Gelişmeler ve Geleceğe Bakış Konferansı

Gelişmeler ve Geleceğe Bakış Konferansı
Gelişmeler ve Geleceğe Bakış Konferansı
- Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Filiztekin: - "Türkiye, OECD ülkeleri arasında en çok gelir eşitsizliğine sahip 3. ülke konumunda" - "Yaşlanan nüfus, sosyal hane oluşumu, eğitim ve meslek seçimi, ekonomik ve emek piyasalarla ilgili politikalar ve sosyal güvenlik gibi kurumsal yapılar gelecekte karşımıza çıkacak gelir dağılımını belirleyecek"

ANKARA (AA) - Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alpay Filiztekin,  Türkiye 'nin, OECD ülkeleri arasında en çok gelir eşitsizliğine sahip 3. ülke konumunda olduğunu belirterek, "Yaşlanan nüfus, sosyal hane oluşumu, eğitim ve meslek seçimi, ekonomik ve emek piyasalarla  ilgili politikalar ve sosyal güvenlik gibi kurumsal yapılar gelecekte karşımıza çıkacak gelir dağılımını belirleyecek" dedi.

İktisat İşletme ve Finans Dergisi'nce düzenlenen "2000'li yıllarda  Türkiye Ekonomisi: Gelişmeler ve Geleceğe Bakış" adlı 30 Yıl Konferansı, ODTÜ Kongre Kültür Merkezi'nde yapıldı. 

Özatay, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, 2008'deki küresel ekonomik krizde G20 içerisinde, dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin'in de aralarında bulunduğu gelişmekte olan beş ülkenin resesyona girmediğini ifade etti. 

Söz konusu krizde Türkiye'nin milli geliri en fazla düşen ülke olduğunu dile getiren Özatay, "Ülke kendine benzer ekonomilerden daha kötü performans sergiledi. Bu dönemde Türkiye'de büyüme oranı düşük kaldı. Özel sektör yatırım yapmadı, dış borçlar arttı ve doğrudan sermaye girişinde düşüş oldu" dedi. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Ebru Voyvoda ise uzun dönemde ekonomik büyümenin temelinin teknolojik gelişme olduğunu belirterek,  Türkiye'nin 50 yıllık dönemde istikrarlı bir büyüme hızı yakaladığını dile getirdi.

2000'li yıllarda tekstil sektörünün düşüşe geçtiğini anlatan Voyvoda, söz konusu dönemde mühendislik ve orta teknolojiye dayanan taşımacılık sektörünün ivme kazandığını ifade etti. Voyvoda, benzer tablonun sektörlerin istihdam rakamlarında da görüldüğünü vurgulayarak, ekonominin lokomotifi olan sanayide 2000'li yıllarda bir düşüş olduğunu kaydetti.

Voyvoda, 2000'li yıllarda Türkiye'nin gelişmiş ülkelerle arasındaki farkı kapatamadığını savunarak, "Türkiye, imalat sanayinde on yıllardır ortaya konan hedefler doğrultusunda ilerleyen bir yapısal dönüşüm sürecine girmiş bir ekonomi görünümü içerisinde değil" diye konuştu.

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alpay Filiztekin de Türkiye'nin 1990'ların ortasında, Şili ve Meksika'dan sonra, OECD ülkeleri arasında en çok gelir eşitsizliğine sahip 3. ülke konumunda olduğunu söyledi. Filiztekin, Türkiye'deki gelir eşitsizliğin seyrinin daha çok orta gelir grubunun hareketliliğinden kaynaklandığını ifade ederek, "Yaşlanan nüfus, sosyal hane oluşumu, eğitim ve meslek seçimi, ekonomik ve emek piyasalarla  ilgili politikalar ve sosyal güvenlik gibi kurumsal yapılar gelecekte karşımıza çıkacak gelir dağılımını belirleyecek" değerlendirmesinde bulundu. 

İktisat, İşletme ve Finans Dergisi Editörü Ali Bilge de dergilerinin kapalı bir ekonomiden libearal ekonomiye geçişe tanıklık ettiğini belirterek, "1986'dan beri yayın hayatındayız. Bugüne kadar pek çok ekonomik krize de şahit olduk" dedi.