2. Balıkesir Kent Sempozyumu

2. Balıkesir Kent Sempozyumu
2. Balıkesir Kent Sempozyumu
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, Akademik Odalar Birliğince "Ani Gelişen Kentlerin Sorunları" konulu 2. Balıkesir Kent Sempozyumu yapıldı.Santral...

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, Akademik Odalar Birliğince "Ani Gelişen Kentlerin Sorunları" konulu 2. Balıkesir Kent Sempozyumu yapıldı.

Santral Kültür Merkezi'nde Balıkesir Mimarlar Odası Başkanı Ali Özerk'in moderatörlüğünü yaptığı sempozyuma, Prof. Dr. Celal Apti Güzel ve Doç. Dr. Gaye Birol Özerk konuşmacı olarak katıldı.

Özerk, dünyada ve Türkiye'de kent ve çevre sorunlarının kökeni, hızlı ve çarpık sanayileşmeye, sürekli kar olgusuna, teknolojinin insan ve doğa yararına kullanılmamasına dayandığını söyledi.

Plansız yapılaşmanın nedenlerine değinen Özerk, "Bugün kentlerin en önemli sorunlarını oluşturan yoksulluk, göç, barınma sorunu, altyapı yetersizlikleri ve çevre kirliliği, merkezinde insan yaşamının ve ihtiyaçlarının değil, sermayenin ihtiyaçlarının bulunduğu bir sistemin ürünüdür. Kırdan kente göç ucuz emek ve iş gücü hep sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda teşvik edilmiş ve bugün ülkemizde kentsel yaşam çevresi plansız yapılaşma, kaçak konutlar ve gecekondulu nüfus olarak şekillenmiştir" diye konuştu.

Güzel ise Türkiye'de kentleşme sorunun ardında yatan en temel nedenin kentleşme ile sanayileşmenin bir arada yürümemesi olduğunu kaydetti.

Ulusal kaynakların bilinçli bir biçimde dağıtılmasıyla kentsel sorunların çözülebileceğini savunun Güzel, şöyle konuştu:

"İşsizlik düşük ücretle çalışma sorununa dair ücret politikalarında gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Tüketici olmak yerine üretici olmaya çalışmalı, eğitime gerekli önem verilmeli böylece bilgi toplumuna geçilmelidir. Kaynakların dağıtılması noktasında gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Gecekondulaşmayı önlemenin yolu yıkmakla ya da nüfusu bir yerden bir yere taşımakla çözülmez. Sorunun toplumsal, ekonomik köklerine inmek gerekir. Kent sorunlarının çözümü için tutarlı kentleşme politikasının saptanması ve ulusal kaynakların bilinçli bir biçimde dağıtılması esastır. Kentleşme ve imar sorunlarının asıl çözümleri geri kalmış ülkelerin gelişmiş ülke seviyesine ulaştırma amacı taşıyan bölge planlarıyla mümkün olacaktır."