10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü
- Vali Yardımcısı Taşdöğen, Belediye Başkanı Yağcı ve AK Parti Bilecik Milletvekili Eldemir, mesaj yayımladı

BİLECİK (AA) - Bilecik Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen, Belediye Başkanı Selim Yağcı ve AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yardımcısı ve İl İnsan Hakları Kurulu Başkanı Mehmet Taşdöğen, mesajında, insanlığın binlerce yılda ulaşabildiği demokratik ve çağdaş uygarlık düzeyinde, demokrasinin, hukukun üstünlüğü ve insan hakları kavramlarının, temel evrensel değerler olarak öne çıktığını bildirdi.

Taşdöğen, demokratikleşme ve hukukun üstünlüğünün sağlanabilmesi için vazgeçilmez unsurlardan biri olan insan haklarının korunması amacıyla son yıllarda önemli adımlar atıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Valilik olarak, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusuna büyük önem vermekteyiz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlarken, temel hak ve özgürlüklerini güven içerisinde kullanmalarına imkan tanıyacak ortamı oluşturmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu başarının kalıcı hale getirilmesi maksadıyla, valiliğimiz bünyesinde mevcut İnsan Hakları Bürosu'nun idari kapasitesinin artırılması, hak ihlaline uğramış vatandaşlarımızın başvuru ve şikayetlerini bu büroya ulaştırmaları için her türlü iletişim araçlarının açık tutulması ve hukuki işlemlerin gecikilmeden yapılması hususlarında gereken çalışmalar yapılmaktadır."

- Belediye Başkanı Yağcı

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı da "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" sözünü dünya ve siyaset tarihine kazandıran bir neslin torunları olarak, insan hak ve hürriyetini temel felsefe edindiklerini belirtti.

İnsan haklarının, kişiyi kendi özüyle yaşatacak kuralların bütünü olduğunu belirten Yağcı, mesajında şunları kaydetti:

"İnsanlar arasında ırk, din, renk ayrımı yapmadan sevgi, saygı ve dostluk duygularını geliştirmek, insanın insan olma haysiyeti ile sahip olması gereken hakların tamamına insan hakları denmektedir. İnsanın insana hükmetmesi, onu ezmesi, insan onuruna yakışmayan kabul edilmeyecek bir davranıştır. Görüyoruz ki, sözü edilen bu tarz ayrımların yapıldığı toplumlarda kavga, çatışma, isyan hiçbir zaman eksik olmamıştır. Düşüncemiz insanlar arasında hak, adalet ve özgürlük düşüncesinin yaygınlaşması ve her zaman ön planda olmasıdır."

- AK Parti Bilecik Milletvekili Eldemir

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ise insan haklarının, bütün insanlığın ortak değeri olduğunu dile getirdi

İnsan haklarının, çağdaş toplumların temeli ve demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunu belirten Eldemir, şunları bildirdi:

"AK Parti iktidarı olarak, hedeflerimiz ve ideallerimiz doğrultusunda ülkemizi çağın ötesine taşıma gayretini sürdürürken, tüm diğer modern batılı uluslar gibi yalnız kendi menfaatimizi gözeten bir anlayışta olmadık. Tüm insanlığın sorunlarına karşı duyarlı olduk. Tarihi ve kültürel bağlarla bağlı olduğumuz yakın coğrafyamızdaki, insan hakları ihlallerine de asla sessiz kalmadık. Evrensel kabul ettiğimiz hiçbir hakkın bir Suriyeli'den, Filistinli'den, Iraklıdan ve dünyadaki mazlumlardan, alınmasına razı olmadık. İnsan hakları evrensel bildirgesinin altında imzası bulunan diğer ülkelerin aksine, sözlerimizi kağıt üstünde bırakmadık. Bu ilkelerin tüm insanlık için geçerli olduğunu savunduk ve bunun gereğini yaptık."