Büyükşehir Belediyesinden Akıllı Kart açıklaması:

Büyükşehir Belediyesinden Akıllı Kart açıklaması:
Büyükşehir Belediyesinden Akıllı Kart açıklaması:
- "Karşılıklı anlaşma sağlanamayacağından tahkime gidildi ve halen bu aşamada tahkim devam etmektedir. Kısaca iş tasfiye aşamasındadır" - "Vatandaşın ve taşımacı esnafının bu işletmecilerle muhatap olmasının zorluklarını bir daha yaşamamak ve halkın parasının toplandığı hesapları doğrudan bu işletmecilere bırakmamak için yeni bir sistemin bizzat belediyemiz tarafından kurulmasına karar verilmiştir"

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesinden Akıllı Kart sistemiyle ilgili yapılan açıklamada, "Karşılıklı anlaşma sağlanamayacağından tahkime gidildi ve halen bu aşamada tahkim devam etmektedir. Kısaca iş tasfiye aşamasındadır" denildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde akıllı kart uygulamaları ile ortaya çıkan şikayetler konusunda açıklama yapma zorluluğu doğduğu belirtildi. 

Halk Kart sisteminin, başladığı günden bu yana vatandaşlar ve özellikle şoför esnafının şikayetlerine konu olduğu vurgulanan açıklamada, göreve gelir gelmez sistemin incelemeye alındığı ifade edildi.

İncelemeler sonunda, sistemin teknik olarak istenen düzeyde olmadığı, ihale dokümanında yer alan bazı hususların da eksik uygulandığının anlaşıldığına değinilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Ancak daha önemlisi, ihalenin 2011'de İdare Mahkemesi tarafından İhale Kanunu'na aykırılık nedeniyle iptaline karar verildiği. Bu kararın ifası amacıyla da yazışmalar yapıldığı ve yükleniciye ait ihale kesin teminat mektubunun ise iade edilmiş olduğu ortaya çıktı. Bu durumda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve sözleşmenin emredici maddeleri uyarınca derhal işin tasfiye edilmesi gerek ve şart olduğu halde, o günkü yönetim tarafından bu tasfiyenin yapılmadığı, yüklenici şirketin tamamen yetkisiz ve hukuka aykırı olarak işine devam etmiş olduğu tespit edildi."

Açıklamada, kararın üzerinden 2 yıl geçtikten sonra üst yargıda işin esas bakımından incelemeye geçilmeden kararı usulden bozmasıyla teminatın yeniden alınarak işin yürütülmesinin hukuken mümkün olmadığının belirlendiği ifade edildi. İşin tasfiyesine geçildiğinin belirtildiği açıklamada, "Karşılıklı anlaşma sağlanamayacağından tahkime gidildi ve halen bu aşamada tahkim devam etmektedir. Kısaca iş tasfiye aşamasındadır" denildi.

- "Muhatap Ulaşım AŞ olacak"

Sistemin kurulduğu günden bu yana yoğun şikayetler aldığı ve durumun zaman zaman basına da yansıdığı hatırlatılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Belediyemize çok sayıda şikayet başvurusu yapılmıştır. Bu nedenle eskiden olduğu gibi işin bir başka şirkete ihale edilerek, vatandaşın ve taşımacı esnafının bu işletmecilerle muhatap olmasının zorluklarını bir daha yaşamamak ve halkın parasının toplandığı hesapları doğrudan bu işletmecilere bırakmamak için yeni bir sistemin bizzat belediyemiz tarafından kurulmasına karar verilmiştir. Bu sistem, halen kırmızı otobüsleri, hafif raylı sistemi ve deniz otobüslerini işleten, belediyemizin şirketi olan Antalya Ulaşım AŞ tarafından kurulacaktır. Böylece sistemin sahibi, vatandaşın ve taşımacı esnafının muhatabı Ulaşım AŞ olacaktır. En önemlisi halkın ve taşımacının parası devlet güvencesinde olacaktır."

- "İşletmeci firma tekrar uyarılmıştır"

Tahkim Mahkemesine gidilirken yükleniciye, "Yeni bir sistem kuruluncaya kadar vatandaşların ve taşımacı esnafının mağdur olmaması için sistemi kesintisiz ve aksaksız devam ettirmesi" için yazının yazıldığı kaydedilen açıklamada, "Bu aşamada her türlü uyarıya rağmen sistemde büyük aksamalar olduğu, arızalı validatörlerin onarım ve bakımlarının yapılmadığı, birçok kart dolum noktasının kapatıldığı gibi şikayetler alınmış ve her seferinde işletmeci firma tekrar uyarılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Aksaklıklara ilişkin şikayetler artınca, kurulacak yeni sistemle ilgili hususları belirleyen bir kararın alındığı bildirilen açıklamada, Ulaşım AŞ tarafından yeni bir sistemin ivedilikle kurulmasını talep eden yazının şirkete gönderildiği belirtildi.

Antalya Ulaşım AŞ'nin yeni bir sistem kurmak için çalışmalara en hızlı şekilde devam ettiği bildirilen açıklama, şöyle devam edildi:

"Bir yandan yasal prosedürler tamamlanmakta bir yandan ise yeni sistemin teknik ayrıntıları üzerinde çalışılmaktadır. Bu hazırlıklarda en öncelikli olarak vatandaşlarımızın ve taşımacı esnafımızın hiçbir şekilde mağdur olmamalarına dikkat edilmektedir. Hem teknolojik açıdan en gelişmiş hem de kullanım kolaylığı ve güvenliği en üst seviyede bir sistem çok kısa sürede hayata geçirilecektir. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere şikayetler gün geçtikçe artmaktadır. Ancak bu konuda belediyemizin hiçbir kusur veya sorumluluğu söz konusu değildir. Bir önceki dönemde yapılan ihale dokümanındaki hatalar nedeniyle tüm yetki ve sorumluluk işletmeci firmaya bırakılmış, üstelik para toplama hesabı da bu firma tarafından kendi adına açılmıştır. Gelen şikayetler nedeniyle firmaya birçok yazılar yazılmış ve uyarılar yapılmıştır. Bu şikayetlerin muhatabı ve sorumlusu doğrudan işletmeci şirkettir. Tüm bu yaşananlar, zaten teknik ve hukuki açıdan çok eksikleri olan bu sistemin tasfiye edilmesine ilişkin alınan kararın ne kadar isabetli olduğunu ve kamu menfaatinin de bu yönde olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır."