G20 Liderler Zirvesi'ne doğru

G20 Liderler Zirvesi'ne doğru
G20 Liderler Zirvesi'ne doğru
- G20 2015 dönem başkanlığında T20 çalışmalarını yürüten TEPAV, görevi, Çin Sosyal Bilimler Akademisi, Şangay Uluslararası İlişkiler Enstitüsü ve Renmin Üniversitesi delegasyonuna teslim etti - TOBB ve B20 Başkanı Hisarcıklıoğlu: - "Özellikle de gelişmekte olan ülkeler, teknolojilerini geliştirmeye devam etmeli. Zira ancak bu sayede gelecekte rekabet güçlerini koruyabilir ve sağlık, çevre, sosyoekonomik gibi alanlardaki meselelerin üstesinden gelebilirler" - "G20, küresel büyüme için gerekli olan internet ve dijital ticaret üzerine de odaklanmalı. KOBİ'ler muhakkak dijital ekonomiye daha iyi bir şekilde entegre edilmeli"

ANTALYA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve B20 Dönem Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, gelişmekte olan ülkeler için teknolojinin önemine dikkati çekerek, "Zira ancak bu sayede gelecekte rekabet güçlerini koruyabilir ve sağlık, çevre, sosyoekonomik gibi alanlardaki meselelerin üstesinden gelebilirler. Aksi takdirde geriye düşme riski ile karşı karşıya kalırlar" dedi.

Türkiye'nin G20 dönem başkanlığında Düşünce 20 (T20) çalışmalarını yürüten Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırmaları Vakfının (TEPAV) Başkanı Güven Sak, görevi, Çin Sosyal Bilimler Akademisi, Şangay Uluslararası İlişkiler Enstitüsü ve Renmin Üniversitesi delegasyonuna devretti.

G20 toplantılarının yapıldığı Belek Turizm Bölgesi'nde bulunan Xanadu Otel konferans salonunda düzenlenen devir törenine katılan TOBB ve B20 Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, G20'de yıl boyunca en çok öne çıkan konulardan birinin de sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir kalkınmada teknolojinin rolü konusu olduğunu söyledi.

Son 10 yılda teknoloji alanında dünyada baş döndüren gelişmeler yaşandığını ifade eden Hisarcıklıoğlu özellikle bioteknoloji, nanoteknoloji ve bilişim alanlarının öne çıktığını kaydetti. Bu 3 alanda kaydedilen ilerlemenin dünya ekonomisini yeniden şekillendirdiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, "Bu alanlardaki gelişmeler aynı zamanda çalışanların ve kurumların daha etkin ve üretken olmasını da sağlıyor. Bu teknolojik gelişmeler 21'inci asırda karşımıza çıkan zorlukları aşabilmemiz için son derece kritik öneme sahip" dedi.

- Gelişmekte olan ülkeler için teknoloji

Özellikle sağlık, tarım ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi etki alanları geniş konularda teknolojik gelişmelerin etkisinin daha çok görüleceğini belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Şirketler kesimindeyse, üretim süreçleri ve küresel değer zincirleri, bu gelişmelerin etkisiyle dönüşecek. G20 üyesi olsun olmasın, tüm ülkelerin geleceği, inovasyon yoluyla bu süreçlere adapte olmalarına ve bunları yönetmelerine bağlı. Teknolojideki dönüşüm, güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için G20'nin hedefleri arasında olmaya devam edecek. Kalkınmadan istihdama, büyümeden ticarete kadar G20 gündemindeki tüm konular üzerinde etkisi olacak. Özellikle de gelişmekte olan ülkeler, teknolojilerini geliştirmeye devam etmeli. Zira ancak bu sayede gelecekte rekabet güçlerini koruyabilir ve sağlık, çevre, sosyoekonomik gibi alanlardaki meselelerin üstesinden gelebilirler. Aksi takdirde geriye düşme riski ile karşı karşıya kalırlar. Bu nedenle T20 Türkiye, 2015'te teknolojik dönüşümü ve inovasyonu ana çalışma konusu olarak benimsedi. G20'nin bu konularda önderlik yapmasını istedik. G20 mekanizması, bu konularda ülkelerin karşılaşacağı sıkıntıların aşılmasında, gerekli politika adımlarını tasarımında öncü olmalı. Tarafları bir araya getirmeli, birlikte çalışmalarını sağlamalı."

G20'nin, gelişmekte olan ülkelerin teknolojiye erişimi, inovasyon kapasitelerinin artırılması ve bu şekilde sürdürülebilir kalkınma yolunda ilerlemeleri için en uygun küresel mekanizma olabileceğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, gıda güvenliği, iklim değişikliği ve sağlık konularında G20'nin sahip olduğu kapasitenin kullanılması gerektiğini vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, "Bunları başarmak için G20, dünya çağında bilim, teknoloji, inovasyon ağını kurmalı ve bu konulardaki standartları küresel bazda uyumlaştırmalı. Kamu-özel sektör ortaklığı ile çalışacak modeller tasarlamalı" diye konuştu.

- Yeşil İklim Fonu önerisi

G20'nin, çevresel konular ve düşük karbon salınımı alanlarında Ar-Ge faaliyetlerine finansman sağlayacak küresel fonları da özendirmesi ve teşvik etmesi gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, özellikle gelişmekte olan piyasalar ve ülkelerin, kurulacak "Yeşil İklim Fonu (Green Climate Fund)" ile desteklenmesi gerektiğini bildirdi.

Bunlara ek olarak G20'nin, küresel büyüme için gerekli olan internet ve dijital ticaret üzerinde de odaklanması gerektiğini kaydeden Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ'lerin mutlaka dijital ekonomiye daha bir şekilde entegre edilmesi gerektiğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, e-ticaretin kullanım alanının genişletilmesi, G20'nin internet yönetişimi konusunda liderlik üstlenmesi, dijital kurallar ve düzenlemeler konusunda da küresel çapta işbirliğine gitmesi gerektiğini ifade etti.

G20 kapsamında çalışan T20 Türkiye'nin, tüm bu konularda ilk adımları attığını belirten Hisarcıklıoğlu, inovasyon konusunun 2015'te Türkiye'nin dönem başkanlığında G20'nin gündeminde resmi olarak yer almasını sağladıklarını sözlerine ekledi.