Anayasa Mahkemesinin "imam nikahı" kararı

Anayasa Mahkemesinin "imam nikahı" kararı
Anayasa Mahkemesinin "imam nikahı" kararı
- Antalya Barosu Başkanlığı Kadın Hakları Kurulu: - "Anayasa Mahkemesinin bu kararı ile resmi nikah önceliği kalkacak, dini törenle yapılan evlilik ve özellikle küçük yaşta evlilikler çoğalacak, çok eşliliğin önü açılacak ve bunların sonucu kadına karşı şiddet daha da artacaktır"

ANTALYA (AA) - Antalya Barosu Başkanlığı Kadın Hakları Kurulundan,  Anayasa Mahkemesinin  resmi nikah olmaksızın dini nikah kıyan imam ve çiftlere hapis cezası öngören düzenlemeyi iptal etmesiyle ilgili kararının, küçük yaşta evlilikleri çoğaltacağı, çok eşliliğin önünün açacağı ve kadına yönelik şiddeti artıracağı belirtildi.

Antalya Barosu Başkanlığı Kadın Hakları Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, Anayasa Mahkemesinin, resmi nikah olmaksızın dini nikah kıyan imam ve çiftlere hapis cezası öngören düzenlemeyi iptal ettiği ifade edildi.

İptal kararının, Anayasa'nın, "İnkılap Kanunlarının Korunması" başlığında düzenlenen 174'üncü maddenin 4'üncü fıkrasında belirlenen, "evlenme akdinin evlendirme memuru önünde yapılacağına" dair medeni nikah esası ile aynı kanunun 110'uncu maddesi hükmüne aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, "Oy çokluğu ile verilen bu kararı benimsemiyor ve karşı çıkıyoruz" denildi.

İptal edilen düzenlemenin amacının, dini merasim yapılmasını engellemek değil, dini inançlar kullanılarak kadın ve çocukların istismarının engellenmesi olduğuna işaret edilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Kadınların tek eşliliğinin, uygun yaş ve koşullarda evlenmelerinin, evlendikten sonra yönetsel ve ekonomik haklara sahip olmalarının, miras haklarının ve boşanırken boşanma hakkı başta olmak üzere nafaka ve tazminat haklarının kullanılmasında önemli hak kayıplarına sebep olacak bir ortam yaratılmıştır. Anayasa Mahkemesinin bu kararı ile resmi nikah önceliği kalkacak, dini törenle yapılan evlilik ve özellikle küçük yaşta olan evlilikler çoğalacak, çok eşliliğin önü açılacak ve bunların sonucu kadına karşı şiddet daha da artacaktır."

Anayasa Mahkemesinin verdiği iptal kararıyla kadını evlilik hayatında ikincil konuma düşürdüğü, eşitlik ilkesini kadın aleyhine ihlal ettiğinin öne sürüldüğü açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anayasa Mahkemesinin oy çokluğu ile almış olduğu bu karar, evrensel hukuk kurallarına, kadının insan haklarına, İstanbul Sözleşmesi'ne, Anayasa'nın 10'uncu maddesine ve laiklik ilkesine açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Mahkeme kararı ile oluşturulan yasal boşluğun bir an önce doldurularak, dinsel ve geleneksel uygulamaların kötüye kullanılması suretiyle kadınların ve kız çocuklarının gerek medeni haklarından yoksun bırakılması gerekse şiddetin kucağına itilmesi tehlikesinin önüne geçilmelidir."