İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna ilişkin iddialar

İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna ilişkin iddialar
İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna ilişkin iddialar
- TTB, kurumdaki "tecavüz ve kötü muamele" iddialarına ilişkin inceleme raporunu açıkladı

ANKARA (AA) - Türk Tabipleri Birliği (TTB), İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki "tecavüz ve kötü muamele" iddialarına ilişkin  hazırladığı inceleme raporunu açıkladı.

TTB'den yapılan açıklamaya göre, TTB Merkez Konseyi Başkanı Bayazıt İlhan beraberinde TTB Merkez Konseyi üyesi Deniz Erdoğdu, Türkiye Psikiyatri Derneği Medya Koordinatörü Doç. Dr. Burhanettin Kaya ile düzenlediği basın toplantısıyla, Aliağa ilçesine bağlı Yeni Şakran Mahallesi'nde bulunan İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki inceleme raporuna ilişkin ayrıntıları kamuoyuna duyurdu.

Rapora göre, cezaevinde kalan çocukların şiddetten, eşitsiz muameleden, disiplin cezalarından, sağlık hizmetlerine ihtiyaç duydukları anda ulaşamamaktan, sosyal -kültürel faaliyetlerin yetersizliğinden şikayet ettikleri belirtildi.

Çocukların raporda yer verilen ifadelerine göre, zaman zaman gerek cezaevi yönetiminden kaynaklı, gerekse kendi aralarında şiddet ve kötü muameleye maruz kaldıkları ve çocukların birbirlerine cinsel tacizde bulunabildiği, keyfi olarak "mavi odada" tutuldukları sonuçlarının ortaya çıktığı aktarıldı.

Raporda, her tür şiddetin ortadan kaldırılması için önlem alınması gerektiği, çocuk ve gençlerle her türlü iletişimde kaba ve incitici yaklaşım ve sözcüklerden kaçınılması; hekime, uygun tedavi ve tetkiklere ulaşımda, hastane sevklerinin gerçekleştirilmesinde gecikmelerin önlenmesi, cezaevi hekiminin tam zamanlı olmasının sağlanması, kampüs hastanesinde tam zamanlı çocuk psikiyatrisi alanında uzman hekimlerin istihdamının sağlanması gerektiği belirtildi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı İlhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, raporu resmi kanallardan Adalet Bakanlığına da ileteceklerini ifade etti.

TTB Merkez Konseyi üyesi Erdoğdu da raporun ve sonuçlarının bağlayıcı olması gerektiğini belirterek, "Çocuk cezaevleri kapatılmalıdır. Gönlümüzden geçen budur. Ama eğer bu yapılamıyorsa en azından koşulların iyileştirilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.