattaki dağınıklığı giderdiklerini anlatan Şimşek, ayrıca Gelir Vergisi Kanun Tasarısı'nı Meclis'e sevk ettiklerini, Vergi Usul Kanunu ile Damga Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanunu'yla ilgili çalışmaların ise devam ettiğini bildirdi. 

- "Kayıtlı ekonomiye geçişi hızlandırdık"

Rekabet gücünün artırılması ve kamu gelirlerinin kalitesinin iyileştirilmesi için kayıt dışı ekonomi ile mücadelenin önemine dikkati çeken Şimşek, "Kayıtlı ekonomiye geçişi hızlandırdık. Bu kapsamda iki eylem planı hazırlayıp başarıyla yürüttük. Son 12 yılda kayıt dışı ekonominin GSYH içindeki payını yaklaşık 5 puan azalttık. Kayıt dışı istihdamın toplam istihdam içindeki payını ise 20,4 puan azaltarak Şubat 2015'te yüzde 31,7'ye indirdik" şeklinde konuştu.

- "Etkin ve caydırıcı bir vergi denetim sistemi oluşturduk" 

Bakan Şimşek, 2011'de farklı denetim birimlerini Vergi Denetim Kurulu (VDK) çatısı altında toplayarak, vergi denetim kapasitesinin artırılması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele konularında reform gerçekleştirdiklerini ifade etti. 

VDK ile denetimde çok başlılığın önüne geçtiklerini anlatan Şimşek, yaklaşık 10 bin kişilik denetim kapasitesiyle etkin ve caydırıcı bir vergi denetim sistemi oluşturduklarını, uzmanlaşma ve Risk Analizi Merkezi ile vergi denetimlerinin daha etkin ve verimli gerçekleştirilmesini sağladıklarını kaydetti. Şimşek, e-Fatura, e-Arşiv ve e-Teftiş gibi uygulamalarla verimliliği artırdıkları belirterek, e-Arşiv sistemiyle yaklaşık 480 bin ağacı kesilmekten kurtardıklarını, e-Fatura sistemiyle de mükelleflerin yaklaşık 950 bin ton kağıttan tasarruf ettiğini bildirdi. 

- "Sosyal destekleri artırdık" 

İktidara geldikleri günden bu yana, sosyal yardımı ve korunmaya ihtiyacı olanları gözettiklerini ifade eden Şimşek, "Sosyal yardım programlarını çeşitlendirdik. Sosyal harcamalar için ayırdığımız kaynağı yıldan yıla artırdık. 2007 yılında 6,6 milyar lira olan sosyal harcamaları 32,9 milyar liraya yükselttik" dedi.

-Hedefler 

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 7 Haziran'da yapılacak seçimlerin ardından AK Parti iktidarının devam etmesi durumunda neler yapacaklarını da anlattı. 

Hazırladıkları teşvik paketi ile yatırımcılara vergi alanında büyük bir fırsat oluşturduklarına işaret eden Şimşek, bunun yanı sıra, yüksek teknolojili yatırımlara daha fazla destek verileceğini ifade etti. Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerine yönelik destek ve katkıların artırılmasını önemsediklerini belirten Şimşek, bu kapsamda tasarım merkezlerinin destekleneceğini, Ar-Ge ve tasarım personelinin daha esnek çalışmasına olanak sağlanacağını, KOBİ'lerin siparişe dayalı Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerine destek verileceğini söyledi. 

- "Harcamaların kalitesini artırmayı hedefliyoruz" 

Harcamaların yerindeliğini ve kalitesini artırmayı hedeflediklerini aktaran Şimşek, şöyle devam etti:

"Kamu Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi Programı kapsamında kamu kesimi borçlanma gereğinin GSYH'ye oranının, plan dönemi sonunda en fazla yüzde 0,5 olmasını amaçlıyoruz. Program bütçe uygulaması ile bütçeyi daha şeffaf ve halk tarafından daha iyi anlaşılır hale getireceğiz. 2014 yılında yüzde 40 olan aile hekimliği muayene oranlarının toplam muayene içindeki payını da yüzde 50'ye çıkaracağız."

Bakan Şimşek, Kamu Gelirlerinin Kalitesinin Arttırılması Programı kapsamında da vergilemede hizmet sunumu kalitesinin artırılmasını, kamu gelirlerinin sağlıklı ve sürekli kaynaklardan elde edilmesini hedeflediklerini bildirdi. 

Geçen yıl yüzde 14,9 olan yurt içi tasarruf oranını yüzde 19'a yükseltmeyi amaçladıklarını anlatan Şimşek, bu alandaki diğer hedeflerinin ise kamu kesimi tasarruf oranını yüzde 3,2 seviyesinden yüzde 3,7'ye, özel kesim tasarruf oranını da yüzde 11,7'den yüzde 15,2'ye çıkarmak olduğunu ifade etti.