Kanser bildirimi zorunlu hale getirildi

Kanser bildirimi zorunlu hale getirildi
Kanser bildirimi zorunlu hale getirildi
- Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde kanser teşhisi konulan vakaların belirlenmesi ve kontrol altına alınması için kanser bildirimini zorunlu hale getirdi - Yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, üniversiteler dahil bütün kamu kurum kuruluşları ile gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından işletilen sağlık kurum ve kuruluşları, bildirimden sorumlu olacak -Bildirim yapmayan ve bu yönetmelik hükümlerine uymayanlara ilk tespitte uyarı yazısı gönderilecek. Kurumca belirlenecek süre içinde gerekli düzenlemeleri yapmayanlar hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak - Patoloji, Sitoloji, Hematoloji Laboratuvarları Kanser Bildirim Formu ve kanser kayıtlarının tutulduğu elektronik veri tabanı 20 yıl süreyle zorunlu olarak saklanacak

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığı, kanser vakalarının belirlenmesi ve kontrol altına alınması için kanser bildirimini zorunlu tutan bir yönetmeliği yaşama geçirdi.

 "Kanser Bildirimi ve Kanser Kayıt Merkezleri Yönetmeliği", Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, ülke genelinde kanser teşhisi konulan vakaların belirlenmesi ve kontrol altına alınması için kanser bildirimi zorunlu hale getirilecek. Kanser verilerinin toplanması, işlenmesi, kaydedilmesi, değerlendirilmesi, haritalandırılması ve paylaşım işlemleri ile ilgili gerekli yöntemler belirlenecek.

Halk sağlığı müdürlükleri bünyesinde kurulan kanser kayıt merkezlerinin ve hastanelerde kurulan kanser kayıt birimlerinin örgütlenmesi, görev tanımlarının yapılması, çalışması, hizmet kalitesi, verimliliğinin artırılması ile izleme ve değerlendirmesinin yöntemi tespit edilecek ve il kanser danışma komisyonları oluşturulacak.

- Kanser kayıtları 20 yıl saklanacak

Yönetmelik, üniversiteler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından işletilen sağlık kurum kuruluşlarını kapsayacak. 

Patoloji, Sitoloji, Hematoloji Laboratuvarları Kanser Bildirim Formu ve kanser kayıtlarının tutulduğu elektronik veri tabanı 20 yıl süreyle zorunlu olarak saklanacak. 

Kanser bildiriminden yükümlü olduğu halde bildirim yapmayan ve yönetmeliğe  uymayanlara ilk belirlemede uyarı yazısı gönderilecek. Kurumca belirlenecek süre içinde gerekli düzenlemeleri yapmayanlar hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak.

-Kanser kayıt merkezleri 

Kanser Kayıt Merkezleri, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı onayı ile kurulacak. Merkezler, Sağlık Bakanlığının 29 sağlık bölgesini temsil edecek şekilde planlanacak.

Merkez ve hastane kayıt birimlerinde çalışan personel sertifikalı eleman, merkez sorumlusu da hekim olacak. Kayıt birimi, veri akışını sağlamak üzere hastanelerde kurulacak. Kayıt elemanları, kanser teşhisi konulan olguların toplanması, derlenmesi ile merkeze gönderilmesinden sorumlu tutulacak.

Hastane kayıt birimlerinin veri tabanı, müdürlükçe en az iki personelden oluşturulan bir ekip tarafından, yılda bir kez düzenli olarak izlenecek ve değerlendirilecek. Müdürlüğün il geneli için tamamladığı izleme ve değerlendirme raporları, en geç beş günü içinde kuruma gönderilecek.