"Velilerin ödevlerle ilgilenmesi, çocukların başarısı için belirleyici olmaktadır"

"Velilerin ödevlerle ilgilenmesi, çocukların başarısı için belirleyici olmaktadır"
"Velilerin ödevlerle ilgilenmesi, çocukların başarısı için belirleyici olmaktadır"
- Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güneş: - "Araştırmalar, çocukların ev ödevlerine en çok annelerin yardım ettiğini göstermektedir" - "Kendisine sadece annenin yardım ettiğini gören çocuk, model aldığı babası için ödevin önem taşımadığını düşünebilir ve ödev yapmaktan kaçınabilir"

BARTIN (AA) - SELİM BOSTANCI - Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Firdevs Güneş, araştırmaların çocukların ev ödevlerine en çok annelerin yardım ettiğini gösterdiğini belirterek, "Kendisine sadece annenin yardım ettiğini gören çocuk , model aldığı babası için ödevin önem taşımadığını düşünebilir ve ödev yapmaktan kaçınabilir" dedi.

Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ödevin eğitimciler arasında sürekli tartışılan ancak bir türlü vazgeçilemeyen eğitim etkinliği oluğunu, araştırmaların önemli bölümünde ödevlerin yararlı olduğu, bir kısmında ise çeşitli haksızlıklara ve sorunlara neden olduğunun öne sürüldüğünü söyledi.

Bu nedenle bazı dönemlerde öğrencilere sürekli ödev verilmesine karşın bazı dönemlerde gereksiz görülerek yasaklandığını anlatan Güneş, son yıllarda eğitim alanındaki bilimsel gelişmeler, eğitim reformları, yeni yaklaşım ve programların ödevi yeniden ön plana çıkardığına dikkati çekti.

Güneş, şöyle konuştu:

"Günümüz araştırmalarında ödevlerin, öğrencinin dil ve zihinsel becerisine, okul başarısına ve yaşam boyu öğrenmesine katkısı açıkça dile getirilmektedir. Ödevlerin aile içi iletişim ve etkileşim sürecine olumlu etkileri vurgulanmaktadır. Ödevin öğrenci üzerindeki etkileri ile ilgili uluslararası karşılaştırmalı araştırmalarda Kore ve Japon öğrencilerin başarılarının, Batı ülkelerindeki öğrencilerden daha yüksek olması, ödev ile açıklanmıştır. Yine çeşitli araştırmalarda ödev yapan öğrencilerin üst düzeyde başarılı oldukları belirlenmiştir. Okulda geliştirilen bu becerilerinin sonraki yıllarda ve özellikle iş yaşamında sağlam ve kalıcı olduğu gözlenmiştir.

Bir başka incelemede ise 50 araştırmadan 43'ü, evde ödeve daha fazla zaman ayıran öğrencilerin okulda daha çok başarılı olduklarını göstermektedir."

- Ödevlerin öğrencilere katkıları

Güneş, ödevlerin öğrencilerde sorumluluk geliştirmenin önemli aracı olduğunu belirterek, ödev yaparken amaç belirleme, planlama, karar verme, mevcut kaynakları kullanma, bağımsız çalışma, kendine güvenme gibi becerilerin geliştiğini vurguladı.

"Bunun yanında iletişim kurma, kaynaklardan faydalanma, bilgiye ulaşma ve kullanma becerilerini de geliştirmektedir" diyen Güneş, şu bilgiyi verdi:

"Bu süreçte ödevi özenle yapma ve zamanında teslim etme alışkanlığı ile başarma duygusunu tatma da önemli olmaktadır. Ödevler öğrencilerin, bir işe başlama ve tamamlamayı, zamanı iyi kullanma ve yönetmeyi, bağımsız çalışmayı, çalışma ve başarısıyla gurur duymayı öğrenme gibi çeşitli becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamaktadır. Ödevlerin öğrenci, öğretmen ve aile arasında zorunlu bağ oluşturan bir araç olmakta, aileye okuldaki çalışmaları tanıma, çocuğun öğrenmesini yakından izleme ve destekleme fırsatı vermektedir."

- "Ev ödevlerine en çok anneler yardım ediyor"

Araştırmacıların öğrencilere verilen ödevleri incelediklerini aktaran Güneş, Farrow, Tymms ve Henderson'un yaptıkları araştırmada ilk ve ortaokul öğrencilerine verilen ödevlerin yüzde 40'ının fen bilimleri, yüzde 39'unun matematikten oluştuğunu, okuma ödevlerinin ise yüzde 19 olduğunu belirlediklerini söyledi.

Anne ve babaların okulun çabalarına destek vermek ve öğrenme sürecine eşlik etmek için çocuklarına daha fazla zaman ayırmak durumunda olduğuna işaret eden Güneş, şunları kaydetti:

 "Öğrencilere ev ödevi yapmada ailelerin yardımı ayda ortalama 15 saat olmaktadır. Bu süre ilk okulda 19, ortaokulda 14, lisede ise 6 saate düşmektedir. Yani ödev yapmaya yardım süresi eğitim düzeyi yükseldikçe düşmektedir. Araştırmalar, çocukların ev ödevlerine en çok annelerin yardım ettiğini göstermektedir. Annelerin çocukların ödevine yardımı ilk ve ortaokul düzeyinde yüzde 95,  lise düzeyinde ise yüzde 53 olmaktadır. Babaların yardımı ise ilk ve ortaokul düzeyinde yüzde 70, lise düzeyinde yüzde 38 olmaktadır. Annelerin ödevlere yardımı üst düzeydedir. Oysa ki kendisine sadece annenin yardım ettiğini gören çocuk, model aldığı babası için ödevin önem taşımadığını düşünebilir ve ödev yapmaktan kaçınabilir.

Bu nedenle, çocuğun ödevine anne ve baba olabildiğince eşit düzeyde ilgi göstermeli ve yardım etmelidir."

Güneş, "Ödevler, velilerin çocuklarına eşlik etmek için özel bir fırsattır" diyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu ödevlerle velilerin ilgilenmesi ve sorumluluk alması çocukların başarısı için belirleyici olmaktadır. Onun için çocuğunuzu ödeve karşı olumlu güdülemek için yanına oturunuz ve gerekli yardımı yapmak için onu dinleyiniz, okumasını izleyiniz,  yazılarına yardım ediniz, ödevi inceleyiniz. Çocuğunuzu ödevini kendisinin yapması için cesaretlendiriniz ancak öğrencinizin zor bir ödevi var ve bu ödevi yapmak için yardıma ihtiyacı varsa onun soruları anlamasına ve cevapları kendisinin bulmasına yardım ediniz.

Onun yerine cevapları vermekten kaçınınız çünkü bu durum çok kolay gelir ve öğrenmesine katkı getirmez. Eğer ödev çok zorsa yapması için zorlamayınız ve öğretmeniyle görüşünüz."