Eğitim-Sen Genel Başkanı Karaca:

Eğitim-Sen Genel Başkanı Karaca:
Eğitim-Sen Genel Başkanı Karaca:
- "Türkiye'de eğitim sistemi ve toplumsal yaşam, geçtiğimiz yıllarda AKP'nin siyasal ve ideolojik hedefleri doğrultusunda tekçi, baskıcı ve dayatmacı bir şekilde düzenlenmiş, eğitimin bütün kademelerinde eğitim biliminin evrensel kurallarına aykırı bir şekilde, bilim politika ve uygulamaları hayata geçirilmiştir"

ANKARA (AA) - Eğitim-Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca, " Türkiye 'de eğitim sistemi ve toplumsal yaşam, geçtiğimiz yıllarda AKP 'nin siyasal ve ideolojik hedefleri doğrultusunda tekçi, baskıcı ve dayatmacı bir şekilde düzenlenmiş, eğitimin bütün kademelerinde eğitim biliminin evrensel kurallarına aykırı bir şekilde, bilim politika ve uygulamaları hayata geçirilmiştir" dedi.

Eğitim-Sen, Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) ve Pir Sultan Kültür Derneği (PSAKD) Mülkiyeliler Birliği'nde ortak basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan Eğitim-Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca, "Eğitim-Sen ve Alevi Bektaşi örgütleri başta olmak üzere, tüm demokratik kurumlar, benzer örneklerini ancak faşist rejimlerde görebileceğimiz şekilde tehditler, baskılar ve yıldırma politikaları ile susturulmak istenmektedir" görüşünü savundu.

Eğitim sisteminde, yıllardır bilimsel ve demokratik değerleri temel almak yerine farklı din, mezhep ve kimlikleri yok sayan ayrımcı politikalarda ısrar edildiğini savunan Karaca, bunun kabul edilemez olduğunu kaydetti. 

- "Ana dilde eğitimin kaldırılması bilime meydan okuma anlamına gelir"

Karaca, yapılması gerekenin, "bilime ve insanlığın gelişimine açıkça meydan okuma" anlamı taşıyan ana dilinde eğitimin kaldırılması olduğunu vurguladı. Karaca, herkesin eşit koşullarda eğitim alması için somut adımların atılmasını istedi. 

Karaca şöyle devam etti:

"Türkiye'de eğitim sistemi ve toplumsal yaşamın geçtiğimiz yıllarda AKP'nin siyasal ve ideolojik hedefleri doğrultusunda tekçi, baskıcı ve dayatmacı bir şekilde düzenlenmiş, eğitimin bütün kademelerinde eğitim bilimin evrensel kurallarına aykırı bir şekilde, bilim politika ve uygulamalar hayata geçirilmiştir.

Eğitim-Sen ve Alevi örgütleri olarak bizler, değişik, din, mezhep, kimlik, inanç ve dünya görüşünden insanların gerçek anlamda 'eşit yurttaş' olarak kabul edilmesi, devletin bütün inançlara eşit mesafede ve tarafsız olması yönündeki taleplerimizde ısrarcıyız. Çocuklarının geleceğinden endişe duyan bütün velileri, ezilen, dışlanan, yok sayılan, tüm dil, inanç, kimlik ve mezheplerle birlikte mücadele yapmaya çağrı yapıyoruz"

Karaca "laik, bilimsel, anadilde eğitim, demokratik yaşam ve eşit yurttaşlık" taleplerine karşılık somut bir adım atılmaması durumunda sendikaların bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi. PSAKD Başkanı Gani Kaplan zorunlu din dersinin kaldırılması ve anadilde eğitim hakkında başlattıkları imza ve faaliyetlerin devam edeceğini kaydetti.