"5. Madencilik ve Çevre Sempozyumu"

"5. Madencilik ve Çevre Sempozyumu"
"5. Madencilik ve Çevre Sempozyumu"
- TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı Yüksel: - "Çevreyle barışık, insan odaklı yürütülmesi durumunda madencilik çalışmaları, eleştirilerin hedefi olmaktan çıkacaktır"

ANTALYA (AA) - TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel, madencilik çalışmalarının, çevreyle barışık, insan odaklı yürütülmesi durumunda, eleştirilerin hedefi olmaktan çıkacağını belirtti.

Yüksel, Antalya'da bir otelde düzenlenen "5. Madencilik ve Çevre Sempozyumu"nun açılışında, madenciler olarak çevreye duyarlılık gösterdiklerini söyledi.

Bu duyarlılığı sempozyumlarla geniş kitlelere yaymaya çalıştıklarını belirten Yüksel, sempozyum sonunda alınacak kararların rapor haline getirilerek, ilgili bakanlıklara iletileceğini bildirdi. 

Madencilik çalışmalarının çevre ve insan odaklı anlayışla, bilim ile tekniğin gereklerine uygun yapılabilmesindeki önemli etkenlerden birinin maden mühendisleri olduğunu dile getiren Yüksel, şöyle konuştu:

"Meslektaşlarımızın üniversite öğrenimleri sırasında edindikleri deneyimlerle birleştirerek verecekleri mühendislik hizmetleriyle, madencilikten kaynaklanan çevresel sorunlar giderilecektir. Ancak meslektaşlarımızın bu çalışmalarını özgürce yapabilecekleri ortamları sağlayacak Maden Kanunu ve uygulama yönetmelikleri, gerekli güvenceyi sağlamamaktadır."

- "Madencilik olmazsa olmaz"

Madencilik ve çevrenin, kamuoyunda birbirine zıt kavramlarmış gibi tartışılmasını doğru bulmadığını ifade eden Yüksel, madenciliği "olmazsa olmaz bir üretim" diye tanımladı.

İnsanların, ülke ve dünyanın madenciliğe ihtiyacı olduğunu ancak bu alanda çevresel duyarlılıkların da gözardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Yüksel, şunları kaydetti:

"Bu çevresel duyarlılıkların, kaygıların giderilmesi için madenciliğin, maden mühendisliği bilim ve tekniğine uygun yapılması gerektiğini düşündüğümüzden burada bu konuları tartışmak üzere sempozyum yapıyoruz. Çevreyle barışık, insan odaklı yürütülmesi durumda madencilik çalışmaları, eleştirilerin hedefi olmaktan çıkacaktır."

Sempozyuma Türkiye Barolar Birliği adına katılan hukukçu Şehrazat Mercan da madencilik alanındaki yasal mevzuat konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Türkiye genelinden yaklaşık 180 kişinin katıldığı sempozyum, yarın sona erecek.