Kozmetik yönetmeliği değişti

Kozmetik yönetmeliği değişti
Kozmetik yönetmeliği değişti
- AB mevzuatına göre yapılan değişiklikle piyasaya sunulacak kozmetik ürünlerin hayvanlar üzerinde denenmesi yasaklandı

ANKARA (AA) - Halk sağlığının korunması ve kozmetik alanın düzenlenmesini kapsayan "Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete 'de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, piyasaya sunulacak kozmetik ürünlerde hayvan testlerine yasak getirildi. Buna göre hayvanlar üzerinde test edilen kozmetik ürünler iç piyasada satılamayacak.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumundan yapılan açıklamaya göre, kozmetik ürünlerin, insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde, doğru ve anlaşılabilir bilgiler ile tüketiciye ulaşmasını sağlamak üzere, sahip olmaları gereken teknik özelliklerine ilişkin düzenlemeleri Avrupa Birliği (AB) mevzuatındaki tadiller çerçevesinde değiştirildiği bildirildi.

Özellikle üreticileri ilgilendiren yönetmelik değişikliğinde şu ana başlıklar yer alıyor:

"Kozmetik ürünlerde hayvan testlerinin yasaklanması, kozmetik ürünlerin neden olabileceği ciddi istenmeyen etkilerin bildirimini, karsinojenik, mutajenik ve üreme için toksik maddeler listesine ilavelerini, anomateryal içeren kozmetik ürünlerin piyasaya arzından 6 ay önce yetkili otoriteye bildirimi ve değerlendirilmesi sonrası piyasaya arzını, etiket ve ambalaj bilgilerine dair hususları; kısaltılmış bilgiler, dayanma süresi ve nanomateryal içeriği ile ilgili semboller ve ürün güvenliliği ile ilgili hususları; güvenlilik değerlendirmesi ve raporun hazırlanmasına yönelik bilgiler ve kozmetik ürünlerin içermemesi gereken maddeler, ürünlerde kullanımı sınırlı maddeler, boyar maddeler, koruyucu maddeler, UV filtreleri listelerinde değişiklikleri."

- Hayvan testi yapılan ithal ürünlerde satılamayacak

Yönetmelikle Avrupa'da uygulandığı gibi Türkiye'de hayvan testlerin yapılması yasaklandı.

 Ürünün bitmiş hali ya da içeriğindeki bileşenleri hayvan testlerine tabi tutulması durumunda piyasaya sunulamayacak. 

Ayrıca hayvanlar üzerinde denenerek üretilen ithal ürünler de Türkiye'de satılamayacak.