Türkiye'nin "Çölleşme Risk Haritası" çıkarıldı

Türkiye'nin "Çölleşme Risk Haritası" çıkarıldı
Türkiye'nin "Çölleşme Risk Haritası" çıkarıldı
- Türkiye'nin yaklaşık yüzde 47'si orta ve üzeri çok yüksek çölleşme risk grubunda yer alıyor - Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: - "Türkiye'nin çölleşme kriter ve göstergeleri ilk defa belirlenerek, ulusal ölçekte çölleşmeye duyarlı alanlar tespit edildi ve ülkemizin risk haritası çıkarıldı"

ANKARA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele (ÇEM) Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK-BİLGEM tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında oluşturulan "Türkiye Çölleşme Risk Haritası"na göre, Türkiye'nin yaklaşık yüzde 47'sinin orta ve üzeri çok yüksek risk grubunda yer aldığı bildirildi. 

"Türkiye Çölleşme Risk Haritası" üzerine açıklamalarda bulunan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, çölleşmenin küresel ölçekte yaşanan bir problem olduğunu belirtti.

Çölleşmenin özellikle kurak, yarı kurak ve az yağışlı alanlarda iklim değişiklikleri ile insan faaliyetleri dahil olmak üzere çeşitli faktörlerden kaynaklanan arazi bozulumu olduğunu aktaran Eroğlu, çölleşmenin dolaylı olarak da küresel ölçekte açlık ve göç gibi büyük problemlerin de en önemli sebebi olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) çölleşme konusunda Türkiye'yi "hassas" olarak nitelendirdiğini kaydeden Bakan Eroğlu, çölleşmeyle mücadelenin en önemli unsurlarından birisinin ülke genelinde çölleşmeyi izleyerek, öncelikli ve hassas alanları tespit etmek olduğunu ifade etti.

Bu doğrultuda, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele (ÇEM) Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK-BİLGEM tarafından bir buçuk yıl süren proje kapsamında çölleşme açısından öncelikli ve hassas alanların tespit edildiğini belirten Eroğlu, proje kapsamında, çölleşmeyi bütün yönleriyle ele alabilmek için farklı üniversitelerden ve farklı uzmanlıklardan 10 akademisyenin çalıştığını aktardı.

Eroğlu, ortaya konulan çölleşme modelinin, iklim, su, toprak, arazi örtüsü, arazi kullanımı, topoğrafya, jeomorfoloji, sosyo-ekonomi ve yönetim olarak bütün yönleriyle ele alındığına işaret etti.

- Kalibrasyon çalışması 25 havzada devam edecek

Bakan Eroğlu, sistemin coğrafi tabanlı olarak geliştirildiğini bildirerek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:  

 "Ülkemizin çölleşme kriter ve göstergeleri ilk defa belirlenerek ulusal ölçekte çölleşmeye duyarlı alanlar tespit edildi. Daha sonra çölleşme modeli ve 'Türkiye Çölleşme Risk Haritası' oluşturuldu. Projenin pilot sahası olan Gediz Havzası'nda doğrulama ve kalibrasyon çalışmaları tamamlandı. Çölleşme modeli ve risk haritasının yüzde 90 güven aralığı içinde mikro havza bazında yüzde 94 tutarlı netice ürettiği tespit edildi. Bu doğrulama ve kalibrasyon çalışması bütün Türkiye'yi kapsayacak şekilde 25 havzada devam edecek."

Bu alanlarda yürütülen çalışmaların etkin şekilde takibi sayesinde yatırımların başarıya ulaşmasına zemin hazırlayacak projenin, tabii kaynakların dengeli kullanılması ve korunmasına yönelik önemli kazanımlar sağlayacağını da kaydetti.

- Türkiye'nin yüzde 47'si yüksek risk grubunda

Türkiye Çölleşme Risk Haritasına göre Türkiye'nin yaklaşık yüzde 47'sinin orta ve üzeri çok yüksek risk grubunda yer aldığı bildirildi. 

Çölleşmenin görüldüğü Konya-Karapınar, Iğdır-Aralık ve Urfa-Ceylanpınar çok yüksek risk taşıyan bölgeler olarak görülürken, Tuz Gölü havzası, Ereğli-Karaman bölgesi, Urfa-Ceylanpınar-Mardin-Batman hattı ile Eskişehir çevresi orta ve yüksek risk grubunu oluşturuyor.