Kadına karşı şiddetle mücadelede seferberlik

Kadına karşı şiddetle mücadelede seferberlik
Kadına karşı şiddetle mücadelede seferberlik
- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, kadına yönelik şiddet eylem planlarının üçüncüsünün hazırlığına 2014 yılı son çeyreğinde başlandı - "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı"nın güncelleme çalışmalarıyla, eylem planında kadın ve eğitim, kadın ve sağlık, kadın ve ekonomi, kadın ve yoksulluk, kadın ve medya gibi sekiz farklı konu başlığı hazırlanacak - Kadın konukevleri, ihtisaslaştırılarak, açık, düşük ve yüksek güvenlikli kategorilerinde yeniden yapılandırılacak - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde ısrarlı takip ve şiddet mağdurlarını korumak amacıyla elektronik takip sistemi uygulanacak

ANKARA (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla bir çok çalışma yürütülüyor. 

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Bakanlık, kadına yönelik şiddete ilişkin yasal, eğitim ve farkındalık artırma, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon artırma, şiddet mağduru kadınların korunması ve desteklenmesine yönelik kurumsal mekanizmaların güçlendirilmesi başlıkları altında çalışmalarını sürdürüyor.

Kadına yönelik şiddet eylem planlarının üçüncüsünün hazırlığına 2014 yılı son çeyreğinde başlandı. Tüm mevzuatın etki analizi ve yasal mevzuattaki iyileştirmelerin yapılması, ikincil mevzuatın tamamlanıp uygulamadaki eksikliklerin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda önleyici, koruyucu, caydırıcı ve rehabilite edici tedbirler üzerinde çalışıyor. Bu tedbirler kapsamında ülkede bugüne kadar kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda iki eylem planı yapılarak uygulandı. Bu eylem planlarından birincisi 2007-2010 yıllarını, ikincisi ise 2012-2015 yıllarını kapsıyor. Son eylem planının süresi 2015 yılı sonunda dolacak. 

İstanbul Sözleşmesi'nden kaynaklanan yükümlülüklerin 6284 sayılı Kanun'un etki analizi araştırmasının sonuç ve önerilerini, sivil toplum kuruluşlarının şiddetle mücadele kapsamında yaptığı çalışmaları ve önerileri, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Şiddetle Mücadele Komisyonunun raporunda önerilecek tedbirleri de göz önünde bulundurarak ilgili bakanlıklar açısından daha bağlayıcı, sorumluluklar içeren ve yaptırım gücü daha yüksek olan 2016-2019 yıllarını kapsayan eylem planının hazırlıkları başladı.

Kadına yönelik şiddete karşı ulusal seferberlik kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve diğer bakanlıklar tarafından 8 Mart 2015'te planın uygulama tarihinden bir yıl önce uygulamaya geçildi.

2008 yılında hazırlanan 2015-2020 yıllarına kapsayacak şekilde güncellenen "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı"nın güncelleme çalışmaları kapsamında, eylem planında kadın ve eğitim, kadın ve sağlık, kadın ve  ekonomi , kadın ve yoksulluk, kadın ve medya gibi sekiz farklı konu başlığının hazırlanması öngörülüyor.

- Duyarlılığın artırılması çalışmaları sürdürülüyor

Eylem planlarının tümünde yer alan önleyici çalışmaların önemli unsurlarından birini eğitimler oluşturuyor. Bu konuda İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve benzeri kurum ve kuruluşlarla kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında eğitim protokolleri imzalandı.

Diyanet İşleri Başkanlığıyla yapılan protokol kapsamında, Aile İrşat Ve Rehberlik Bürosu görevlileri ve vaizlerinin kadına karşı şiddet, aile içi şiddet konularında farkındalık ve duyarlılığın artırılması çalışmaları sürdürülüyor. Yetiştirilen eğiticilere verilecek alan eğitimleri sonucunda 100 bin din görevlisine ulaşılması hedefleniyor.

Bu yıl içinde 200 sağlık personeli, 150 aile mahkemesi kayıt görevlisi, 200 adli hizmet uzmanı, 500 emniyet personeli, 400 kadın konuk evi ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) çalışanı, illerdeki STK ve yerel yönetimlere ait merkezlerde çalışan 100 personel olmak üzere toplam bin 550 kişiye eğitici eğitim verilecek, yapılacak alan eğitimleri sayesinde ilk etapta 35 bin sağlık ve 140 bin emniyet personeline ulaşılması planlanıyor. Ayrıca medya çalışanları için eğitim programları düzenlenecek.

- Kadın konuk evleri ihtisaslaştırılacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kadın konukevleri, ihtisaslaştırılarak, açık, düşük ve yüksek güvenlikli kategorilerinde yeniden yapılandırılacak.

2012 yılından beri yürürlükte olan Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un etki analizi çalışmalarına geçen yıl başlandı. Yasanın uygulamasından kaynaklanan sorunlar varsa ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde giderilmesi için çalışmalar yapılacak. 

Şiddete uğrayan kadın ve çocuklarına yönelik hizmet sunumu gerçekleştirmek için kurum, kuruluş ve ilgili sektörler arasında işbirliği mekanizmalarının güçlendirilmesi hedefleniyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde ısrarlı takip ve şiddet mağdurlarını korumak amacıyla elektronik takip sistemi uygulanacak. Mağdurun elektronik takip sistemiyle korunmasına ilişkin Adalet Bakanlığı tarafından uygulanan denetimli serbestlik durumunda kullanılan hem failin hem mağdurun takibine dayalı sistemin uygulanması için çalışmalar yapılıyor.

- Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında eğitim verildi

Şiddet uygulayan veya uygulama ihtimali bulunan kişilere yönelik başta öfke kontrolü olmak üzere rehabilitasyona yönelik tedbir kararlarının uygulanmasının zorunlu tutulması için mevzuat düzenlemesi yapılması planlanıyor.

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında imzalanan protokollerle, 71 bin polis, 65 bin sağlık personeli, 47 bin 600 din görevlisine eğitim verildi. 326 aile mahkemesi hakimi ve cumhuriyet savcısının katılımıyla seminerler düzenlendi, 450 bin erbaş ve ere yönelik eğitim sürüyor.

- Şiddete maruz kalan kadınlar için destek hizmetleri 

2014 yılı sonu itibarıyla 131 kadın konukevi üç bin 400 kapasiteyle hizmet verdi. Şiddet mağdurlarına hizmet veren konukevlerinin standardizasyonu çalışmaları sürüyor, nitelik ve nicelik olarak güçlendirilecek, ihtisaslaşmış modele geçilecek, 2015 yılı sonu itibarıyla yerel yönetimlere bağlı kadın konukevlerinin sayısının yüzde 100 artırılması amaçlanıyor.

Dört ilde başlatılan Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) tüm illere yaygınlaştırılacak, bu sayede şiddet fail ve mağdurlarının erken teşhisinde mesafe alınacak. Olay öncesi ve sonrası müdahaleler, daha hızlı ve etkin olarak hayata geçirilecek.

2014-2016 yılları arasında yürütülecek Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi kapsamında 26 ilde, şiddete maruz kalan kadınlar için destek hizmetleri oluşturulacak. Bu projeyle, aynı zamanda mevcut hizmetleri geliştirerek kadınlara şiddete karşı yeterli korunmayı sağlamayı, kadın konukevi hizmetlerinin kalitesini ve koordinasyonunu artırmayı, hizmet sağlayıcıları için eğitim imkanları sunulacak ve kamuoyunda farkındalığı artırılacak.

- Kadına Yönelik Şiddete "Dur Diyelim" Kampanyası

"Şiddetin yer bulamadığı bir geleceği beraber inşa etmek" vizyonu ile başlatılan "Kadına Yönelik Şiddete Birlikte #DurDiyelim" kampanyası, toplumun her kesimindeki şiddet karşıtı duruşa dikkat çekiyor.

Kampanya, sosyal sorunlar karşısında birlikte hareket ederek çözüm üreten bir toplum olma bilincini güçlendirmeyi hedefliyor.

Kadına karşı şiddet konusunda söyleyecek sözü olan herkes, kısa videolarını www.durdiyelim.com sitesine yükleyebiliyor, böylece kampanyaya destek verenler düşüncelerini topluma duyurabiliyor. Kampanya sanat, siyaset, akademik camia ve halktan büyük destek görüyor. Kampanyaya bugüne kadar 3 bin 540 kişi katıldı.