"2. Ulusal Çocuk ve Ergen Obezitesi Sempozyumu" Sonuç Bildirgesi

"2. Ulusal Çocuk ve Ergen Obezitesi Sempozyumu" Sonuç Bildirgesi
"2. Ulusal Çocuk ve Ergen Obezitesi Sempozyumu" Sonuç Bildirgesi
- Antalya'da düzenlenen 2. Ulusal Çocuk ve Ergen Obezitesi Sempozyumu sonuç bildirgesinde, obezite ile mücadele için ulusal seferberlik başlatılması, obeziteye neden olan yiyeceklerin reklamları konusunda gerekli tedbirlerin alınması gerektiği kaydedildi

ANTALYA (AA) - Obezite ile mücadele konusunda ulusal seferberlik başlatılması, obeziteye neden olan yiyeceklerin reklamları konusunda gerekli tedbirlerin alınması gerektiği bildirildi.

Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) öncülüğünde, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Herkes İçin Spor Federasyonu işbirliğiyle Antalya'da düzenlenen 2. Ulusal Çocuk ve Ergen Obezitesi Sempozyumu, yayımlanan sonuç bildirgesiyle sona erdi.

Sonuç bildirgesinde, beden eğitimi yüksek okullarında obezite ile mücadele etmek için donanımlı eğitmenler yetiştirilmesi, toplumun, özellikle de annelerin obezite hakkında bilinçlendirilmesi, beden eğitimi spor meslek yüksek okullarında "okul öncesi eğitimi" bölümlerinin açılması gerektiği kaydedildi.

Obeziteye neden olan yiyeceklerin reklamları konusunda gerekli tedbirlerin alınması, özellikle çocuk ve gençleri hedef alan yiyeceklerin reklamlarında daha dikkatli olunması gerektiği ifade edilen bildirgede, şu önerilerde bulunuldu:

"-Toplum, hayat boyu kolay yapılabilir sporlara yönlendirilmelidir.

-Sabah sporu yapma alışkanlığı tüm toplumumuza özellikle de öğretmen ve öğrencilerimize mutlak surette kazandırılmalıdır.

-Obezite okulların tüm basamaklarında ders konusu olarak okutulmalıdır.

-Çocuk programlarında yoğun olarak obeziteyi engelleyici mesajlar verilmelidir.

-Bisiklet kullanımı yaygınlaştırılmalı, özendirilmeli, bunun için gerekli altyapı ve yasal mevzuatlar hazırlanmalıdır.

-Zayıflama ürünlerinin kontrolü gereğine uygun şekilde yapılmalıdır, gerekli mevzuat düzenlemeleri tamamlanmalıdır.

-Obezite konusunda istatistiki bilgilerin depolandığı Ulusal Bilgi Yönetim Sistemi kurulmalıdır.

-Öğretmenlere beslenme ve fiziksel aktiviteler konusunda hizmetiçi eğitim verilmelidir.

-Her mahalleye günlük yapılabilecek bir spor merkezi/alanı yapılmalıdır.

-Okul kantinlerinin denetimi daha güvenli ve uzman kişilerce yapılmalıdır.

-Okul kantinlerinde organik ürünler ve özellikle meyve tüketimi teşvik edilmelidir.

-İlkokullarda fiziksel hareketler ve obeziteye yönelik dersler sunulmalı, bu dersler uzman kişilerce verilmelidir.

-Ulusal seferberlik başlatılmalı, bu konunun medyada sıkça yer bulması için özellikle RTÜK'ün desteği sağlanmalıdır. Bu bağlamda, gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

-Obezite konusunda gereksiz ameliyatların yapılmasını önlemek için gerekli mekanizmalar oluşturulmalıdır.

-Okullarda sabah sporu faaliyetleri için zaman ayrılmalıdır.

-Rehber öğretmenlere diyet eğitimi müfredata dahil edilmelidir.

-Tam buğday ekmeğinin yaygınlaştırılması konusunda toplum bilinçlendirilmelidir."

- Obez oranı yüzde 30

DES Genel Başkanı Gürkan Avcı, Türkiye 'de obez oranının yüzde 30'ları, hareketsizlik oranının ise yüzde 70'leri geçtiğini belirterek, "Spor yapmayan, ama günde 5 saat televizyon izleyen, sabaha kadar bilgisayarların başından kalkmayan, elinden akıllı telefonları bırakmayan bir toplum olduk. Ülkemiz için tehlike çanları çalıyor" dedi.

Gençlerin geleceğini karartacak en önemli ulusal sorunlardan birinin de obezite olduğunu kaydeden Avcı, "Halkımız tehlikeli şekilde obez oldu. Yeterince farkında değiliz ama obezite gençliğimizi alkol ve sigara kadar tehdit ediyor" değerlendirmesinde bulundu.