Bayburt-Gümüşhane-Rize Kırsal Kalkınma Projesi

Bayburt-Gümüşhane-Rize Kırsal Kalkınma Projesi
Bayburt-Gümüşhane-Rize Kırsal Kalkınma Projesi
- Bayburt Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Abdulkadir Karabulut: "Fizibilite çalışmalarının 2015 yılı içerisinde tamamlanmasıyla projenin saha uygulamaları ve kaynak kullanımı başlayacak"

BAYBURT (AA) - Bayburt Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Abdulkadir Karabulut, fizibilite çalışmalarının 2015 yılı içerisinde tamamlanmasıyla Bayburt-Gümüşhane-Rize Kırsal Kalkınma Projesi'nin saha uygulamaları ve kaynak kullanımının başlayacağını bildirdi.

Karabulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke genelinde işlenen tarım arazilerinin Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıt oranı yüzde 60'larda iken Bayburt ve Gümüşhane'de küçük ölçekli ve çok hisseli tarımsal işletme yapısı nedeniyle yüzde 30 seviyesinde kaldığını söyledi.

Kırsal gelişmişlik seviyesi ülke ortalamasının altında olan bölgelerde, birkaç ili kapsayacak şekilde dış kaynaklı kırsal kalkınma projeleri yürütüldüğünü belirten Karabulut, "Uygulandığı kırsal bölgelerdeki her türlü tarımsal üretim ve kırsal altyapı faaliyetlerine yüzde 90'a varan oranlarda hibe desteği sağlayan bu projelerden, ülkemizin değişik bölgelerinde şu ana kadar 8 proje uygulanmıştır. Projelerin ortalama bütçeleri 30 ile 80 milyon lira , proje süresi ise 3 ile 5 yıldır" dedi.

Karabulut, bu kapsamda Bayburt-Gümüşhane-Rize Kırsal Kalkınma Projesi'nin, bu yıl içerisinde saha uygulamaları ve kaynak kullanımına başlayacağını ifade ederek, şöyle devam etti:

"2013 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca proje ön değerlendirme raporu hazırlanarak Kalkınma Bakanlığına gönderildi, Kalkınma Bakanlığından uygulanması için onay alınmıştır. 2014 yılından itibaren uygulanmak üzere Kalkınma Bakanlığından gerekli onaylar alınan proje için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından fizibilite raporu hazırlık çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda aralarında bakanlığımız, İslam Kalkınma Bankası (IDP) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) yetkililerinin bulunduğu heyet, geçtiğimiz günlerde proje kapsamındaki illerde incelemelerde bulundu. Fizibilite çalışmalarının 2015 yılı içerisinde tamamlanmasıyla projenin saha uygulamaları ve kaynak kullanımı başlayacak. Diğer yandan dış kaynak kredisi için Hazine Müsteşarlığından onay alınarak İslam Kalkınma Bankası ile kredi görüşmeleri devam etmektedir."

Bayburt-Gümüşhane-Rize Kırsal Kalkınma Projesi'nin toplam bütçesinin 26 bin 291 dolar olarak öngörüldüğünü kaydeden Karabulut, "Projenin 19 bin doları dış kaynaklı, 7 bin 291 doları ise iç kaynaklı planlanmaktadır. Dış kaynak bütçesi için Hazine Müsteşarlığı tarafından İslam Kalkınma Bankası ile görüşmeler başlatıldı. 2015 yatırım ve bütçe programına alınacak. İlk uygulama 2016 yılında başlayacak. Bu tür projelerin uygulama süresi ortalama 5 yıl oluyor ancak proje sürecine göre 1-2 yıl uzatılabiliyor" ifadelerini kullandı.

Karabulut, projeyle organik tarımın geliştirilmesi, yem bitkisi üretiminin artırılması, nadas alanlarının azaltılması, süt hayvancılığının teşvik edilmesi, pazarlama altyapısının iyileştirilmesi ve tedarik zincirinde zayıf noktaların güçlendirilmesine yönelik çalışmaların yapılması, mera yönetiminin geliştirilerek verimliliklerinin artırılması, meyvecilik faaliyetlerinin artırılması, arıcılığın yaygınlaştırılması, çevre dostu tekniklerinin benimsetilerek tarımsal kirliliğin azaltılması, eko-turizm, yayla vedoğa turizmi için uygun alanlarda tarım ve kırsal kalkınmayla yakından ilgili ilk çalışmaların yapılması, kırsal altyapının iyileştirilmesi, kırsal alanda eğitim faaliyetleri ile özellikle kadınların toplumsal yerinin iyileştirilmesi ile kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi önerildiğini belirterek, projede belirlenen bu faaliyet konularında çiftçilere, tohum, fidan, makine-ekipman, ahır tadilatları gibi alımlarda yüzde 90 oranında hibe desteği sağlanmasının yanında kırsal alanda birinci  derece öncelikli içme suyu, kanalizasyon gibi altyapı sorunlarının çözümünün de proje faaliyetleri arasında yer alacağını bildirdi.