UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Bakan Avcı ile görüştü

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Bakan Avcı ile görüştü
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Bakan Avcı ile görüştü
-Çatışma altında bulunan kültürel mirasın tahribatına ilişkin konuları ele almak üzere toplanan komisyon, toplantının sonucunu Milli Eğitim Bakanı Avcı'ya sundu -Komisyon, Türkiye'de yapılan çalışmaların uluslararası toplumla paylaşılması, basılı yazma eserleri ayırt edebilmeleri konusundaki hassasiyetlerinin artırılması için gümrük görevlilerine eğitim verilmesinin de bulunduğu bir dizi karar aldı

ANKARA (AA) - UNESCO Türkiye Millî Komisyonu (UTMK), Irak, Suriye, Yemen, Libya, Tunus ve Mali gibi ülkelerde silahlı çatışmalar sonucu zarar gören kültür mirası eserlerinin durumunu ele aldı. Toplantının sonucu Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'ya sunuldu.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, UTMK Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, UTMK Başkan Vekili Büyükelçi Gürcan Türkoğlu koordinasyonundaki toplantıya, Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi, Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi, MOST ve Kültürlerarası Diyalog İhtisas Komitesi, Yerlerinden Edilmiş Kültür Varlıkları İhtisas Komitesi, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, ICOMOS Türkiye, ICOM Türkiye, Kütüphaneciler Derneği ve Somut Olmayan Kültürel Miras Enstitüsü temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Irak, Suriye, Yemen, Libya, Tunus ve Mali gibi ülkelerde silahlı çatışmalar sonucu zarara gören kültür mirası eserlerinin durumları ele alındı. 

Türkiye'nin kültürel mirasın korunması konusundaki hassasiyeti dile getiridiği toplantıda, dünyanın herhangi bir bölgesinde bulunan kültürel varlıkların ve UNESCO Dünya Miras Alanlarının, müzeler ve kütüphanelerin, UNESCO Dünya Belleği Kütüğüne kayıtlı olan veya olmayan el yazmaları ile  anat eserlerinin insanlığın ortak mirası olduğu vurgulandı.

Silahlı çatışmalardan ve terörist eylemlerden zarar gören bu miraslar kapsamında BM Güvenlik Konseyi ve UNESCO platformlarında alınan kararlar doğrultusunda değerlendirmeler yapıldı.

Türkiye'nin taraf olduğu ve ilgili organlarında etkin yer aldığı önemli UNESCO Kültür Sözleşmeleri olan 1970, 1972 ve 2003 Sözleşmelerinin önemine değinilen toplantıda, kültürel miras tahribatına ilişkin konuların özellikle uluslararası toplumda basın ve deklarasyonlar yoluyla gündemde tutulmasının önemi dile getirildi.

Kültür mirası eserlerinin uğradığı tahribat, kültür varlıklarının yasa dışı ticareti ve kültürlerarası diyaloğa olumsuz etkisinin ele alındığı danışma toplantısında, katılımcılar, tahrip edilen eserler arasında UNESCO Dünya Mirası alanları ile Türk-Osmanlı eserlerinin de bulunduğuna dikkati çekti. 

Toplantıda, UNESCO'nun uluslararası eşgüdüm, bilgi alışverişi, farkındalık yaratma ve eğitim çabaları konusundaki Türkiye'nin katkısından duyulan memnuniyet ifade edildi. UNESCO Dünya Mirası Komitesi ve UNESCO Kültür Varlıklarının Yasadışı Ticareti ile Mücadele Komitesi üyesi Türkiye'nin, UNESCO'nun bu konudaki karar ve tavsiyeleri ışığında yeni önlemler almaya devam edeceği belirtildi.

Çatışma bölgelerindeki eğitim kurumlarının zarara uğratılması ve buna bağlı olarak kültürün de tahrip olması sebebiyle kültürel miras konusunda eğitim aracılığıyla duyarlılığın sağlanması gerektiği ifade edildi.

- UTMK'nin, Bakan Avcı ile yaptığı istişare sonucunda kültürel mirasın korunmasına ilişkin şu kararlar alındı:

- Türkiye'de yapılan çalışmaların uluslararası toplumla paylaşılması ve uluslararası kamuoyuna duyurulmasının makale ya da mülakatlarla sağlanması,

- Gümrük görevlilerine basılı yazma eserleri ayırt edebilmeleri konusunda hassasiyet göstermelerine yönelik eğitimler verilmesi,

- Okul ve öğretmenlerin toplumdaki yaygın ağı dikkate alınarak, kriz zamanlarında kültürel miras koruma bilinci ve duyarlılık oluşturmak için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara eğitim verilmesi ve genelge gönderilmesi,

- Sığınmacıların bulunduğu kamplarda ve ulusal müfredatta somut ve somut olmayan kültürel mirasın korunması ve farkındalığın arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılması ve kültürel miras farkındalığının oluşturulması,

-  Çatışma sonrasında zarar gören miras alanlarının restorasyonu için özellikle yüksek lisans ve doktora düzeyindeki gençlerin eğitiminin sağlanması,

- Sığınmacıların geleneklerini yaşatacakları, ritüellerini, çocuk oyunlarını ve kültürel geleneklerini devam ettirileceği mekanların sağlanması.