"Sanayinin kalbine" yüksek gerilim

"Sanayinin kalbine" yüksek gerilim
"Sanayinin kalbine" yüksek gerilim
- Türkiye Elektrik İletim AŞ, 35 milyon 750 bin lira yatırımla önde gelen sanayi şehirleri Bursa ve Kocaeli'yi 53 kilometrelik yüksek gerilim hattıyla birbirine bağlayacak - Hattın enterkonnekte sisteme bag?lanmasıyla Bursa ve Kocaeli bas¸ta olmak u¨zere bo¨lgenin enerji ihtiyacının kars¸ılanmasına ve ekonomiye o¨nemli katkı sag?lanacak

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Sanayinin lokomotifi olan Bursa ve Kocaeli, yeni bir yüksek gerilim hattıyla birbirine bağlanacak.

Gelis¸mis¸ ve gelis¸mekte olan u¨lkelerin ekonomik ve sosyal gelis¸melerinde elektrik enerjisi bu¨yu¨k o¨nem taşıyor. Teknolojinin hızla gelis¸mesi ile artan elektrik enerjisi ihtiyacı daha bu¨yu¨k gu¨c¸leri, tas¸ınacak gu¨cu¨n fazlalıg?ı ise daha bu¨yu¨k gerilimleri gerektiriyor. 

Tu¨rkiye'nin elektrik enerjisi politikaları da ekonomik ve sosyal kalkınmanın gerektirdig?i ve yu¨ksek oranlarda artmakta olan ulusal elektrik ihtiyacının kesintisiz, kaliteli ve gu¨venilir olarak kars¸ılanmasına dayanıyor. Bu çerçevede iletim sistemleri açısından bo¨lgesel gelis¸im hedeflerinin, yu¨k tahminlerinin, arz kaynak noktalarının o¨nceden optimum olarak belirlenmesi gerekiyor.

Bu kapsamda, Türkiye Elektrik İletim AŞ, 35 milyon 750 bin lira yatırımla 380 kilovolt Gemlik-I·zmit 380 Enerji I·letim Hattı Projesi'ni hayata geçirecek.

Proje kapsamında, Bursa'nın Orhangazi ilc¸esi sınırları ic¸erisinde kurulması planlanan Gemlik trafo merkezi ile Kocaeli'nin I·zmit ilc¸esi sınırlarında bulunan trafo merkezi arasında enerji iletim hattı kurulacak.

Hattın, Bursa'nın Orhangazi ve I·znik ilc¸eleri ve Kocaeli'nin Karamu¨rsel, Go¨lcu¨k, Bas¸iskele, Kartepe ve I·zmit ilc¸elerinden geçmesi planlanıyor. Elektrik iletim hattının gerilimi 380 kilovolt, uzunlug?u ise yaklas¸ık 53 kilometre olacak. Hattın 2 kilometrelik kısmı Bursa'dan, 51 kilometrelik kısmı Kocaeli'nden gec¸ecek.

Proje için hava hatları teknolojisi tercih edilecek. Hattın çevresel etki değerlendirme sürecinin ardından yaklaşık 16 aylık sürede tamamlanması planlanıyor.

Projenin ins¸aat as¸amasında c¸es¸itli zamanlarda (alt montaj, u¨st montaj, tel c¸ekimi ve benzeri) farklılık arz edecek olmakla birlikte aynı anda en fazla 40 kis¸inin c¸alıs¸tırılması öngörülüyor. 

Hattın kısa vadede maliyetini c¸ıkaracag?ı ve proje o¨mru¨ ic¸erisinde kar getireceg?i o¨ngo¨ru¨lüyor.

Planlanan hat, Tu¨rkiye genelinde tu¨keticilere su¨rekli ve kesintisiz enerji sag?lanması açısından önem taşıyor. So¨z konusu hattın enterkonnekte sisteme bag?lanmasıyla Bursa ve Kocaeli bas¸ta olmak u¨zere bo¨lgenin enerji ihtiyacının kars¸ılanmasına ve ekonomiye o¨nemli katkı sag?lanacak.

Bursa, "motorlu kara tas¸ıtı, ro¨mork ve yarı ro¨mork imalatı", "tekstil u¨ru¨nleri imalatı" ile "bas¸ka yerlerde sınıflandırılmamıs¸ makine ve tec¸hizat imalatı"; Kocaeli ise "plastik ve kauc¸uk u¨ru¨nleri imalatı", "bas¸ka yerde sınıflandırılmamıs¸ makine ve tec¸hizat imalatı", "ana metal sanayii" ile "metalik olmayan dig?er mineral u¨ru¨nlerin imalatı" sekto¨rlerinde öne çıkıyor. İki ilde çok sayıda organize sanayi bölgesi bulunuyor.