Yerel yönetimlere 22 milyon 186 bin 380 lira destek sağlandı

Yerel yönetimlere 22 milyon 186 bin 380 lira destek sağlandı
Yerel yönetimlere 22 milyon 186 bin 380 lira destek sağlandı
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: - "Sürdürülebilir ve planlı kentleşme için yerel yönetimlere 22 milyon 186 bin 380 lira destek sağlandı"

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sürdürülebilir ve planlı kentleşme için yerel yönetimlere 22 milyon 186 bin 380 lira  destek sağlandığını bildirdi. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, tüm yerel yönetimlerin kentsel altyapı ihtiyaçlarının karşılanması için projeler üretildiği, teknik ve finansman destek mekanizmaları oluşturulduğu belirtildi. Sürdürülebilir ve planlı kentleşme için yerel yönetimlere 22 milyon 186 bin 380 lira destek sağlandığı kaydedilen açıklamada, bakanlığın, çevreye duyarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir kentsel gelişmenin sağlanması, yaşanabilir mekanların oluşturulması ve kentlerin özgün kimliklerini esas alan marka kent potansiyellerinin ortaya çıkarılması konularında da yerel yönetimlere teknik ve finansman desteği verdiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ile İller Bankası AŞ arasında 29 Ağustos 2014 tarihinde düzenlenerek yürürlüğe giren 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Kapsamında Yapılacak Çalışmalara İlişkin İşbirliği Protokolü ile nüfusu 200 binin altındaki yerleşmelerin halihazır harita, jeolojik-jeoteknik etüt veya mikro bölgeleme etüdü ve imar planları hibe olarak finanse ediliyor. İlk iki aşamada toplam 125 belediyenin anılan işleri için ihaleleri tamamlandı ve sözleşmeleri imzalandı. Dokuz belediyenin ise ihale çalışmaları devam ediyor. Alan olarak yaklaşık 60 bin hektar halihazır harita, 50 bin hektar jeolojik jeoteknik etüt ve 35 bin hektar imar planı yapımı gerçekleştirilecek. Protokolde üçüncü aşama ile birlikte toplamda yaklaşık 200 belediyenin kentsel altyapı projelerine temel oluşturacak halihazır harita, jeolojik-jeoteknik etüt ve imar planı ihtiyaçları karşılanmış olacak. Sağlıklı, planlı, akıllı kentler temelinde inşa edilen geleceğin Türkiye 'si yolunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yerel yönetimlere yönelik proje ve destekler artarak devam edecek."