2014 Sağlık Uygulama Tebliği Toplantısı

2014 Sağlık Uygulama Tebliği Toplantısı
2014 Sağlık Uygulama Tebliği Toplantısı
- SGK Başkanı İlhan: - "Çalışmalarımızı geçmişimizden ders alarak, vatandaşlarımıza hak ettiği sosyal güvenceyi sağlayan diğer ülkelerin tecrübelerini de örnek alarak tamamlamaya çalışıyoruz" - "2002'de kişi başına hekime müracaat sayısı 2 iken 2013 yılında bu sayı 8,2'ye yükselmiş bulunmakta. 2014'te ise bu sayının 8,8'in üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz"

ANTALYA (AA) -  Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Yadigar Gökalp İlhan, Sosyal Güvenlik Reformu çalışmalarının, Türkiye 'de sadece yeni bir sistemin inşası anlamına gelmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Çalışmalarımızı geçmişimizden ders alarak, vatandaşlarımıza hak ettiği sosyal güvenceyi sağlayan diğer ülkelerin tecrübelerini de örnek alarak tamamlamaya çalışıyoruz" dedi. 

İlhan, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD), Özel Hastaneler Platformu Derneği, Akdeniz Sağlık İşletmeleri Derneği ve SGK işbirliğiyle Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Yeni 2014 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) Toplantısı"nda konuştu.

Vatandaş odaklı politikalar üretmeye çalıştıklarını belirten İlhan, 2012'de Genel Sağlık Sigortası uygulamasına geçerek tüm vatandaşları SGK şemsiyesi altında topladıklarını hatırlattı.

Yılda kişi başına hekime müracaat sayısıyla ilgili bilgi de veren İlhan, "2002'de kişi başına hekime müracaat sayısı 2 iken 2013 yılında bu sayı ?8,2'ye yükselmiş bulunmakta. 2014'te ise bu sayının 8,8'in üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu. 

SGK'nın her şeyden önce daha sağlıklı bir toplum kurmak için çalıştığını vurgulayan İlhan, sözlerine şöyle devam etti: 

"Yapılan sağlık harcamalarına bakıldığında 2009 yılında 28 milyar 863 milyon lira olan sağlık giderinin 2013 yılında yüzde 13,1 artışla 49 milyar 938 milyon lira gerçekleştiğini görmekteyiz. Kişi başı sağlık harcamaları incelendiğinde, 2009 yılında 484 lira olan harcamanın yüzde 44,4 artış göstererek 2013 yılında 699 liraya ulaştığını görüyoruz. Toplam sağlık harcamasının gayri safi yurt içi hasılaya oranı 2009-2013 yılları arasında yüzde 3 seviyesinde sabit kalırken ilaç harcamalarının gayri safi yurt içi hasılaya oranında istikrarlı bir düşüş olduğunu görüyoruz. 2009 yılında yüzde 1,4 olan ilaç harcamalarının gayri safi yurt içi hasılaya oranı, 2012 ve 2013 yıllarında yüzde 1 seviyelerine gerilemiştir."

- "Adil, insan odaklı hizmet"

İlhan, vatandaşların ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerini daha kaliteli, adil, kolay erişilebilir, insan odaklı sunabilmeyi hedeflediklerini anlattı. Sosyal Güvenlik Reformu çalışmalarının, sadece Türkiye'de yeni bir sistemin inşası anlamına gelmemesi gerektiğini vurgulayan İlhan, "Çalışmalarımızı geçmişimizden ders alarak, vatandaşlarımıza hak ettiği sosyal güvenceyi sağlayan diğer ülkelerin tecrübelerini de örnek alarak tamamlamaya çalışıyoruz" diye konuştu. 

SGK'nın sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlamadan, sağlık harcamalarını artırma yönünde yoğun çaba sarf ettiğine değinen İlhan, şunları kaydetti:

"Kaynaklarını ekonomik ve verimli kullanımıyla sağlık giderlerinin etkin yönetimi, hesap verebilirlik ve saydamlık da bu sürede daha da artmıştır. Sağlık hizmetlerinin doğru kullanılması konusunda, sağlık sektörünü bilgilendirmek ve toplumu bilinçlendirmek stratejik hedeflerimiz arasında yer almakta ve bu hedefimiz doğrultusunda da eylem planlarımızı hazırlamış bulunmaktayız. Geçtiğimiz yıllarda sağlık alanında farklı uygulamalara sahip dağınık yapı artık geride bırakılmış ve geri ödeme kuralları sağlık uygulama tebliğine istinaden tekleştirilmiştir. Genel Sağlık Sigortası öncesinde toplumumuzun büyük bir kısmı özel hastanelere gidemiyordu. Bütün kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları artık tüm vatandaşlarımızın hizmetine açılmış, böylelikle sağlık alanındaki engellerin en önemlilerinden bir tanesi de yıkılmış oldu."

Toplantı, yarın sona erecek.