"Süperkent Standardı Uygulama Altyapısı ve Pilot Uygulaması" Projesi

"Süperkent Standardı Uygulama Altyapısı ve Pilot Uygulaması" Projesi
"Süperkent Standardı Uygulama Altyapısı ve Pilot Uygulaması" Projesi
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Sarı: - "Pilot proje kapsamında, Eskişehir'imizin Odunpazarı ilçesi Tepebaşı mevkisinde 838 hektarlık bölgeyi, rezerv yapı alanı ilan ettik. Bu alanda, 4 etaplık bir çalışmayla, yaklaşık 75 bin vatandaşımızın yaşayacağı, yeni bir kent kuracağız."

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, "Süperkent" pilot projesi kapsamında, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Tepebaşı mevkisinde 838 hektarlık bölgeyi rezerv yapı alanı ilan ettiklerini belirterek, bu alanda 4 etaplık bir çalışmayla yaklaşık 75 bin vatandaşın yaşayacağı yeni bir kent kuracaklarını bildirdi.

"Süperkent Standardı Uygulama Altyapısı ve Pilot Uygulaması" sempozyumunda konuşan Sarı, bu çalışmanın başta Eskişehirli vatandaşlara ve tüm ülke adına hayırlı olmasını diledi.

Sarı, Türkiye'de 1950 sonrasında başlayan köyden şehre göç dalgasının iyi yönetilememesi nedeniyle şehirlerin plansız ve programsız şekilde büyüdüğünü, bu problemi ortadan kaldırmak için 2012'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde "Kentsel Dönüşüm Seferberliği" başlatıldığını anımsattı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak, 2014 sonu itibarıyla 81 ilin tamamında dönüşümü başlattıklarını ifade eden Sarı, "Halihazırda 1 mi·lyon 214 bi·n 505 vatandaşımıza ai·t 189 bi·n 649 yapıda, dönüşümü sürdürüyoruz. Evleri· yeni·den yapılan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek için geçi·ci· süreli· başka alanlarda barınmaları için de imkanlar sağlıyoruz. Bugüne kadar 32 bi·n 656 ri·skli· bi·nanın yıkımı tamamlandı. Vatandaşlarımıza, 1 mi·lyar li·raya yakın ki·ra yardımı yapıldı. Ülke genelinde 1 milyar 870 milyon lira kaynak kullanıldı ve kullanılmaya da devam ediyor" dedi.

- "Süperkent modeli 3 temel üzerinde yükseliyor"

Bakan Sarı, kentsel dönüşüm uygulamalarında yol haritası özelliği taşıyan çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu, bu nedenle "Süperkent" modelini geliştirdiklerini anlattı.

Bu modelin 3 temel üzerinde yükseldiğini belirten Sarı, şöyle devam etti:

"Dönüşümün, sürdürülebi·li·rli·k i·lkeleri·ne göre yürütülmesi·, gerek ulusal gerek uluslararası bütün fi·nans kuruluşlarının sürdürülebi·li·rli·k temalı kredi· olanaklarının kullanımı, ülkemi·zi·n i·kli·m deği·şi·kli·ği· konusundaki· yükümlülükleri·ni·n karşılanabi·lmesi·nde kentsel dönüşümün bi·r araç hali·ne geti·ri·lmesi·di·r. Tüm bu hedeflerle ekoloji·yi· ön plana alan, öncü bi·r perspekti·f oluşturmayı hedefledik. Bu kapsamda, Ekoloji·k Yerleşme Bi·ri·mi· Standardı'nı geli·şti·rdi·k. Bu standartla, dönüşüm uygulamalarına yöneli·k sosyal, ekonomi·k ve çevresel ölçütleri· beli·rlemi·ş olduk. Özelli·kle yapılan dönüşüm sonucunda bi·naların i·çi·nde oturan i·nsanlarımızın çalışma ve eği·ti·m koşullarını i·yi·leşti·recek poli·ti·kalarımızı standardımıza ekledi·k. Kentsel dönüşüm uygulamaları, bundan böyle sosyo-ekonomi·k sürdürülebi·li·rli·k i·lkeleri·ne ağırlık veren modeli·mi·zle desteklenecekti·r. Yeni· uygulamalarımızla, vatandaşlarımızın daha düşük faturalar ödemesi·ni· ve çok daha değerli· gayri·menkullere sahi·p olmasını sağlayacağız."

- "75 bin vatandaşın yaşayacağı yeni bir kent"

Bakan Sarı, "Pilot proje kapsamında, Eskişehir'imizin Odunpazarı ilçesi Tepebaşı mevkisinde 838 hektarlık bölgeyi, rezerv yapı alanı ilan ettik. Bu alanda, 4 etaplık bir çalışmayla, yaklaşık 75 bin vatandaşımızın yaşayacağı, yeni bir kent kuracağız. Süperkent'in uygulama alanı olacak bu proje, Eskişehir'in marka değerini artıracak." dedi.

Proje alanında yenilenebilir enerji üretileceğini, mahalle ısıtma sistemi kurulacağını, yağmur suları ve atık suların en yüksek seviyede değerlendirileceğini anlatan Sarı, bu alanda yapacakları çalışmalara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Ulusal şebekeden elektri·k enerji·si· kullanılmayacak. Di·ğer yerleşi·m yerleri·ne göre yüzde 90 oranından fazla enerji· veri·mli·li·ği· sağlanacak. Proje kendi· suyunu kendi·si· üretecek, maksi·mum atıksu geri· kazanımı sağlanacak. Banyo, lavabo, duş ve bulaşık maki·nelerindeki· kullanımlardan çıkan sular, kolay ve masrafsız şeki·lde arıtılacak, si·fon veya bahçe sularında kullanılması sağlanacak. Hesaplamalarımıza göre, arıtılan bu suyun kullanımından elde edi·lecek olan tasarruf mi·ktarı günde 3 bi·n 375 metreküptür. Yi·ne, araçların saldığı karbondi·oksi·ti·n az olduğu çözümleri·n kullanılmasıyla, proje alanımız düşük emi·syonlu bi·r ulaşım ağına sahi·p olacak. Proje alanında, yılda 25 bi·n 458 ton katı atık kullanılacak ve bu atıkların tamamı ayrıştırılacak. Ayrıca, atık ve atık sulardan günlük 24,5 megawatt/saat enerji· geri· kazanımı sağlanacak. Doğal alanlarımız tamamıyla korunacak. Tüm bu bi·leşenler sayesi·nde, Avrupa standartlarının çok üzeri·nde bir karbon azaltımı hedefli·yoruz."

- "Sadece tüketen deği·l üreten bi·r şehi·r olacak"

Bakan Sarı, Süperkent si·stemi· i·le kentsel hi·zmetleri·n sağlanması amacıyla oluşan gi·derlerde mi·ni·mum yüzde 44 tasarruf yapacaklarını, yüzde 65 enerji· veri·mli·li·ği·, yüzde 65 su tasarrufu ve yüzde 55 i·şletme veri·mli·li·ği· elde edeceklerini dile getirdi.

Projenin, 14'üncü yıldan i·ti·baren, devlete maddi· anlamda kar sağlamaya başlayacağını bildiren Sarı, "Tüketti·kçe kar eden, sadece tüketen deği·l üreten bi·r şehi·r olacak. Bu projeyle mi·lleti·mi·ze, tüketen deği·l üreten, zarar eden deği·l kar eden, sürdürülebi·li·r bi·r yaşam tablosu çi·zeceği·z." diye konuştu.

Projeni·n yapımında geli·şti·ri·len, ısıtma ve su arıtma si·stemi· gi·bi· yeni· teknoloji·lerin, ülkenin yapı sektörü i·çi·n büyük bi·r i·novasyon kapısı olacağının altını çizen Sarı, projede kazanılan araçların, kanunla desteklenerek uygulamaya geçmesi·ni· amaçladıklarını ifade etti.

Sarı, bu sebeple elde edi·len standartlara uygun bir yönetmeli·k taslağını hazırladıklarına işaret ederek, "Bu yönetmeli·kle yeni· kentsel dönüşüm si·stemi·mi·zi· yönetecek, yürütücü bi·r kuruluşun oluşmasını Bakanlık olarak temi·n edeceği·z. Başarıyla tamamladığımız yeni·li·kçi· ve öncü projemi·zi·, Expo 2016 Antalya'da sergi·leyeceği·z." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından, kendisine bisiklet hediye edilen Bakan Sarı, "Çok anlamlı bir hediye gerçekten. Bisikleti görünce ben birine hediye edeceğim diye düşünüyordum ama bisiklet bana hediye geldi. Çok büyük bir sürpriz oldu. Genelde hediyeleri biz veriyorduk. Bu bisikleti şu anda kullanmamı beklemiyorsunuzdur inşallah" diye konuştu.

Bakan Sarı, günün anısına katılımcılarla fotoğraf çektirdi.

Sempozyuma, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mehmet Öztürk, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen de katıldı.