Kurban Bayramı'na doğru

Kurban Bayramı'na doğru
Kurban Bayramı'na doğru
- Ankara Valiliğince kurban hizmetlerinin sağlık şartları ve çevre temizliği ile dini hükümlere uygun şekilde yürütülmesi için gerekli önlemler alındı

ANKARA  (AA) - Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar, kurban hizmetlerinin sağlık şartları ve çevre temizliği ile dini hükümlere uygun şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

Vali Kılıçlar, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kurban hizmetlerine ilişkin esasları içeren genelge yayımladı. 

Kurban hizmetlerinin sağlık şartları ve çevre temizliği ile dini hükümlere uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla gerekli önlemlerin alındığının belirtildiği genelgeye göre, Ankara Vali Yardımcısı Hamza Duygun başkanlığında, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Müftülük, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri IX. Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ve Diyanet Vakfı temsilcilerinden oluşan "Ankara İli Kurban Hizmetleri Komisyonu" kuruldu.

İl ve İlçelerde kurban hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülmesine dair Bakanlar Kurulu kararı ile ilgili yönetmelikte öngörülen hususlar aynen yerine getirilecek.

İlçe kaymakamlarının başkanlığında ilgili kurum ve kuruluşlardan oluşturulacak "Kurban Hizmetleri İlçe Komisyonu"nca kurban hizmetleri yürütülecek.

Kurban satış ve kesim yerleri, il ve ilçe hıfzıssıhha meclisi kararları ile sağlık şartlarına uygun olarak çevrenin sosyal ve ekonomik olanakları ile mevcut mezbahalar da dikkate alınarak Kurban Hizmetleri Komisyonlarınca belirlenecek.

Kurban satış ve kesimi için gerekli alt ve üst yapının sağlanmasıyla kurban atık ve çöplerinin toplanmasıyla satış ve kesim yerlerinin temizliği, büyükşehir belediyesi ve ilgili belediyelerce yapılacak.

- Sokaklarda kurban kesimine izin verilmeyecek

Kurban kesim yerlerinde kurbanlarını kendisi kesmek isteyenlerden alınacak "tesisten yararlanma ücreti" ile tesisteki görevlilere kestirmek isteyenlerden alınacak "kesim ücreti" miktarları, il ve ilçe komisyonları kararları ve kesim yerleri ile diğer hususlar önceden duyurulacak. Müftülüklerce de bu hususlar hakkında vatandaşların bilgilendirilmesi sağlanacak.

Kurban kesim yerlerinde yeterli sayıda din görevlisi, veteriner, kasap, yardımcı personel ve araç bulundurulmasına ilişkin düzen ve önlemler, Kurban Hizmetleri İl ve İlçe Komisyonları tarafından önceden belirlenecek. 

Kurban kesim hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi için kamu kurum ve kuruluşlarının yanında ihtiyaç duyulması halinde dışarıdan da yeterli sayıda ve nitelikte personel ve vasıta görevlendirilebilecek.

Park, cadde, sokak, meydan gibi umuma açık ve çevre hijyen şartları yeterli olmayan mahallelerde kurban kesimine izin verilmeyecek. Kurban kesim yerleri dışında belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak kurban kesenler hakkında yasal işlem yapılacak.