Milletvekili genel seçimine doğru

Milletvekili genel seçimine doğru
Milletvekili genel seçimine doğru
- YSK tarafından yurt dışında kullanılacak oy pusulaları basıldı

ANKARA (AA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından, yurt dışında kullanılacak oy pusulalarının basımı tamamlandı.

Oy pusulasında 20 parti yer alıyor. MHP 11, HDP 12, CHP 14, AK Parti 15. sırada bulunuyor. 

Yurt içinde kullanılacak oy pusulalarında, o ildeki bağımsız adaylar ile parti adaylarının isimleri de yer alacak.

Yurt dışında oy kullanımı, 8 Mayıs'ta başlayacak ve 31 Mayıs'ta sona erecek. Gümrük kapılarında ise 7 Haziran'a kadar oy verilebilecek.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yurt dışı temsilciliklere gönderilen şeffaf sandıklar, 7 Haziran seçimlerinde de kullanılacak.

Siyasi partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle:

1- DYP

2- Anadolu Partisi

3- Hak ve Özgürlükler Partisi

4- Komünist Parti

5- Millet Partisi

6- Hak ve Adalet Partisi

7- Merkez Parti

8- Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi

9- Halkın Kurtuluş Partisi

10- Liberal Demokrat Parti

11- MHP

12- HDP

13- Saadet Partisi

14- CHP

15- AK Parti

16- DSP

17- Yurt Partisi

18- Demokrat Parti

19- Vatan Partisi

20- Bağımsız Türkiye Partisi

 

-Yurt dışında oy kullanımı

Yurt dışında oy kullanacak vatandaşların T.C. Kimlik Numarasını gösteren nüfus cüzdanı veya pasaportunu yanında bulundurması gerekecek. Nüfus cüzdanı veya pasaportunda, T.C. Kimlik Numarası olmayanlar, numaranın yer aldığı ek bir kimlik belgesini veya temsilciliklerce verilmiş T.C. Kimlik Numarasını taşıyan nüfus kayıt örneğini ibraz edecek. Yurt dışındaki vatandaşlara yaşadıkları ülke makamlarınca verilen kimlik belgeleri geçerli sayılmayacak.

Yurt dışında kurulacak sandıklarda, başkan ve biri kamu görevlisi, üçü de siyasi partili üyelerden oluşan sandık kurulu görev yapacak.

Sandık kurulu her gün oy verme süresi bitiminde sandığı açacak, çıkan oy zarflarını açmadan sayarak, tutanak altına alacak ve temsilciliklerde misyon şefi ile bir kamu görevlisi üye ve üç siyasi partili üyeden oluşan saklama kuruluna (Komisyona) ağzı mühürlü torbalar halinde teslim edecek.

Ağzı mühürlü oy torbaları, diplomatik torbalara konularak tekrar mühürlenecek. Oy torbaları, diplomatik kurye ile Ankara'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna getirilecek. Yurt dışından getirilen oy torbaları, Türkiye'de oy verme günü saat 17.00'ye kadar siyasi partilerin denetiminde, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunda muhafaza edilecek.

Oy verme süresi bitiminden itibaren, başkan ve bir kamu görevlisi, üç siyasi parti üyesinden oluşan sayım sandık kurulları, oy torbalarını açarak oyların sayımını yapacak ve tutanak altına alacak. Oyların, yurt dışında kullanılmasından Türkiye'de sayımına kadar her aşamada siyasi parti temsilcileri de bulunacak.

Sandık kurulunca verilen ve seçim için düzenlenmiş biçim ve renkte olmayan, arkasında "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranı ve sandık kurulu mührü bulunmayan oy pusulaları ile hiçbir yerine "evet" mührü basılmamış, siyasi partilere veya bağımsız adaylara ayrılan alanlardan birden fazlasına "evet" mührü basılmış oy pusulaları, geçerli sayılmayacak.

Bütünlüğü bozacak şekilde yırtılmış veya koparılmış, üzerinde "evet" mührü dışında veya "evet" mührü yerine herhangi bir özel işaret, isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılan, üzerinde yer alan siyasi partilere veya bağımsız adaylara ait bölümleri belirgin şekilde karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş oy pusulaları da geçersiz olacak.

Oy pusulaları üzerinde yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar, harfler veya sayılar yazılmış, şekiller çizilmiş olanlar geçerli kabul edilmeyecek. Zarfın içinde el ilanı, broşür ya da özel bir işaret, yazı, şekil taşıyan kağıt veya işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması halinde, bu zarftan çıkan oy pusulaları hesaba katılmayacak.