Antalya'daki "Boğaçay Projesi"

Antalya'daki "Boğaçay Projesi"
Antalya'daki "Boğaçay Projesi"
- Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ve Türkiye'nin "İkinci çılgın projesi" olarak isimlendirilen Boğaçay'a ilişkin ilk rapor tamamlandı - Proje kapsamında öncelikle havza ve yakın çevresindeki altyapı çalışmaları ile mühendislik çözümleri gerçekleştirilecek, deniz ile nehir suyunun karışmasını engelleyen kapaklı set yapılacak

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından planlanan ve " Türkiye 'nin ikinci çılgın projesi" olarak isimlendirilen Boğaçay'da birinci etap çalışmaları sona erdi. 

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Boğaçay çalışmalarına, Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü kontrolünde, alanında dünyaca üne sahip su mühendislik firmaları ve akademisyenler danışmanlık yaptı.

Çalışmalar sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Büyükşehir Planlama Danışmanı Feridun Uyar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici, ANTEPE Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Yantaç, ASAT Genel Müdürü Faruk Karaçay ve proje yöneticilerin katıldığı toplantıda, proje tüm yönleriyle masaya yatırıldı.

Toplantıda, Boğaçay Nehri'nin beslenme havzası sınırları içerisinde kalan 927 kilometrekarelik alanın tamamı ele alınarak havza bütünü içerisindeki her türlü afet ve altyapı riskine çözüm önerileri getirildi. Havza içerisinde meydana gelmesi muhtemel, "Taşkın koruma, yer altı suyu tuzlanma riski, sedimantasyon (katı madde taşınımı ve birikimi)" sorunları detaylı olarak incelendi.

Afet modelleme yazılımları kullanılarak, taşkından korunma, yer altı suyunda tuzluluk meydana gelmesi ve sedimantasyon senaryolarına ilişkin hazırlanan modeller incelendi, sonuçları değerlendirildi. Toplantıda ayrıca birinci etap çalışmalarda proje kapsamında yapılması öngörülen üstyapıların etkilenebileceği tüm sorunlar ve bunların mühendislik çözümleri görüşüldü. 

Toplantıda yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde projenin yapılması için öncelikle Boğaçay havzası ve yakın çevresindeki altyapı çalışmaları ile mühendislik çözümlerinin gerçekleştirilmesine karar verildi. Böylelikle havzadaki afet riskleri de tamamen çözülmüş olacak.

- "Ekolojik denge desteklenecek"

Toplantıda alınan diğer kararlara göre, havza içerisinde Boğaçay nehri ve nehir yatağına bağlı kollar üzerinde taşkın ve sedimentin kontrolü için biriktirme, geciktirme yapıları inşa edilecek. Havzadaki sulak alanların sürdürülebilirliğinin sağlanacağı yeni sulak alanlar teşkil edilerek ekolojik denge desteklenecek. Proje kapsamında kentsel yaşam kalitesini ve turizm alternatiflerini artıracak kamu yatırımlarında kullanılmak üzere yeni kaynaklar elde edilecek.

Boğaçayı Taşkın Önleme ve 1. Etap Üst Yapı Avan projelerinin nihai sunumu, en geç eylül içinde tamamlanarak Antalya'da meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve kent dinamiklerinin görüşüne sunulacak. Bu toplantılar neticesinde her türlü görüş, öneri, eleştiri ve değerlendirme dikkate alınarak, taşkın önlemeye yönelik nihai proje DSİ yetkililerinin onayına sunulacak.

DSİ Genel Müdürlüğünün projeyi onaylamasıyla denizden yaklaşık 2 kilometre karaya doğru olan birinci etap çalışmalarının inşaatına 2016 yılı içerisinde başlanması planlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Boğaçay Projesi'nin birinci etabını görev süresi içinde tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.