G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı

G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı
G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Erdem: - "2025'e kadar eğitimde veya istihdamda yer almayan gençlerin oranını yüzde 15 azaltmayı hedefliyoruz" - "L20 Dönem Başkanı olarak Türkiye'nin hedefleri arasında 2023'te işsizlik oranını yüzde 5 seviyesine indirmek, işsizliği kalıcı şekilde azaltmak için yapısal politikalara ağırlık vererek başta genç, kadın ve niteliksiz iş gücümüz olmak üzere işsizlerimizin kalıcı istihdamını sağlayacağız"

ANKARA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Erdem, 2025 yılına kadar eğitimde veya istihdamda yer almayan gençlerin oranını yüzde 15 azaltmayı hedeflediklerini bildirdi.

Erdem, "G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı" ile ilgili JW Mariot Otel'de düzenlediği basın toplantısında, dönem başkanlığını üstlendikleri tarihten itibaren kapsayıcılık, yatırımlar ve uygulama öncelikleri çerçevesinde çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bakanlık olarak başkanlık ettikleri G20 İstihdam Çalışma Grubunda çalışma hayatı ve istihdam alanlarına ilişkin birçok önemli konunun gündeme alındığını belirten Erdem, toplantı için zengin altyapı hazırlandığını ifade etti. 

Gerçekleştirilen G20 İstihdam Bakanları Toplantısı'nda üye ve misafir ülkelerin bakanlarının, uluslararası kuruluşların yönetici ve temsilcilerinin paylaştığı değerlendirmeleri dinlediklerini aktaran Erdem, bu çalışmaların sonuçlarını "Ankara Bildirgesi"nde topladıklarını, bunu da 15-16 Kasım'da Antalya'da yapılacak G20 zirvesinde liderlere sunacaklarını bildirdi.

Bildirgede öncelikle istihdam yaratma kapasitesinin güçlendirilmesi ve gençlerin istihdamının artırılmasına yer verildiğini dile getiren Erdem, "Ayrıca kadın istihdamı, iş sağlığı ve güvenliği konularında daha önce alınan kararların etkin uygulanması için izleme mekanizmaları oluşturulması, iş gücü göçünün herkesin yararına olacak şekilde yönetilmesi, istihdam kurumlarının kapasitelerinin artırılması, yaşlanan nüfusun ihtiyaçlarıyla genç nüfusun istihdam talebi arasında bağ kurulması, giderek artan eşitsizliklerin azaltılması için alınması gereken tedbirler, eğitim ve istihdam arasındaki bağın güçlendirilmesi gibi konularda da önerilere yer verilmiştir" ifadesini kullandı.

-"Kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 41'e çıkaracağız"

Toplantıya üst düzey katılım olduğuna dikkati çeken Erdem, Türkiye 'nin dönem başkanlığı boyunca belli konular üzerinde durduklarını vurguladı.

Bakan Erdem, şu bilgileri aktardı:

"Bu konuların tümünün vatandaşlarımızın yaşamlarıyla doğrudan ilişkili olduğunu söylemek gerekiyor. Örneğin L20 Dönem Başkanı olarak Türkiye'nin hedefleri arasında 2023 yılında işsizlik oranını yüzde 5 seviyesine indirmek işsizliği kalıcı şekilde azaltmak için yapısal politikalara ağırlık vererek başta genç, kadın ve niteliksiz iş gücümüz olmak üzere işsizlerimizin kalıcı istihdamını sağlayacağız. Ayrıca ulusal istihdam stratejisi hedefimiz 2023'de, kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 41 seviyesine çıkaracağız."

L20 üyeleri olarak ortak hedefler de belirlediklerine değinen Erdem, "G20 Çalışma Bakanları olarak bugün çok önemli bir karar aldık ve bu kararlarımızı liderlere tavsiye niteliğinde sunacağız. Önümüzdeki 10 yılda yani 2025'e kadar eğitimde veya istihdamda yer almayan gençlerin oranını yüzde 15 azaltmayı hedefliyoruz. Bu hedefi başardığımız takdirde, iş gücü piyasasından sürekli dışlanma riskiyle karşı karşıya olan milyonlarca gencin iyi bir eğitim ve işe sahip olmasını sağlayacağız" diye konuştu.

-Ankara Bildirgesi

G20 İstihdam Bakanları Toplantısında üye ve misafir ülkelerin bakanları, uluslararası kuruluşların yönetici ve temsilcilerinin değerlendirmeleri sonrası hazırlanan Ankara Bildirgesi'nde üzerinde mutabık kalınan bazı maddeler şöyle:

-Hem G20 hem de ulusal düzeyde eşitsizliklerin daha az olduğu ekonomiler, adil toplumları destekleyen, sosyal uyumu güçlendiren ekonomi ve iş gücü piyasasındaki dezavantajlı ve kırılgan grupları daha iyi bir şekilde bütünleştiren politika ilkeleri geliştirmeyi hedefliyoruz.

-Bizler, liderlerimize ekonomilerimizin bir çoğunda görülen düşük toplam talebin altında yatan bir dizi unsuru ele alarak iş yaratan büyüme konusuna öncelik vermelerini tavsiye ediyoruz.

-Çalışma becerilerini geliştirmeye, eğitim ve istihdam arasındaki bağı güçlendirmeye yönelik çabalarımızı artırmayı taahhüt ediyoruz.

-Tüm gençlerin, okuldan iş piyasasına geçişlerine yardımcı olmak üzere gerekli temel becerileri öğrenmelerini sağlamak için sosyal taraflar ile paydaşlarla güçlü ortaklıklar geliştirmeyi görev ediniyoruz. 

-İstihdam hizmetlerimizin kurumsal ve profesyonel kapasitelerini geliştirmeyi taahhüt ediyoruz. 

-G20 İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlar Ağı kurulmasını, ILO'nun yeni  İş Sağlığı ve Güvenliği Önleme Programı Küresel Eylem Planı'nı memnuniyetle karşılıyoruz.