Daimi Üniversite Sanayi İşbirliği Komisyonu

Daimi Üniversite Sanayi İşbirliği Komisyonu
Daimi Üniversite Sanayi İşbirliği Komisyonu
- YÖK Başkanı Saraç: - "BTYK kararlarındaki eylem planlarına yönelik faaliyetlerin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında değil bu daimi komisyonda netleşmesini istiyoruz"

ANKARA (AA) - YÖK Başkanı Yekta Saraç, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) kararlarındaki  eylem planlarına yönelik faaliyetlerin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında değil Daimi Üniversite Sanayi İşbirliği Komisyonunda netleşmesini istediklerini söyledi.

Saraç, Daimi Üniversite Sanayi İşbirliği Komisyonunun ilk toplantısında, üniversite sanayi işbirliğiyle ilgili çalışmaların yıllar önce başladığını ancak çalışmaların koordineli bir şekilde yürütülemediğini ifade etti. 

Koordinasyona ihtiyaç duyulduğu için komisyonun kurulduğunu anlatan Saraç, komisyonda akademisyenlerin, kamu kurumları ile bakanlıkların üst düzey yöneticilerinin ve sanayi temsilcilerinin yer aldığını söyledi.

Yükseköğretimin yatay büyüme gerçekleştirdiğini ifade eden Saraç, üniversitelerin dönüştürücü ve öncü rol oynamasını istediklerini, bu bağlamda atılan adımlardan birinin de bu komisyonun kurulması olduğunu belirtti.

Saraç, komisyonun, akademik olarak üniversite sanayi merkezli sorunlara çözüm üretmesini beklediklerini işaret etti. Saraç, üniversite sanayi işbirliği süreçleri çerçevesinde, bilgi üretimi ve mezun yeterliliklerine yönelik üniversitelerdeki eğitim , öğretim ve derecelerin değerlendirilmesi ile buna yönelik önerilerin geliştirilmesini talep ettiklerini kaydetti. 

Yükseköğretim kurumlarının, kaliteli ve nitelikli akademisyenleriyle büyük bir varlık olduğunun altını çizen Saraç, bunun ortaya koyduğu hizmetlerin enerjisinin boşa gitmemesi gerektiğini vurguladı. 

Enstitü ve araştırma merkezlerinin faaliyetlerinin de koordinasyonlarının yapılması gerektiğini söyleyen Saraç, sözlerini şunları söyledi: 

"Komisyondan, Yükseköğretim Kurulu olarak bir beklentimiz de şu, Bilim Teknoloji Yüksek Kurulunu gündemine gelen birtakım hususlar oluyor ve eylem planında sorumlu kuruluş olarak Yükseköğretim Kurulunu tarif ve tayin ediyor. Üniversite sanayi işbirliği odaklı olmak üzere, BTYK kararlarındaki eylem planlarına yönelik faaliyetlerin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında değil bu daimi komisyonda netleşmesini istiyoruz. Böylelikle Yükseköğretim Kurulunun sorumluluklarını dış paydaşlara doğru da bir yayma, yaygınlaştırılması, kısmi olarak sorumlulukları bu kurullar vasıtasıyla diğer paydaşlarıyla paylaşımına doğru gitmek istiyoruz ve belki de BTYK'ya bu daimi komisyonun bir takım öneriler sunması da gündeme gelecek."

Kurulun adındaki daimi kelimesinin önemine işaret eden Saraç, yükseköğretiminin büyük bir yapı olduğunu ve süreklilik arz etmesini istediklerini belirtti.