Kamu Başdenetçisinden "avukatlık vekalet ücreti" kararı

Kamu Başdenetçisinden "avukatlık vekalet ücreti" kararı
Kamu Başdenetçisinden "avukatlık vekalet ücreti" kararı
- Fazla ödenen vekalet ücretini iade etmesi istenen kamu avukatının itirazı yerinde bulundu - Ödemenin avukatın gerçek dışı beyanı veya hilesinden kaynaklanmadığı, "açık hata" bulunmadığı, dava açma süresinin de geçtiği gerekçesiyle idarenin işleminin hukuk ve hakkaniyete aykırı olduğu değerlendirildi

ANKARA (AA) -  Kamu Denetçiliği Kurumu, kamu kurumunca fazla ödendiği belirlenen vekalet ücretinin iade işlemini, ödemenin avukatın gerçek dışı beyanı veya hilesinden kaynaklanmadığı, dava açma süresi de geçtiği gerekçesiyle yerinde bulmadı.

Kamu Denetçiliği Kurumundan " avukat vekalet ücreti" konusundaki karar ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün, kurum avukatına 2006 ile 2013 yılları arasında fazladan ödenen vekalet ücretinin geri ödenmesi için düzenlemeye gittiği, avukatın Kamu Denetçiliği Kurumuna yaptığı itirazın, Kamu Başdenetçisi Nihat Ömeroğlu tarafından değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şikayetçi, 2006-­2013 yıllarında fazladan ödendiği belirtilen vekalet ücretlerinin faizi ile geri istenmesi yönünde tesis edilen işlemin iptal edilmesi için hakkını Kamu Denetçiliği Kurumunda aradı. Şikayeti inceleyen Kamu Başdenetçisi Nihat Ömeroğlu, şikayetçiden talep edilen tutarın şikayetçinin hatasından, gerçek dışı beyanı veya hilesinden kaynaklanmadığı gibi 'açık hata' halinin de bulunmadığı sonucuna vardı. Nihat Ömeroğlu, şikayetçiden geri ödemesi talep edilen vekalet ücretlerinin dava açma süresi içerisinde istenilmediğini dosyadaki bilgi ve belgelerden tespit ederek idarece tesis edilen işlemin Danıştay içtihatları da gözetildiğinde hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu değerlendirmesinde bulundu."

Açıklamada, Kamu Başdenetçisi Ömeroğlu'nun, "İşlemin geri alınması ve ödenen ücretin tekrar istenemeyeceği" yönünde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına tavsiye kararı gönderdiği kaydedildi.