GAP Eylem Planı Tanıtım Toplantısı

GAP Eylem Planı Tanıtım Toplantısı
GAP Eylem Planı Tanıtım Toplantısı
- Başbakan Davutoğlu: (3) "GAP bölgesi yatırımlarının toplam kamu maliyetleri içindeki payı 2002'de yüzde 5'ti. Bizim dönemde bu yüzde 10,5'e çıktı. Burada da durmayacağız. İkinci eylem döneminde de yaklaşık 26,7 milyar lira kamu yatırımı yapacağız" - "Bu 115 eylemle ikinci bir hamle dönemi bölgede hayata geçirilecek" - "Siyasi istikrar, huzur, özgürlükler, kamu güvenliği, ekonomik kalkınma Türkiye'nin geleceğini belirlemede ana faktörlerdir ve 2023'e giderken bütün bu faktörler güçlenerek ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirecektir, burada da lokomotif bölgelerden birisi GAP bölgesi olacaktır" - "Bir gün, Suriye'de de Irak'ta da bu şiddet ortamı ortadan kalktığında bizim GAP bölgesinde yaşadığımız bu büyük kalkınma, o ülkeler için de hem bir ilham hem de bir güç kaynağı olacaktır"

MARDİN (AA) - Başbakan Ahmet Davutoğlu, "GAP bölgesi yatırımlarının toplam kamu maliyetleri içindeki payı 2002'de yüzde 5'ti. Bizim dönemde bu yüzde 10,5'e çıktı. Burada da durmayacağız. İkinci eylem döneminde de yaklaşık 26,7 milyar lira kamu yatırımı yapacağız" dedi. 

Başbakan Davutoğlu, Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, küçükbaş hayvancılık işletmelerini desteklemek için yeni bir program uygulayacaklarını belirtti.

Su ürünleri üretimini artırmaya yönelik destek programları geliştireceklerini bildiren Davutoğlu, sanayi ve ticaret alanında, sanayi altyapısının temelini oluşturan organize sanayi bölgeleri ve sanayi siteleri yatırımlarına devam edeceklerini söyledi. Başbakan Davutoğlu, ihtiyaç duyulan illerde tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerine ağırlık vereceklerini, bölge sınır kapılarını özellikle Habur Sınır Kapısı ve diğer sınır kapılarını güçlendireceklerini ifade etti.

KOBİ'lere yönelik finansman imkanlarını, kredi garanti fonundan teminat miktarını, yararlanan işletme sayısını artıracaklarını belirten Davutoğlu, "Başta GAP bölgesi olmak üzere toplamda 43 ilde kullandırılabilecek bir girişim sermayesi fonuna işlerlik kazandıracağız. Üretici örgütleriyle tarım işletmelerine sağlanan faiz indirimli yatırım ve işletme kredilerini yaygınlaştıracağız" diye konuştu. 

Enerji alanında, Ilısu Barajı ve HES projesini tamamlayacaklarını, proje tamamlandığında bin 200 megawat kurulu güç ile ortalama 3 bin 833 küp gigawat saat elektrik üretileceğini anlatan Davutoğlu, Cizre Barajı ve HES'i özel sektörle yapacaklarını, proje tamamlandığında 240 megawat kurulu güçle ortalama bin 208 gigawat saat elektrik üretileceğini kaydetti.

-"Maden envanterini hazırlayacağız ve yatırımcılara sunacağız"-

Başbakan Davutoğlu, Mardin ve Şırnak doğalgaz boru hattı inşaatlarını tamamlayacaklarını, doğal kaynaklar ve yenilenebilir enerji alanında doğal kaynak, sanayi ve enerji hammade potansiyellerini araştıracaklarını, maden envanterini hazırlayacaklarını ve yatırımcılara sunacaklarını belirtti.

Karacadağ ve Tektek Dağları çevresinde jeotermal kaynak tesbiti yapacaklarını bu kaynağı termal turizm ile seracılıkta kullanacaklarını vurgulayan Davutoğlu, Karacadağ bazaltlarının tektonik olarak incelenmesi ve potansiyelinin tespiti projesini tamamlayacaklarını dile getirdi.

Davutoğlu, bölge illerindeki üniversitelere özel enerji araştırma programları uygulayacaklarını, turizm alanında GAP bölgesi turizm master planında önerilen yeni proje ve faaliyetleri hayata geçireceklerini aktardı.

Birecik Baraj Gölü Nehir Turizmi Projesi'ni hazırlayacaklarını, alt projeleri tamamlayacaklarını, bölgeyi turizm çekim merkezi haline getirmek amacıyla "GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi" uygulamalarına devam edeceklerini bildiren Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Safvan Bin Muattal, Veysel Karani ve Tillo gibi ziyaret yerleri, Hasankeyf, Diyarbakır surları, Karkamış Sulak Alanı, Midyat ve Savur, Göbeklitepe, Cudi gibi önemli mekanların uluslararası düzeyde tanıtımını yapacağız. Diyarbakır surlarının ve İçkale yapılarının onarımı teşhir ve tanzim işleri ve çevre düzenlemesini bitireceğiz. Göbekli Tepe ören yeri giriş meydanı ve gezi güzergahı uygulama projesini hayata geçireceğiz. Cizre İçkale'yi müze ve park alanı olarak değerlendireceğiz. Adıyaman Kral Yolu Projesi ve Tuz Han'ı, Batman Mor Kiryakus Manastırı, Gaziantep Dülük Antik Kenti, Kilis Oylum Höyük Açıkhava Müzesi, Mardin Anıtlı Kilisesi, Moralin Manastırı gibi kültür varlıklarını turizme kazandıracağız."

-"17 bin 64 yeni derslik yapacağız"-

Eğitim alanında bütün eğitim kademelerinde fiziki ve beşeri altyapıyı geliştirecek ve fırsat eşitliğini sağlayacaklarını anlatan Davutoğlu, okul öncesinde, ilk ve ortaöğretimde toplam 17 bin 64 yeni derslik yapacaklarını söyledi.

Davutoğlu, mevcut okullar bünyesinde 63 zenginleştirilmiş kütüphane kuracaklarını, mevcut 66 kütüphane binasının da rehabilitasyonunu sağlayacaklarını belirtti.

Bölge üniversitelerinde uluslararası öğrenci sayısını artırmak amacıyla Türkiye Bursları, ERASMUS ve değişim programlarını etkin olarak kullanacaklarını ifade eden Davutoğlu, bölge üniversitelerinde öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısını düşüreceklerini, öğretim üyesi yetiştirme programlarında ve ilgili diğer kadrolarda artış sağlayacaklarını anlattı.

Yatırım programı kapsamında 4 bin 750, kiralama yöntemiyle 4 bin öğrencilik olmak üzere 8 bin 750 kişilik yurt kapasitesi oluşturacaklarına dikkati çeken Davutoğlu, GAP illerindeki kreş ve gündüz bakım evlerinin sayısını artıracaklarını kaydetti.

Davutoğlu, sağlık alanında da, devlet hastanelerinde 2 bin 835, şehir hastanelerinde 5 bin 375 olmak üzere 8 bin 210 yeni yatak kapasitesi oluşturacaklarını, bölgede 51 aile sağlığı merkezi, 14 toplum sağlığı merkezi, 17 sağlık evi ve iki halk sağlığı laboratuvarı kuracaklarını ifade etti.

Vatandaşların sağlık bilincini geliştirmeye yönelik eğitimlere devam edeceklerini, bölgede sağlık personeli sayısını artıracaklarını söyleyen Davutoğlu, sağlık personelinin iller ve il içi hizmet dilimleri arasındaki dağılımı da iyileştireceklerini aktardı Yurtdışından sağlık eğitimi almak için gelen öğrencilerin kontenjanlarını artıracaklarını, sosyal hizmet ve yardımlar alanında da Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa'da birer, Gaziantep'te iki bakım ve sosyal rehabilitasyon merkezinin yapımının tamamlanacağını ifade eden Davutoğlu, Gaziantep'te sevgi evleri çocuk yuvası, Şanlıurfa'da sevgi evleri sitesi kurulacağını belirtti. 

-"850 kilometresi bölünmüş bin 700 kilometre yol yapılacak"-

Kadın istihdamını içeren sosyal kalkınma projeleri yürütüleceğini, kadın konukevlerinin hizmet kapasitesinin artırılacağını, kadına yönelik konularda toplumun bilgi ve bilinç düzeyini artırmaya yönelik eğitim ve seminerler gerçekleştirileceğini vurgulayan Başbakan Davutoğlu, çok amaçlı toplum merkezlerinin kapasitelerinin güçlendirileceğini, 11 gençlik merkezi hayata geçirileceğini, devam eden 9 sosyal hizmet merkezi inşaatının tamamlanacağını, 18 yeni sosyal hizmet merkezinin yapımına başlanacağını bildirdi. 

Gaziantep ve Diyarbakır'da yüzer kişilik huzurevi inşaatlarının tamamlanacağını, şehirlerdeki yaşam kalitesi için rekreasyon ihtiyaçlarını karşılayacak özel program geliştirileceğini, yaşam mekanlarının spor yapmayı ve hareketliliği sağlayacak şekilde tasarlanacağını, kültür ve spor aktivitelerinin gerçekleştirileceği alanların iyileştirileceğini belirten Davutoğlu, 40 spor tesisi yapılacağını, mevcut tesislerin de modernize edileceğini ifade etti. Başbakan Davutoğlu, Dicle Vadisi Projesi'nin etaplar halinde gerçekleştirileceğini, şehir içi ulaşım sistemlerine yönelik projelerin destekleneceğini kaydetti. 

Türkiye'nin üçüncü büyük asma köprüsü olan Nissibi Köprüsü'nün yakında açılacağını, Van-Şırnak karayolunun yapımına başlanacağını, 850 kilometresi bölünmüş bin 700 kilometre yol yapılacağını söyleyen Davutoğlu, demiryolu ve lojistik altyapının güçlendirileceğine, Fevzi Paşa ve Başpınar varyantları ile Toprakkale-Bahçe-Nurdağ-Başpınar-Gaziantep-Mustafayavuz demiryolunun tamamlanacağına dikkati çekti. 

Mürşitpınar-Suruç-Şanlıurfa Yeni Demiryolu Projesi, Nusaybin-Cizre-Silopi-Habur Yeni Demiryolu Projesi ve Habur Lojistik Merkezi Projesi'nin hayata geçirileceğine işaret eden Davutoğlu, "2003'ten beri bölgeye 41,2 milyar lira yatırım ödeneği ayırdık. Bunun 32,3 milyar lirası 2008-2014 döneminde yani ilk eylem planında ayrıldı. GAP bölgesi yatırımlarının toplam kamu maliyetleri içindeki payı 2002'de yüzde 5'ti. Bizim dönemde bu yüzde 10,5'e çıktı. Burada da durmayacağız. Bu ikinci eylem döneminde de yaklaşık 26,7 milyar lira kamu yatırımı yapacağız" diye konuştu.

-"Bölgesel kalkınma hamleleri Türkiye'nin gücüne güç katacak"-

Başbakan Davutoğlu, eylem planı tamamlandığında bölgenin görüntüsünün her alanda tümüyle değişeceğine vurgu yaparak, "Bu 115 eylemle ikinci bir hamle dönemi bölgede hayata geçirilecek" dedi.

Türkiye'nin  dünya ülkeleriyle rekabet edebilmesi ve dünyada yaşanan ekonomik durgunluğun ülkede herhangi bir sıkıntı doğurmaması için bütüncül bir ekonomik faaliyetin bütün Türkiye sathına yayılması gerektiğini söyleyen Davutoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Burada, devlet ve hükümet olarak bizim temel görevimiz, bu çerçeveyi ortaya koymak ve bu çerçeve içinde altyapı ve diğer çalışmaları tamamlayıp, esas itibarıyla özel sektörümüzün de devreye gireceği, yeni ve büyük üretim odaklı bir kalkınmanın önünü açmak. Özel sektörün devreye girmesi için de mutlaka yabancı yatırımcıların da devreye girmesi bağlamında bu bölgede, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, daha da özelde GAP havzasında mutlaka güvenliğin, huzurun, sükunetin sağlanması büyük önem taşıyor. 

Türkiye'nin geleceği parlaktır. Dışarıdaki durgunluk ya da olumsuz etkiler, ülke ekonomisinin direnci ve ülkemizin geçmiş krizlerde gösterdiği performans göz önüne alındığında, kesinlikle bizim bu yatırımlarımızı ve bundan sonra ortaya koyacağımız kalkınma hamlelerini olumsuz yönde etkilemeyecektir. Aksine bu bölgesel kalkınma hamleleri Türkiye'nin gücüne güç katacak ve demokrasi, özgürlükler ve üretkenlikle pekişmiş bir ekonomik, insani kalkınmayı hep beraber gerçekleştireceğiz."

-"Siyasi parçalanma olursa en zengin ülke de olsa iflah etmez"-

Eylem planının bölgedeki vatandaşlara, şehirlere ve Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Davutoğlu, planın sadece Türkiye açısından değil çevre ülkeler için de "önemli bir ders" niteliği taşıdığına işaret etti. Başbakan Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Eğer ülkeler siyasi olarak parçalanırsa kimlik çatışmaları yaşarsa bir ülkede vizyoner bir yaklaşım yerine etnik ve mezhep temelli, dar kalıplı yaklaşımlar egemen olursa ki komşularda gördüğümüz, dünyanın en zengin petrol ülkesi olsanız da dünyanın en iyi coğrafi konumuna sahip olsanız da iflah etmezsiniz. Ama eğer vatandaşlarınız arasında aidiyet bağı güçlüyse eğer siyasal sisteminiz kalıcı istikrar sağlayacak bir şekilde, milli iradeye dayanıyorsa işte o zaman da dışarıdaki şartlar ne olursa olsun kesin olarak sizin vizyoner yaklaşımınız ülkenize de çevre ülkelere ve bölgelere de yepyeni bir boyut kazandıracak düzeye gelir. 

Biz bu perspektifle çalışıyoruz ve bu güzel bölgesel kalkınma örneğinin inşallah zamanla Suriye ve Irak gibi komşu ülkeler de istikrar kazandığında, oralara da refah sağlayacak geniş bir altyapı oluşturacağına dair inancımı da bir kere daha teyit etmek istiyorum. Bir gün, Suriye'de de Irak'ta da bu şiddet ortamı ortadan kalktığında bizim GAP bölgesinde yaşadığımız bu büyük kalkınma, o ülkeler için de hem bir ilham hem de bir güç kaynağı olacaktır. Siyasi istikrar, huzur, özgürlükler, kamu güvenliği, ekonomik kalkınma Türkiye'nin geleceğini belirlemede ana faktörlerdir ve 2023'e giderken bütün bu faktörler güçlenerek ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirecektir, burada da lokomotif bölgelerden birisi GAP bölgesi olacaktır."

(Sürecek)