Genel seçime doğru

Genel seçime doğru
Genel seçime doğru
- AK Parti Bayburt milletvekili adayı Ağbal: "Seçimler biter bitmez özellikle yatırım ve iş ortamının iyileştirilmesi, özel sektörün üzerindeki bir takım kamusal yükümlülüklerin azaltılmasıyla ilgili acil bir paketi Meclis'e getirip çıkarmamız lazım"

BAYBURT (AA) - AK Parti Bayburt Milletvekili adayı ve eski Maliye Bakanlığı Müsteşarı Naci Ağbal, "Seçimler biter bitmez özellikle yatırım ve iş ortamının iyileştirilmesi, özel sektörün üzerindeki bir takım kamusal yükümlülüklerin azaltılmasıyla ilgili acil bir paketi Meclis'e getirip çıkarmamız lazım" dedi.

Ağbal, gazetecilere yaptığı açıklamada, diğer partilerden en önemli farklarının, AK Parti'nin çok detaylı şekilde plan ve programlarının olması olduğunu belirterek, "Her bir alanda 2015'te ne yapacağımızı biliyoruz, 2016'da ne yapacağımızı biliyoruz, 2018'de ne olacağını biliyoruz, 2023'de ne olacağını biliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönem için benim en somut söyleyeceğim şey, bu seçimler biter bitmez, özellikle yatırım ve iş ortamının iyileştirilmesi, özel sektörün üzerindeki bir takım kamusal yükümlülüklerin azaltılmasıyla ilgili acil bir paketi Meclis'te getirip çıkarmamız lazım" ifadesini kullandı.

Bununla ilgili hazırlıklarının olduğunu dile getiren Ağbal, şunları söyledi:

"Bununla ilgili başlıklarımız belli. Şu seçim süreci atlatıldıktan sonra o paketi Meclis'e getirip bu işin yasal altyapısını, kurumsal altyapısını kurmamız lazım. Bu çok açık ve bariz. Burada yapacağımız şey şu, global gelişmeler nedeniyle bütün gelişmekte olan ülkelerde büyüme oranları aşağı geldi. Bugün büyüme oranlarını yukarı götüren, gelişmekte olan ülke görmemiz mümkün değil. Türkiye de bu trendin içinde yürüyor. Dolayısıyla geçmiş birkaç yılda gördüğümüz, önceki yıllara kıyasen daha düşük gördüğümüz büyüme oranları tamamen global trendin bir parçası ama biz önümüzdeki dönemde bu global trendden ayrışabiliriz. Bunu da ancak bu yasal ve idari düzenlemeleri yapmak suretiyle hayata geçirebiliriz diye düşünüyorum."

Ağbal, Maliye Bakanlığının gelir vergisi kanun tasarısı olduğunu, bu tasarının Meclis'te beklediğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Aslında biz orada hem gelir vergisi hem de kurumlar vergisi kanununu da birleştiriyoruz ve değişiklikler yapıyoruz. Vergi usul kanunuyla ilgili çalışmamız var, o devam ediyor. O da bir noktaya gelecek. Bir de özellikle damga vergisi, harçlar var. Bununla ilgili de mutfakta bir çalışmamız var. Öncelikle gelir vergisi paketi ortada olduğu için şunu söyleyeyim. Gelir vergisinde biz biliyorsunuz önümüzdeki dönemde orta ve yüksek teknolojili ürünlerin hem üretimine hem ihracatına destek vereceğiz. Desteklerden önemli bir kalem aslında gelir ve kurumlar vergisi. Yatırım yapan işletmelere, bu anlamda üretim yapan işletmelere, bu alanda teknoloji transferi yapan, teknoloji işbirliği yapan işletmelere gelir ve kurumlar vergisinde ilave indirimler ve düzenlemeler getireceğiz ancak biz bunu orta ve yüksek teknolojide ürün segmentine bu yolla vergi kanalından destek olmayı planlıyoruz."

-Damga ve harç vergileri

Ağbal, yine önemli bir kalem olan damga ve harç vergileriyle ilgili çalışmaları da olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Buralarda işletmeciler zaman zaman bu vergilerin o işi yapmaktan kendilerini alıkoyduklarını söylüyorlardı. Biz bir süredir bunun üzerinde çalışıyoruz. Diyoruz ki damga vergisinde her ne kadar bir miktar vergi kaybımız olsa da bir noktada işletmeleri kayıt dışına iten veya o işi yapmaktan alıkoyan damga vergilerinin bir kısmından indirim ve istisna yoluyla vazgeçeceğiz. Bu yolla iki şeyi birden sağlayacağız, işletmeler de buna razı. Bir; kayıt dışı olan bu işlemler kayıt içine gelecek, iki; yapılmaktan kaçınılan iş ve işlemler yapılacak ve biz iki taraftan da kazanacağız. İşletmeler büyüyecek, yatırım yapacak, biz bu sefer vergiyi, damga vergisi, harç olarak almayacağız ama gelir ve kurumlar vergisi olarak alacağız, katma değer vergisi olarak alacağız, ÖTV olarak alacağız. Dolayısıyla vergiyle ilgili üç başlığımızla ilgili çalışmalarımız bir noktaya geldi. Palamento açılır açılmaz hazırlıklarımızı hükümet tarafından sunulacak paketin içerisinde değerlendireceğiz." 

Vergi usulüyle ilgili de çalışmaların yapıldığını kaydeden Ağbal, "Vergi Usul Kanunu biliyorsunuz bir taraftan işletmelerin kuruluşunu düzenlerken iki şeyi daha yapıyor. Vergi matrahı hesaplanırken gelir, gider değerler hesaplanırken, amortismanlar hesaplanırken belli kaideler var. Şu anda vergi usul kanununa bakıldığında teknolojiye hiç yatırım yapmayan bir işletmeyle, geleneksel üretim tarzıyla üreten bir işletmeyle teknolojiye yatırım yapan bir işletme arasında vergi usul kanunu değer yükümlülükleri bakımından hiçbir fark yok. Yani yenilikçiliği, girişimciliği, teknolojiye yatırımı özendirmiyor. Özellikle değerleme hükümlerinde, amortisman hükümlerinde bu anlamda yatırımcıyı teşvik edecek hükümler getireceğiz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde vergi kanalından bu üç şeyi yapacağız" diye konuştu.

-"Önümüzdeki dönemde KOSGEB üzerinden kredi ve hibe mekanizmaları yoluyla işletmeleri destekleyeceğiz"

Ağbal, yine ekonomide önemli başlık olan yatırım ortamının iyileştirilmesi alanında da çalışmaların yürütüldüğünü dile getirerek, "Orada da vergi kanunları dışında biliyorsunuz zaman zaman işletmeler Tük Standartları Enstitüsüne gidiyorlar, bir yeterlilik belgesi, kalite belgesi almak istiyorlar. Orada da çok ciddi yükümlülüklerle karşılaşıyorlar, ciddi paralar kendilerinden talep ediyorlar. Dolayısıyla biz yeni dönemde işletmeleri, Türk Standartları Enstitüsünde bu tür maliyetlerden kurtaracak düzenlemeler yapacağız. Dolayısıyla biz önümüzdeki dönemde KOSGEB üzerinden kredi ve hibe mekanizmaları yoluyla işletmeleri destekleyeceğiz.  Bununla ilgili de Meclis'e gidecek paketle ilgili yasal düzenlemeler yapılması gerekiyor. Bu hususların genel çerçevesi bizim öncelikli dönüşüm programlarında var" ifadelerini kullandı.

Son 13 yıldır dolaylı vergilerde indirimlere gidildiğini anımsatan Ağbal, konuşmasını şöyle tamamladı:

"2002 yılını bir düşünün, bir de şimdiyi karşılaştırın. Katma Değer Vergisi'nde, eğitimde, sağlıkta, gıdada, önemli indirimlere gitmedik mi? Yüzde 18 olan oranı yüzde bire çektik. Katma Değer Vergisi'nde dolaylı vergi olarak önemli iyileştirmeler yaptık. Bundan sonra da Katma Değer Vergisi ile ilgili olarak sosyal anlamda, sosyal nitelikteki KDV indirimleri konusunu masada tutuyoruz, zaman zaman bunları da düzenliyoruz. Bundan birkaç ay önce pirinçte Katma Değer Vergisi indirimi yaptık. Mesele şu, aslında vergi oranlarının yanında vergi yüklerini karşılaştırırız biz uluslararası olarak. Bir ülkedeki vergi yükü ne, öbür ülkedeki vergi yükü ne? Bizim dolaylı vergiler bakımından vergi yüküne bakıldığında hem OECD hem Avrupa Birliği bağlamında mukayese edin, bizim dolaylı vergilerin GayriSafi Yurtiçi Hasılaya oranı OECD ve Avrupa Birliği ortalamalarıyla aynı. Biz oralarla çok farklı değiliz. Bizim sorunumuz dolaysız vergilerimizin, yani gelir ve kurumlar vergisi tahsilatımızın düşük olması. Kayıt dışı ekonomimizin bu noktada yüksek olması ama o noktada da son 12 yıldır çok önemli gelişmeler kaydettik."