"İklim Değişikliği Paneli"

"İklim Değişikliği Paneli"
"İklim Değişikliği Paneli"
- Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atabay: - "Eğer küresel iklim değişikliği konusunda kararlar alıp eylem planlaması hazırlıyorsak, bütün şehirlerin de o eylem planı kararlarına uyması gerekir"

ANTALYA (AA) - Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semra Atabay, "Eğer küresel iklim değişikliği konusunda kararlar alıp eylem planlaması hazırlıyorsak, bütün şehirlerin de o eylem planı kararlarına uyması gerekir" dedi.

Atabay, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı tarafından Yavuz Tekelioğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen "İklim Değişikliği Paneli"nde, İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı maddelerinin Türkiye 'nin hem doğal kaynakların kullanımı hem de şehirlerin sürdürülebilir korunması için önemli çalışma olduğunu söyledi.

Türkiye'de fosil yakıtların kullanımının arttığını belirten Atabay, günden güne küresel iklim değişikliğinin zararlı olgularına hızla yaklaşıldığını öne sürdü.

İstanbul 'un 1/100000 çevre düzeni planının güzel bir ekolojik çalışma olduğunu ifade eden Atabay, planda doğal kaynakların her boyutuyla incelendiğini dile getirdi. İstanbul'un kuzey kısımlarının orman ve su havzalarıyla kaplı olduğunu anlatan Atabay, şöyle konuştu:

"İstanbul yedi tepe üzerine kurulmuştur ve pek çok vadisi vardır. Vadiler, şehir ekolojisi açısından önemli eşiklerdir. Siz bu eşiklere 30-40 katlı binalar yaparsanız, yeni bir topoğrafya meydana getirmiş olursunuz. Bu topoğrafya da doğal değil, yapay olur. Ayrıca bu ısı yansımasını tetikler." 

Küresel iklim değişikliği konusunda birçok eylem planı ortaya koyulduğunu ancak şehirlerin başka türlü geliştiğinin altını çizen Atabay, yapılan planlara ve alınan önlemlere uyulmadığını savundu. 

Gelişmiş ülkelere bakıldığında doğayı korumaya yönelik planların yapıldığını dile getiren Atabay, şunları kaydetti:

"İstanbul'un çevre düzeni planında olmayan Kanal İstanbul, 3. Boğaz Köprüsü ve 3. Havalimanı, bütün su havzalarını ve ormanları ortadan kaldırıyor. Böylece ekolojik kent planlaması gerçekleşemiyor. Eğer küresel iklim değişikliği konusunda kararlar alıp eylem planlaması hazırlıyorsak, bütün şehirlerin de o eylem planı kararlarına uyması gerekir. Bunu küresel iklim değişikliğinin olumsuzluklarından zarar görmemek için yapmalıyız."

Akdeniz Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Erol Esen de iklim değişikliğinin etkilerinin sadece bir bölgeyi veya bir ülkeyi vurmadığını, bütün dünyanın bundan etkilendiğini dile getirdi. Esen, iklim değişikliğiyle ilgili bu tür çalışmaları fakültelerinde yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Akdeniz Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülser Öztunalı Kayır ise iklim değişikliği konusunda "kitlesel ve küresel ölümcüllüğe" doğru gidildiğini iddia etti.  

Konuşmaların ardından fakülte salonunda iklim değişikliğiyle ilgili afişlerden oluşan sergi açıldı.