Çevrenin korunması için "kirleten öder" projesi

Çevrenin korunması için "kirleten öder" projesi
Çevrenin korunması için "kirleten öder" projesi
- AB ile yürütülen proje kapsamında koruma altındaki alan veya canlı türünün uğradığı zararda kusur ya da ihmali tespit edilen işletmeci bunun telafisine yönelik masrafları üstlenecek

ANKARA (AA) - Koruma altındaki alan ya da canlıların korunmasına yönelik AB ile ortaklaşa "kirleten öder" projesi hayata geçirilecek.

"Yapay Sektörde Çevresel Sorumluluk Direktifinin Uygulanmasına İlişkin Kapasite Geliştirmesi ve Teknik Yardım Projesi"nin tanıtımı nedeniyle düzenlenen toplantıda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, doğaya yönelik her türlü olumsuz girişim ve mücadelenin, beraberinde çevre sorunlarını getirdiğini söyledi. 

Çevre sorunlarının toplum yaşantısını olumsuz etkilememesi amacıyla bunların tespit edilerek çözüm üretilmesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, bu doğrultuda Türkiye 'de çevre yönetiminin her geçen gün önem kazanmaya başladığını ifade etti. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak çevre kirliliğinin önlenmesi, standartların yükseltilmesi, iklim değişikliği ile mücadele ve tabiat varlıklarının korunarak geliştirilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüklerini anlatan Öztürk, iklim değişikliği ile ilgili bir de yol haritası hazırlandığını bildirdi.  

Avrupa Birliği Delegasyonu Müsteşarı François Begeot da çevreye verilen zararın önlenmesi için ciddi çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi. 

İklim değişikliği kapsamında ciddi çevresel zararlar oluşabileceğini dile getiren Begeot, ilk adımın felaketler başlamadan atılması gerektiğini vurguladı. 

Konuşmaların ardından "Çevresel Sorumluluk Direktifi" çerçevesinde uygulanacak projenin tanıtımı yapıldı.

Projeye göre koruma altındaki bir alan veya canlı türünün uğradığı zararda kusur ya da ihmali tespit edilen işletmeci, bunun giderilmesi ve telafisine yönelik masrafları üstlenecek.