TMMOB Yasası'nda öngörülen değişiklik

TMMOB Yasası'nda öngörülen değişiklik
TMMOB Yasası'nda öngörülen değişiklik
- EMO Antalya Şube Başkanı Metin: - "Kalkınmacı, eşitlikçi, özgürlükçü, bilimden ve halktan yana mücadeleyi büyütmek için Türkiye'nin dört bir yanından bugün başlattığımız yürüyüşle yola çıkacağız"

ANTALYA (AA) - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Antalya Şube Başkanı İlhan Metin, TMMOB Yasası'nda değişiklik öngören torba yasa tasarısını protesto etmek için bugün Türkiye 'nin dört bir tarafından Ankara 'ya doğru yürüyüşe çıkacaklarını bildirdi.

EMO Antalya Şubesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan İlhan Metin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve TMMOB Yasası'ndaki değişiklikleri de içeren torba yasa taslağı ile TMMOB'nin işlevsiz hale getirilmeye çalışıldığını savundu.

İmar, yapı, kıyı denetim, maden ve meslek odalarına yönelik düzenlemeler de içeren taslak ile TMMOB ve bağlı odaların yok edilmek istendiğini iddia eden Metin, "Kalkınmacı, eşitlikçi, özgürlükçü, bilimden ve halktan yana mücadeleyi büyütmek için Türkiye'nin dört bir yanından bugün başlattığımız yürüyüşle yola çıkacağız" dedi.

Türkiye'nin dört bir tarafından hareket ederek 14 Şubat 2015 tarihinde Ankara'da TMMOB'un Olağanüstü Genel Kurulu'nda toplanacaklarını kaydeden Metin, mesleklerinin niteliksizleştirilmesine ve haklarının ellerinden alınmasına izin vermeyeceklerini sözlerine ekledi.