Bilecik'te "Hilal ve Haç'ın gölgesinde Balkanlarda Türk-İslam medeniyeti" konferansı

Bilecik'te "Hilal ve Haç'ın gölgesinde Balkanlarda Türk-İslam medeniyeti" konferansı
Bilecik'te "Hilal ve Haç'ın gölgesinde Balkanlarda Türk-İslam medeniyeti" konferansı
- Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Ural: "Bir eser ortaya koyabilmek için köklü medeniyete sahip olmak gereklidir. Medeniyetiniz olmadığı sürece, yaptığınız hiçbir şeyin anlamı olmaz"

BİLECİK (AA) - Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Selçuk Ural, "Bir eser ortaya koyabilmek için köklü medeniyete sahip olmak gereklidir. Medeniyetiniz olmadığı sürece, yaptığınız hiçbir şeyin anlamı olmaz" dedi.

Ural, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Salonu'nda düzenlenen "Hilal ve Haç'ın gölgesinde Balkanlarda Türk- İslam medeniyeti" konferansta, Osmanlı'dan önce Balkanlar'a Türklerin nasıl geldiğini, nerelere yerleştiklerini ve bölgede neleri değiştirdiklerini, Balkan ve Rumeli kelimelerinin manalarını anlattı.

Türklerin Orta Asya'dan batıya devam eden göçlerinin, asırlardır devam ettiğini anlatan Ural, şöyle konuştu:

"Tarihi coğrafyaların ve medeniyetlerin seyrini doğrudan etkileyen göç bazı ana güzergahlar üzerinden gerçekleşmiş. Türk kavimleri, Türk boyları ve bu boylarla birlikte Balkanlar ilk kez Türklerin hakimiyetinde ve etkisinde şekillenmeye başlamıştı. Oğuz Türklerinin bir boyu olan Bozoklar'ın kayı boyundan gelen Osmanlıların, Selçuklu Devletinin dağılmasından sonra Söğüt ve Domaniç'te kurdukları beylik, Süleyman Paşanın 1357'den sonra Rumeli'ye, Gelibolu'ya geçişiyle birlikte ilk kez Cihan Devleti olma yolunda ilk ciddi adımını atmıştır. Gelibolu'ya geçiş, Osmanlı Devletinin 'Ben Cihan Devleti olacağım'  mesajını vermiştir. Osmanlı 3 kıtada 623 yıl süren hükümranlık, Rumeli ve Anadolu Beylerbeyliğine bağlı 34 eyalet ve 377 sancak altında yönetim organizasyonu, Makedonya'da 340, Bulgaristan'da 485, Arnavutluk'ta 433, Bosna Hersek'te 415, Romanya'da 340, Yunanistan'da 453 yıl süren huzur ve barış yönetimi sağlamıştır. Bir eser ortaya koyabilmek için köklü medeniyete sahip olmak gereklidir. Medeniyetiniz olmadığı sürece yaptığınız hiçbir şeyin anlamı olmaz."

Konferans sonunda, Vali Ahmet Hamdi Nayir, Ural'a Osmanlı arması hediye etti.