Başbakan Davutoğlu: (3)

Başbakan Davutoğlu: (3)
Başbakan Davutoğlu: (3)
- "Bir kez daha siyasi liderlere çağrıda bulunuyorum: Gelin, suçlamak yerine, karşılıklı ithamlar yerine bu sorumluluk çerçevesinde, Anayasa'nın gösterdiği çerçevede bir hükümet oluşumu için çaba sarf edelim. Kritik bir süreçteyiz, terörle mücadele bağlamında. Bu ülkeyi siyasi kriz havası varmış gibi bir atmosfere sokmayalım" - "(Geçici Bakanlar Kurulu üyelerinin atanması) Bağımsız üye atayamıyoruz. Anayasa o kadar detaylı tanımlamış ki... Şöyle denilebilir; 'Bize teklifte bulunmadan bağımsız üye atasın'. Atayamaz, atayamam. Cumhurbaşkanı'mız da bunu onaylayamaz. Anayasa açık bir şekilde diyor ki 'Partililer bu teklifi kabul etmezlerse bağımsız üye atayabilir'. Ben resen şimdi CHP ve MHP liderleri böyle dedi, ben de onlara saygı göstereyim, dolayısıyla onlardan kimseye teklif götürmeyeyim, bağımsız atayayım desem, anayasal suç işlemiş olurum. Herhangi bir müracaatta bu hükümetin meşruiyeti tartışmaya açılır." - "Ne ben ne arkadaşlarım hiçbir şekilde herhangi bir partinin iç işlerine müdahil olmadık olmayız. Herhangi birisi bizim adımıza başka bir partinin iç işlerine dönük olarak bir mesaj verirse önce ben karşı çıkarım. Buna kesinlikle izin vermem. Gayri ahlaki hiçbir müzakerenin parçası olmadık, olmayız. Hiç kimseye menfaat teklifinde bulunmadık, bulunmayız. 'Ahlaksız teklif' gibi tabir edilen konularda da, hem kendimizi tenzih ederim hem de bahsi geçen onurlu Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerini tenzih ederim, TBMM üyelerinin hiçbirisi böyle bir teklifin muhatabı değildir"

ANKARA (AA) - Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Bir kez daha siyasi liderlere çağrıda bulunuyorum: Gelin, suçlamak yerine, karşılıklı ithamlar yerine bu sorumluluk çerçevesinde, Anayasa'nın gösterdiği çerçevede bir hükümet oluşumu için çaba sarf edelim. Kritik bir süreçteyiz, terörle mücadele bağlamında. Bu ülkeyi siyasi kriz havası varmış gibi bir atmosfere sokmayalım" dedi. 

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçici Bakanlar Kurulunu kurmak üzere Başbakan olarak atanmasının ardından Çankaya Köşkü'nde basın toplantısı düzenledi.

Siyasi liderlere bir kez daha çağrıda bulunduğunu ifade eden Davutoğlu, "Gelin, suçlamak yerine, karşılıklı ithamlar yerine bu sorumluluk çerçevesinde Anayasa'nın gösterdiği çerçevede bir hükümet oluşumu için çaba sarf edelim. Kritik bir süreçteyiz, terörle mücadele bağlamında. Bu ülkeyi siyasi kriz havası varmış gibi bir atmosfere sokmayalım" diye konuştu. 

Anayasa'da açık şekilde geçici Bakanlar Kurulu oluşumunun, ilkelerinin ve çerçevesinin bulunduğuna işaret eden Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Süreci tıkayacak bir tutum içine girmek, 'Bizden hiçbir şekilde Bakanlar Kuruluna katılım olmayacak' diye sorumluluktan kaçmak, önümüzde telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açar. Tek tek partililer üzerine baskı yapmak, onlara güvensizlik izhar edecek şekilde şimdiden gayri ahlaki ithamda bulunmak doğru değil. Teklif edilen şey, herhangi bir menfaat karşılığı yürütülecek bir bakanlık görevi değildir. Teklif edilen şey, Anayasa'nın öngördüğü şekilde 2 ay içerisinde ülkenin sorumluluğunu, onurlu bir görevde birlikte taşımaktır. Eğer koalisyon mümkün olmuş olsaydı zaten buna ihtiyaç kalmazdı.

Biz bir kez daha genel başkanlara hitaben söylüyorum. Ne ben ne arkadaşlarım hiçbir şekilde herhangi bir partinin iç işlerine müdahil olmadık olmayız. Herhangi birisi bizim adımıza başka bir partinin iç işlerine dönük olarak bir mesaj verirse önce ben karşı çıkarım. Buna kesinlikle izin vermem. Gayri ahlaki hiçbir müzakerenin parçası olmadık olmayız. Hiç kimseye menfaat teklifinde bulunmadık bulunmayız. Ahlaksız teklif gibi tabir edilen konularda da, hem kendimizi tenzih ederim hem de bahsi geçen onurlu Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerini tenzih ederim, TBMM üyelerinin hiçbirisi böyle bir teklifin muhatabı değildir."

- "Bizim hayatımız, siyasi geçmişimiz bellidir"

Anayasa'nın kendisine Bakanlar Kurulunu kurma görevi verdiğini, bunun için 5 günlük bir süre tanıdığını belirterek, "Bütün partiler de oranları nispetinde temsil edilecek diyor. O zaman benim görevim, madem ki genel başkanlar, bu çağrılarımıza kulak tıkadılar doğrudan bazı tekliflerde bulunmak" ifadesini kullandı. 

Davutoğlu, "Aksi takdirde bağımsız üye atayamıyoruz. Anayasa o kadar detaylı tanımlamış ki. Şöyle denebilir, 'Bize teklifte bulunmadan bağımsız üye atasın'. Atayamaz, atayamam, Cumhurbaşkanı'mız da bunu onaylayamaz. Anayasa açık bir şeklide diyor ki 'Partililer bu teklifi kabul etmezlerse bağımsız üye atayabilir'. Ben resen şimdi CHP ve MHP liderleri böyle dedi, ben de onlara saygı göstereyim, dolayısıyla onlardan kimseye teklif götürmeyeyim, bağımsız atayayım desem anayasal suç işlemiş olurum. Herhangi bir müracaatta bu hükümetin meşruiyeti tartışmaya açılır" değerlendirmesinde bulundu. 

Günlerdir konuyu etüt ettiğini, her perspektiften baktığını, hiçbir parti genel başkanını rencide edecek bir ifade kullanmadığını söyleyen Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Ama kimse de bizi rencide etmesin. Bizim hayatımız, siyasi geçmişimiz bellidir. Hiç kimseye gayri ahlaki teklifte bulunmadık, menfaat karşılığı hiç kimseye bir makam tevdi etmedik, etmeyiz de. Ama Anayasa ne diyorsa o olur. Hem bizi zan altında bırakıp hem de kendi milletvekillerine güvensizlik içinde, onları zan altında bırakmak doğru bir şey değil, anayasal süreci işletemeyiz. O bakımdan çağrım, gerekirse görüşürüz, ama kimse yolları tıkamasın, kapıları kapatmasın. Bu çerçevede 5 günlük bir süre de olduğu için TBMM Başkanı bana oranları bildirdiği andan itibaren ben ilgili milletvekillerine teklif götürmeyi planlıyorum."

- "Kriterlerim çok açık" 

Kriterlerinin çok açık olduğunu dile getiren Davutoğlu, bunları da ehliyet, liyakat, uyum, devlet veya sivil toplum hayatında belli sorumlulukları almış olmak şeklinde sıraladı. 

İsimleri belirlerken şu veya bu siyasi kanaati, parti içindeki konumu, şu veya bu olmasını göz önüne almayacağından herkesin emin olmasını isteyen Davutoğlu, kriterinin bu görevleri yürütecek bir birikimin bulunması olacağını kaydetti.  

Bu çerçevede her partiden milletvekilerinin özgeçmişlerini tek tek incelemeye gayret ettiğini vurgulayan Davutoğlu, "Bunu da bir sorumluluk bilinci içinde en doğru isimleri, en doğru derken diğerleri yanlış anlamında demiyorum, oluşabilecek bir kompozisyon bağlamında herhangi bir spekülasyon yapılmaması için belli kriterlere uyulmasına özen gösterdim" ifadesini kullandı.

(Sürecek)