GAP Eylem Planı Tanıtım Toplantısı

GAP Eylem Planı Tanıtım Toplantısı
GAP Eylem Planı Tanıtım Toplantısı
- Başbakan Davutoğlu: (2) "Yeni GAP Eylem Planı ile mevcut yatırımları tamamlayacağız. Yenilikçi, ekonomik ve toplumsal gelişimi hızlandırıcı, istihdam arttırıcı, üretim odaklı, insani kalkınmayı teşvik eden yeni politikalar ortaya koyacağız" - "Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamındaki projelere hibe desteği sağlayacağız" - "Seracılık, tohumculuk, basınçlı sulama ve yeni teknoloji sulama sisteminin geliştirilmesi, yerel ve geleneksel ürünlerin saptanması ve geliştirilmesi gibi alanlara öncelik vereceğiz" - "Organik tarımla uğraşan çiftçilerimizin katma değerli ürünler üretmelerine, pazarlama ve markalaşmalarına katkı sağlamak üzere bir mali destek programı uygulayacağız" - "Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığı geliştirmek için altyapı eksikliklerini gidereceğiz. İşte Çözüm Süreci'nin belki de en fazla etkide bulunacağı alanlardan biri bu. 1990'lı yıllardan sonra meralarımız, koyun melemelerini özlemişti. İnsanlarımız o güzel törenlerini, halaylarını, zılgıtlarını özlemişti. - "Çözüm Süreci'yle birlikte gelen ortamda meraları, köyleri, yaylaları tekrar şenlikli hale getiriyoruz. İnşallah bir daha bu yaylalarda çatışmalar görülmeyecek, herhangi bir şiddet ve terör ortamı yaşanmayacak, aksine hayvancılığın da gelişeceği çok geniş bir imkan alanı oluşacak" - "Herkes not alsın. Özellikle de muhalefet not alsınlar. Görecekler ki biz verdiğimiz sözü tutarız. Burada ilan ediyorum kamuoyumuza, halkımıza"

MARDİN (AA) - Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Yeni GAP Eylem Planı ile mevcut yatırımları tamamlayacağız. Yenilikçi, ekonomik ve toplumsal gelişimi hızlandırıcı, istihdam arttırıcı, üretim odaklı, insani kalkınmayı teşvik eden yeni politikalar ortaya koyacağız" dedi. 

Başbakan Davutoğlu, Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2008'de hazırlanan GAP Eylem Planı'nın insani gelişmelere de büyük bir katkı yaptığını belirterek, bölge halkının geldiği düzey açısından ve iktidarlarının bölgeye verdiği önem açısından rakamların çarpıcı olduğunu ifade etti. 

2008-2013 döneminde istihdam edilen kişi sayısının 488 bin kişi arttığını, bebek ölüm hızının 2009'da binde 18,1 iken 2012'de binde 10,6'ya düştüğünü aktaran Davutoğlu, anne ölümlerinin 2006'da 100 bin canlı doğumda 38,9 iken 2012 yılında 14,6'ya düştüğünü açıkladı.

 Bölgede sulamaya açılan alanların 2002'de 199 bin hektar iken 2014 yılı sonunda 424 bin hektara ulaştığını anlatan Davutoğlu, 1. Eylem Planı'nda yer alan sulama ana kanal inşaatlarının yüzde 92'sini bitirdiklerini bildirdi. 

Davutoğlu, "Şimdi fark bu. Daha önce de böyle büyük iddialarla projeler açıklanır, kamuoyu gündemini işgal ederdi. Ama gerçekleşme konusunda hiçbir hesap sorulabilirlik olmazdı, ilan edildiğiyle kalırdı. Şimdi biz burada hesap veriyoruz. 2008'de açıkladığımız Eylem Planı'nın bütün unsurları hayata geçirilmiştir büyük ölçüde. Sulama ana kanal inşaatlarının sadece bir kalemi söylüyorum, yüzde 92'si tamamlanmıştır" diye konuştu. 

Dünyada bir seferde yapılan en büyük toplulaştırma projesini bu dönemde gerçekleştirdiklerini belirten Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Eylem planı döneminde toplam 2,4 milyon hektarlık alan toplulaştırıldı. Toplulaştırmak o kadar önemli ki fizıbıl (Feasible) olabilecek, makul ölçeğe ulaşmak ancak toplulaştırmayla oluyor.  Bu da dünyada en geniş çaplı olarak bölgemizde yapıldı. 2008-2014 döneminde tarımsal örgütlenme projelerine 187,5 milyon lira destek sağladık. Aynı dönemde 9 bin 850 öğrencilik yurt kapasitesi oluşturduk. 18 bin seyircilik 17 spor salonu, 2 futbol sahası ve 2 yarı olimpik kapalı yüzme havuzu tamamlayarak hizmete açtık." 

-"Bu emaneti devralmış birisi olarak bunun hesabını veriyorum"-

Davutoğlu, Mardin'de bugün Spor Salonu'nda AK Parti Kongresini yaptıklarını dile getirerek, "Son derece yetersiz gördüm spor salonunu. Yeni yapılan kapalı spor salonuyla ilgili bilgi aldım, inşallah 3 ay içinde en geç, Mardin'de 2 bin 500 kişilik yeni bir kapalı spor salonu inşa edilecek" dedi.

GAP'ın kilit yapılarından biri olan 235 bin hektar alanı sulayacak Silvan Barajı'nın inşaatına ve sulama projelerine başlandığını ifade eden Davutoğlu, "Bu geçmişin envanteri. Bir anlamda Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri adına tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde gerçekleşen bu hamleler adına, bu emaneti devralmış birisi olarak bunun hesabını veriyorum. 2008-2013 Eylem Planı'nda ulaştığımız, netice olarak elde ettiğimiz gelişme düzeyi budur" değerlendirmesinde bulundu. 

-"Değer boyutu da olan kavramlardan beslenen bir kalkınmayı Güneydoğu Anadolu'ya hakim kılacağız"-

Davutoğlu, yeni GAP'a geçildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Yeni Türkiye gibi yeni GAP... Yeni Türkiye inşa sürecimizde GAP'ı da yeniden gözden geçirdik ve arkadaşlarımızla bölgesel kalkınma çerçevesinde bütün bu çalışmaların yeni bir anlayışla ve gelinen düzeyi daha ileriye götürmek amacıyla yapılması için son aylarda yoğun bir çalışma içindeydik. Bu çağdaş bir kalkınma hamlesinin devamı mahiyetinde. Yeni dönemde bu daha önce var olan kapasiteyi arttıran çalışmaların yanında, tamamıyla son teknolojinin kullanımına bağlı olarak organik tarım, yenilenebilir enerji, kültür turizmi, yeşil büyüme gibi değer boyutu da olan kavramlardan beslenen bir kalkınmayı Güneydoğu Anadolu'ya hakim kılacağız."

Vatandaşların iş ve yaşam koşullarının iyileşmesiyle göçün azalacağını, böylece büyükşehirler üzerindeki baskının kalkacağını kaydeden Davutoğlu, "Daha da önemlisi huzura ve bütünleşmeye katkı sağlanacak. Bunlar hep birbirini destekleyen hususlar. Çözüm Süreci kalkınmayı destekler, kalkınma Çözüm Süreci'ne ciddi bir ivme kazandırır" ifadesini kullandı.

Başbakan Davutoğlu, "Yeni GAP Eylem Planı ile mevcut yatırımları tamamlayacağız, yenilikçi ekonomik ve toplumsal gelişmeyi hızlandırıcı, istihdam arttırıcı, üretim odaklı, insani kalkınmayı teşvik eden yeni boyutlar ortaya koyacağız ve ülkenin 2023 hedeflerine bu çerçevede, GAP bölgesinin de intibak etmesini sağlayacağız" diye konuştu. 

-"Yeni GAP Eylem Planı 5 ana eksenden oluşuyor"-

Yeni GAP Eylem Planı'nın 5 ana eksenden oluştuğunu bildiren Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir: Ekonomik kalkınmanın hızlandırılması. Bütün dünya resesyon, durgunluğa girmişken, bizim ekonomik kalkınmayı hızlandırmamız lazım. İki: Sosyal gelişmenin güçlendirilmesi. Ekonomiyle sosyal gelişme arasında irtibat kurulamazsa o ekonomik kalkınma birçok sosyal problemi beraberinde getirir. Ekonomik kalkınmanın sosyal altyapısını güçlendireceğiz. 

Üç: Şehirlerde yaşanabilirliğin arttırılması. Bizim şehirlerimiz, özellikle altını çizerek söylüyorum: GAP bölgesi şehirleri, hepsi kadim şehirlerdir. Belki Batman son dönemde rafineri ile gelişmiş bir şehirdir, kendi özelliklerine sahiptir ama diğer şehirlerimizin tümünün tarihi bir boyutu vardır Mardin'de, Diyarbakır'da, Şanlıurfa'da olduğu gibi. Biz burada şehirlerde yaşanabilirliği arttırırken bu şehirlerin kültürel derinliğini de muhafaza edecek tedbirler almak durumundayız. Çok geniş kapsamlı restorasyon çalışmaları yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Dört: Altyapının geliştirilmesi. 5: Kurumsal kapasitenin arttırılması. 

Eylem Planı sonunda yani 2018'de bölgenin ihracatını 22 milyar dolara çıkarıp, işsizlik oranını yüzde 10 seviyesinin altına düşürmeye kararlıyız."

Eylem Planı'nın basılıp dağıtılacağını, planda yer alan bazı eylemleri temalarıyla anlatacağını ifade eden Davutoğlu, eylemlerin isim isim takip edilebileceğini belirterek, "Bu bizim kendimize biçtiğimiz ev ödevidir. Herkes not alsın. Özellikle de muhalefet not alsınlar. Görecekler ki biz verdiğimiz sözü tutarız. Burada ilan ediyorum kamuoyumuza, halkımıza" dedi. 

Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Sulama alanında, 651 bin hektar alanı sulamaya açacak, böylece toplamda 1 milyon hektar alanı suya kavuşturmuş olacağız. 362 kilometre ana kanal tamamlayacağız. Koçali, Çetintepe, Silvan, Ambar, Kuruçay, Başlar, Bulaklıdere, Kıbrıs, Karacalar, Doğanpınar, Ardıl, Musabeyli, Ergani ve Kale barajlarını tamamlayacak ve sulama inşaatlarına başlayacağız. Kralkızı, Dicle cazibe sulaması şebeke inşaatlarını tamamlayacak, pompaj sulaması şebeke ve ana kanalı inşaatlarına da başlayacağız. 

Silvan Projesi kapsamında inşaatına başlanmış olan yatırımları tamamlayacağız. Gaziantep'te iki pompaj sulaması, 1'inci ve 2'nci kısım inşaatlarının, kılavuzlu sulaması 1'inci kısım inşaatı ve 1'inci kısım ana kanal inşaatını bitireceğiz. Mardin, Ceylanpınar ovaları cazibe sulaması şebeke inşaatları, Viranşehir pompaj sulaması  1'inci ve 2'nci kademe inşaatları, Bozova sulaması 2'nci 3'üncü kısım şebeke inşaatları ve Suruç Ovası pompaj sulaması şebeke inşaatını tamamlayacağız. Kayacık sol sahil sulama inşaatına da başlayacağız. Tarım alanında tarımsal üretimde verimliliği arttıracak ve tarıma dayalı sanayi altyapısını geliştireceğiz."

Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamındaki projelere hibe desteği sağlayacaklarını bildiren Başbakan Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Seracılık, tohumculuk, basınçlı sulama ve yeni teknoloji sulama sisteminin geliştirilmesi, yerel ve geleneksel ürünlerin saptanması ve geliştirilmesi gibi alanlara öncelik vereceğiz.

Yerel, binlerce yıllık geçmişe sahip ürünler korunacak. Bu ürünlerin gelecek nesillere daha da verimli bir üretkenlik içinde aktarılması sağlanacak. Organik tarımla uğraşan çiftçilerimizin, katma değerli ürünler üretmelerine, pazarlama ve markalaşmalarına katkı sağlamak üzere bir mali destek programı uygulayacağız. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığı geliştirmek için altyapı eksikliklerini gidereceğiz. İşte Çözüm Süreci'nin belki de en fazla  etkide bulunacağı alanlardan biri bu. 1990'lı yıllardan sonra meralarımız, koyun melemelerini özlemişti. İnsanlarımız o güzel törenlerini, halaylarını, zılgıtlarını özlemişti. Çözüm Süreci'yle birlikte gelen ortamda meraları, köyleri, yaylaları tekrar şenlikli hale getiriyoruz. 

İnşallah bir daha bu yaylalarda çatışmalar görülmeyecek, herhangi bir şiddet ve terör ortamı yaşanmayacak, aksine hayvancılığın da gelişeceği çok geniş bir imkan alanı oluşacak."

(Sürecek)