T-20 Turizm Bakanları Toplantısı

T-20 Turizm Bakanları Toplantısı
T-20 Turizm Bakanları Toplantısı
- Kültür ve Turizm Bakanı Topçu: - "Turizm sektörü, doğrudan ya da dolaylı olarak 185 çeşit ekonomik aktiviteye katkıda bulunan bir sektördür. Bugün her 11 istihdamdan biri turizmle bağlantılıdır" - "Turizm, ekonomik kalkınmanın yanı sıra, kültürler arası diyalog, tarih ve kültürel mirasın korunması, çevre duyarlılığı, teknolojik gelişme gibi pek çok alanın gelişmesine ve sürdürülebilirliğine katkı sağlayan bir sektör olarak, tüm ülkelerin hassasiyetle değerlendirmesi gereken büyük bir fırsat niteliğindedir" - BM Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Rifai: - "Turizm kıtalar arasında gerçekleştirilen, alıcı ve vericileri etkileyen bir sistem"

ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Yalçın Topçu, turizm sektörünün, doğrudan ya da dolaylı olarak 185 çeşit ekonomik aktiviteye katkıda bulunduğunu belirterek, " Bugün her 11 istihdamdan biri turizmle bağlantılıdır" dedi.

Bakan Topçu, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Taleb Rifai ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Müdür Yardımcısı Greg Vines ile Antalya'daki Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde bu yıl 6'ncısı düzenlenen "T-20 Turizm Bakanları Toplantısı"nın ardından, ortak basın açıklaması yaptı.

Topçu, burada yaptığı konuşmada, toplantının dünya barışına, huzuruna ve refahına büyük katkılarda bulunacağını söyledi.

Türkiye 'nin G-20 dönem başkanlığı çerçevesinde, T-20 Turizm Bakanları Toplantısı'nı başarıyla tamamladıklarını ifade eden Topçu, bu organizasyonun oluşumuna öncülük eden Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'ne, sunumlarıyla destek veren ILO'ya ve katkıda bulunan bütün G-20 temsilcileri ile katılımcılara teşekkür etti.

Topçu, "Toplantının, uluslararası seyahatin kolaylaştırılması, turizm alanında istihdam hacminin genişletilmesi ve yeni istihdam alanları yaratılması, ülke sınırları içinde ve ülkeler arası platformlarda rekabetin dengelenmesi gibi hususlarda politikalar oluşturarak, turizmin küresel, ekonomik ve sosyal kalkınmadaki rolünün maksimum düzeye erişmesine vesile olacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.

- Turizm gelirleri gayri safi milli hasılanın yüzde 4,2'sini oluşturuyor

Turizm alanında gerçekleştirdikleri bu buluşmanın önemine dikkati çeken Topçu, ülkeler arasında gerçekleştirilecek ortak eylemlerle G-20'nin öngördüğü çabaların kapsamını genişleteceğini ve daha sağlam büyümeyi güvence altına alacağını ve buna yönelik önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Topçu, şunları kaydetti:

"Turizm sektörü, doğrudan ya da dolaylı olarak 185 çeşit ekonomik aktiviteye katkıda bulunan bir sektördür. Bugün her 11 istihdamdan biri turizmle bağlantılıdır. Turizm 2014 yılında, ülkelerin gayrisafi yurt içi hasılalarının yüzde 3,1'ini oluştururken, bu rakamın 2015'te yüzde 3,7'ye ulaşması beklenmektedir. Ülkemizde ise 2014 yılında turizm gelirleri gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 4,2'sini oluşturmuş durumdadır. Bu rakamlar, turizm sektörünün ulusal ekonomilere yaptığı katkının önemini vurgulamaktadır."

Topçu, ekonomik kalkınmaya, refah ve istihdam artışına olan katkılarıyla turizmin, toplantının ana müzakere konusunu teşkil eden KOBİ'ler ve istihdam yaratmayı teşvik eden politikalar kapsamında ele alınmasının oldukça önemli bir adım olduğunu belirti.

"Turizm, ekonomik kalkınmanın yanı sıra, kültürler arası diyalog, tarih ve kültürel mirasın korunması, çevre duyarlılığı, teknolojik gelişme gibi pek çok alanın gelişmesine ve sürdürülebilirliğine katkı sağlayan bir sektör olarak, tüm ülkelerin hassasiyetle değerlendirmesi gereken büyük bir fırsat niteliğindedir" diye konuşan Topçu, ana hedefin insanlığın ortak çıkarına dönük yeni stratejiler geliştirmek ve bunları uygulamak olması gerektiğini söyledi.

- "Turizm istihdamında var olan araştırmaların artırılmasını diliyoruz"

Topçu, başlıca hedeflerinin turizmde yeni hizmet ve fırsatlar yaratmak, uluslararası karar verme mekanizmalarında güçlü bir temsil sağlamak, doğal ve kültürel mirasın korunmasını teşvik etmek, tarihi, kültürel ve yerel özelliklerin benzerlikleriyle farklılıklarından yola çıkarak insanın yaşam standardını yükseltmek olduğunu ifade etti.

T-20 Turizm Bakanları olarak, toplantı çerçevesinde ele alınan gündem maddelerinin sonucunda onayladıkları bildirinin, KOBİ'lere istihdam yaratma konusunda ufuk açıcı bir vizyon sunmasını temenni eden Topçu, şöyle konuştu:

"Bu bağlamda, gerçekleştirmiş olduğumuz T-20 Turizm Bakanları Toplantısı sonucunda imzalanmış bulunan bildirgede mutabakata varılan hususlara büyük bir önem atfediyoruz. Bu doğrultuda bahse konu bildirgenin 30. maddesinde yer alan turizmde, girişimcilikte, cinsiyet eşitliğinde ve genç istihdamında kalıcı kaliteli alanları yaratan beceriler, ihtiyaçlar ve yeterli ulusal ve uluslararası politikalar belirlemek amacıyla turizm istihdamında var olan araştırmaların artırılmasını diliyoruz. 31. maddede yer alan piyasa gereksinimleri ve eğitim ihtiyaçları bağlamında köprü kurmak için özel sektör, kamu sektörü ve eğitim öğretim kurumları arasında güçlü bir koordinasyonun sağlanması gerektiğine inanıyorum."

- "Turizm son derece dinamik, esnek bir sektör"

BM Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Taleb Rifai de kadınlar ve gençler arasında önemli olan turizmi ele aldıklarını belirterek, turizmin son derece dinamik, esnek bir sektör olduğunu söyledi.

Turizmin bütün sektörlerde istidam yarattığını anlatan Rifai, turizmin yarattığı değer zincirleri açısından önemli olduğunu belirtti.

Rifai, girişimciliğin teşvik edilmesinin önemini vurgulayarak, eğitimin güçlendirilmesi, daha güçlü bağların kamu özel sektör arasında kurulması gerektiğini ifade etti.

Kamu sektöründe eğitim ve eğitim kurumlarına daha fazla önem verilmesi gerektiğinin altını çizen Rifai, G-20 ülkeleri arasında güçlü bağların olması gerektiğini söyledi.

Rifai, "Turizm kıtalar arasında gerçekleştirilen, alıcı ve vericileri etkileyen bir sistem" ifadesini kullandı.

- "Algılanma ve algı önemli"

ILO Genel Müdür Yardımcısı Vines ise turizmin istihdama sadece doğrudan değil, dolaylı olarak da katkı sağladığını, tarım, enerji, ulaştırma başta olmak üzere farklı alanlarda yaygınlaşması gerektiğini söyledi.

Toplantıda algılanma ve algının öneminin konuşulduğuna değinen Vines, turizmin cazip, kariyer için de önemli bir sektör olduğunu belirtti.