Bayburt Üniversitesi personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Bayburt Üniversitesi personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
Bayburt Üniversitesi personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
BAYBURT (AA) - Bayburt Üniversitesinde personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi veriliyor.Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi...

BAYBURT (AA) - Bayburt Üniversitesinde personele sağlığı ve güvenliği eğitimi veriliyor.

Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof .Dr. Gökhan Budak Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminere, akademik ve idari personel katılıyor.

Bayburt Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Öğretim Görevlisi Yaver Saka tarafından verilen eğitimlerde katılımcılara, genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları, iş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler, kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, yasal mevzuat ile ilgili bilgiler, işyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma, kişisel koruyucu alet kullanımı, ekranlı ekipmanlarla çalışma, uyarı işaretleri, kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler, temizlik ve düzen, yangın olayı ve yangından korunma, termal konfor şartları, ergonomi, elektrik , tehlikeleri, riskleri ve önlemleri gibi konular bilgi veriliyor.

Yarın sona erecek eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılara iş güvenliği sertifikası verilecek.