"Yeni Türkiye Buluşmaları Paneli"

"Yeni Türkiye Buluşmaları Paneli"
"Yeni Türkiye Buluşmaları Paneli"
- Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alkan: - "1982 Anayasası hazırlanırken, Fransa Anayasası'na göre hazırlandı ve bizim anayasamız parlamenter değil melez bir anayasadır"

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Yeni Türkiye Buluşmaları Paneli"nde yarı başkanlık yönetim sistemi tartışıldı. 

Antalya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü Siyaset Bilimci Dr. Murat Yılmaz yaptı. Panele konuşmacı olarak, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Alkan ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Araştırma Görevlisi Cüneyt Özşahin katıldı.

Araştırma Görevlisi Özşahin, yaptığı konuşmada, yarı başkanlık sisteminin başkanlık sistemiyle parlamenter sistemin karışımı olduğunu ifade etti. Yürütme gücünün, halk tarafından seçilen devlet başkanı ile meclis güvenine dayanan hükümet başkanı arasında paylaştırıldığını anlatan Özşahin, şöyle konuştu:

" ABD tarafından başkanlık sistemi uygulanıyor ve orada yasama ile yürütme kesin çizgilerle ayrıldığını görüyoruz. Diğer tarafta parlamenter sistemin en iyi örneği İngiltere 'de mevcuttur. Bunun her ikisinin arasında kalan ise yarı başkanlık sistemi modeli ise Fransa'da teşkil etmektedir."

Panelde konuşan Prof. Dr. Haluk Alkan, bir siyasal sistemin iyi işleyip işlemeyeceğini tartışabilmek için kurumsal özellikleri yanında sosyokültürel, sosyopolitik, jeostratejik konumlarının da göz önünde bulundurulması gerektiğini bildirdi.

Bir siyasal sistemde değişiklikler yapıldığında geriye dönüşlerin mümkün olmadığını vurgulayan Alkan, şunları söyledi:

"2007 yılında cumhurbaşkanının Meclis tarafından değil de halk tarafından seçilmesine karar verildi. 2006-2007 yılları arasında cumhurbaşkanlığı seçimlerinde vesayetçi güçlerin halkın iradesine konulmuş ipoteğin yanında bir siyasal sistem değişikliği de yapıldı. Çünkü 1982 Anayasası hazırlanırken, Fransa Anayasası'na göre hazırlandı ve bizim anayasamız parlamenter değil melez bir anayasadır."