Ulusal Deniz Emniyeti Acil Müdahale Merkezleri geliyor

Ulusal Deniz Emniyeti Acil Müdahale Merkezleri geliyor
Ulusal Deniz Emniyeti Acil Müdahale Merkezleri geliyor
- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Bilgin: -"Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi kurulmasına yönelik çalışmalar sürüyor" - "Hizmete girecek olan merkezlerle, büyük çaplı kaza ve afetler sonucu denizde meydana gelecek olan petrol ve kimyasal madde kirliliklerine daha etkin müdahale edilecektir" - "Tüm sistem 2017 yılında hizmete girmiş olacak"

ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin, büyük çaplı kaza ve afetler sonucu denizlerde meydana gelebilecek petrol ve kimyasal madde kirliliklerine karşı Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi (UDEM) kurulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı. 

Bakan Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denizlerdeki yoğun trafik ve kıyılarda bulunan petrol ve kimyasal madde depolama alanları göz önünde bulundurulduğunda, oldukça yüksek bir kirlilik riski ile karşı karşıya olunduğunu vurgulayarak, "Hizmete girecek olan UDEM projesi ile büyük çaplı kaza ve afetler sonucu denizde meydana gelecek olan petrol ve kimyasal madde kirliliklerine daha etkin müdahale edilecektir" dedi.

UDEM'lerin kurulmasına yönelik çalışmaların sürdüğüne işaret eden Bilgin, Tekirdağ'da yapımına başlanan merkezin 2017 yılında hizmete sunulmasının hedeflendiğini, ulusal merkez ile birlikte Antalya'da bir bölgesel merkezin kurulduğunu ve bu merkezleri destekleyici konteyner depolama alanlarının oluşturulmasının planlandığını bildirdi.

- Petrol ve kimyasal madde kirliliğine müdahale edecek

UDEM'in, Türkiye 'nin gemi trafiği açısından en riskli bölgesi olan Marmara Denizi'nin kuzeybatısında yer alan ve geniş lojistik imkanlara sahip olan Tekirdağ'da kurulacağını aktaran Bilgin, 110 bin metrekarelik bir yerleşkede UDEM'in inşaatına Marmara Ereğlisi'nde, Nisan 2014'te başlandığını ve 2017'de hizmete girmesinin planlandığını söyledi. Bilgin, merkezin kirliliğe müdahalenin yanı sıra deniz emniyeti, ulusal izleme ve tahmin sistemleri gibi konularda da çalışmalar yürüteceğinin altını çizdi.

- Bölgesel Acil Müdahale Merkezi Antalya'ya kuruldu

Deniz Kirliliğine Karşı Bölgesel Acil Müdahale- Eğitim ve Koordinasyon Merkezi'nin Antalya'da kurulduğunu anımsatan Bakan Bilgin, "Bu merkez Antalya'nın turizm açısından hassas konumu için büyük bir önem arz etmektedir. Antalya'daki merkezimizin inşaatı tamamlanmış, 20 Mayıs 2015 tarihinde yapılan petrol kirliliğine müdahale tatbikatı ile hizmete sunulmuştur" ifadelerini kullandı.

- Tüm sistem 2017'de tamamlanacak

Tekirdağ'daki merkezin deniz kazalarına karşı müdahalede koordinatör olarak görev yapacağını aktaran Bilgin, Antalya'da inşaatı tamamlanan bölgesel merkez ve diğer deniz alanlarına kurulacak olan 16 istasyon ile denizlerin en üst seviyede korunmaya çalışılacağını belirtti. Bilgin, "Tüm sistem 2017 yılında hizmete girmiş olacak. Konteyner ile yapılacak depolama faaliyeti olay anında hızlı transfer imkanı sağlayacak" diye konuştu.

- Kapsamlı risk analizlerine göre yer tespiti yapıldı

2005 yılında yürürlüğe giren "Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun"un ve uluslararası antlaşmaların gereklerini yerine getirmek amacıyla  TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile 2006-2009 yılları arasında bahse konu kirliliğe müdahale amacıyla fizibilite çalışması yürütüldüğüne işaret eden Bilgin şunları kaydetti:

"Proje kapsamında deniz yetki alanlarında ve sahillerde kirliliğe karşı hassas bölgeler tespit edildi ve haritalandırma çalışmaları yapıldı. Yapılan haritalandırma çalışmaları da dikkate alınarak çok riskli, riskli ve az riskli bölgeler belirlendi. Tüm bu çalışmaların sonunda büyük çaplı kirliliklere karşı acil müdahale merkezleri için en uygun yer, araç, gereç, ekipman ve malzeme ile personel ihtiyaçları ve müdahale prosedürleri belirlenmiştir. Yapılan risk analizleri sonucunda ulusal merkez ile birlikte Antalya'da bir bölgesel merkez kurulmuş ve bu merkezleri destekleyici konteyner depolama alanları oluşturulmasına karar verilmiştir."

Acil müdahale merkezinde, içerisinde operasyon merkezi, eğitim sınıfları ve toplantı salonlarının bulunduğu idari binanın yanı sıra, laboratuvar, eğitim ve test havuzu, gerçeğe uygun pratik eğitim ve konaklama alanları bulunmaktadır.