3 Aralık Dünya Engelliler Günü

3 Aralık Dünya Engelliler Günü
3 Aralık Dünya Engelliler Günü
- Antalya Kent Konseyi Engelliler Meclisi: - "Ülkemizdeki engellerin kaldırılması için her vatandaşımızı desteğe ve etkin katılıma davet ediyoruz"

ANTALYA (AA) - Antalya Kent Konseyi Engelliler Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, dünyadaki engellilerin seslerini duyurabilmek için kazanılmış sınırlı olanaklardan biri olduğu, zira diğer günlerde engellilerin görmezden ve duymazdan gelindiği savunuldu.

Dünya Engelliler Günü'nün bir kutlama günü değil, sorunlara dikkat çekilecek çözümler için herkesi harekete geçirmeyi hedefleyen bir farkındalık yaratma günü olduğu kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

"Türkiye'de son 10 yılda engelliler konusunda birçok mevzuat çıkarıldı. Bunun yanında Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesini yayınlandığı ilk gün Türkiye tarafından 30 Mart 2007'de imzalamış ve ardından 14 Temmuz 2009'da Bakanlar Kurulu tarafından onaylayarak iç hukukunun bir parçası haline getirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, işte bu hedefleri öngörülen BM Engelli Hakları Sözleşmesine taraf olarak önemli ve anlamlı bir adım atmıştır. Ancak ne yazık ki ülkemiz, sözleşmenin imzalandığı ve taraf olunduğu günden bu yana devlet olarak, hükümet olarak, yerel yönetimler olarak bu sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirme konusunda yeterli gayreti, özeni, isteği göstermekten uzak kalmaktadır. Kabul edilen yasalar, yayımlanan yönetmelikler ve diğer hukuk düzenlemeleri, Bakanlar Kurulu kararları, talimatlar ne yazık ki uygulamada hak ettiği karşılığı bulamamaktadır. Siyasi partilerimiz, engellileri yalnızca belli günlerde gündemine almakta, ardından unutup gitmektedir. Sonuç olarak, engelliler eşit olmayan koşullarda, eşit olmayan yurttaşlar olarak, doğrudan veya dolaylı ayrımcılığın kurbanlarına dönüşmektedir."

Engelliliğin, sosyal hayatı engelleyen bir kusur değil, desteklenmesi gereken bir durum olarak kabul edilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, "Ülkemizdeki engellerin kaldırılması için her vatandaşımızı desteğe ve etkin katılıma davet ediyoruz" denildi.